Đảng bộ huyện Chư Prông dấu ấn 5 năm một chặng đường lãnh đạo.

16/06/2020
Nhìn lại giai đoạn 5 năm từ 2015 đến nay có thể thấy đây là một nhiệm kỳ đầy những khó khăn thách thức của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân toàn huyện Chư Pr ông. Là một huyện có thế mạnh mũi nhọn là sản xuất nông nghiệp vậy mà những năm gần đây hồ tiêu chết hàng loạt, cà fê, cao su rớt giá; thời tiết diễn biến thất thường, giá cả vật tư sản xuất thì mỗi ngày một tăng; thêm vào đó các thế lực thù địch không ngừng lợi dụng tình hình khó khăn để kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân gây mất an ninh trật tự. Khó khăn chồng chất khó khăn khi gần đây dịch Tả Lợn Châu Phi ở đàn lợn vừa tạm ổn thì dịch đại CoVid -19 bùng phát trên phạm vi toàn cầu. Tất cả những khó khăn cả bên trong và bên ngoài đó đặt ra cho Đảng bộ, Chính quyền, quân và dân Chư Prông những câu hỏi hóc búa là làm sao để ổn định, phát triển kinh tế; giữ vững quốc phòng, an ninh, đảm bảo tốt an toàn xã hội. Và câu trả lời được xác định rõ ràng là chỉ có sự đồng lòng đoàn kết từ trên xuống dưới; sáng tạo, nỗ lực lao động sản xuất quyết tâm vượt khó vươn lên để có thể biến “ nguy” thành “cơ”.


Đảng bộ huyện Chư Prông đón nhận Huân Chương Lao Động hạng nhất trong dịp kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện.
 
Qua 5 năm triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ huyện lần thứ XVI đến nay hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt so với nghị quyết đề ra. Kinh tế tăng trưởng khá, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2015-2020 là 9,74%/năm, tăng 1,64% so với Nghị quyết, tăng 2,58% so với nhiệm kỳ trước. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 42,5 triệu đồng, tăng 1,5 lần so với năm 2015, đạt 106,3% Nghị quyết. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, đến năm 2020 tỷ trọng ngành nông, lâm, ngư nghiệp đạt 50,27%; công nghiệp - xây dựng đạt 22,01%; thương mại - dịch vụ đạt 27,72%.  
Từ nhiều năm nay huyện đã tập trung khai thác các thế mạnh của địa phương; phân vùng đầu tư có trọng điểm; chủ động chuyển đổi cơ cấu vật nuôi cây trồng; tăng cường khai thác hết quỹ đất và nâng cao hệ số sử dụng đất; chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật cho nông dân. Ước đến cuối năm 2020, tổng diện tích gieo trồng toàn huyện là 74.703 ha, tăng 1,16% so với năm 2015. Trong nhiệm kỳ qua, huyện đã chú trọng triển khai thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) và hình thành một số mô hình "Nông hội" trên địa bàn. Chăn nuôi tiếp tục được duy trì; ước đến cuối năm 2020 tổng đàn gia súc trên địa bàn huyện là 49.000 con. Xác định phát triển sản xuất nông nghiệp giữ vai trò quan trọng, là “trụ đỡ” đảm bảo phát triển kinh tế bền vững nên năm 2016, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành và chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 03-NQ/HU, ngày 13 tháng 12 năm 2016 về đẩy mạnh chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững trên địa bàn huyện; hằng năm, đều bố trí ngân sách, nguồn lực hợp lý và huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và nhân dân để triển khai thực có hiệu quả. Đã triển khai thực hiện 09 dự án khoa học công nghệ (trong đó 08 dự án lĩnh vực nông nghiệp) với tổng kinh phí là 7,5 tỉ đồng. Nghị quyết số 03 cũng xác định việc sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao là hướng đi chủ đạo nhằm nâng cao chất lượng, giá trị các mặt hàng nông sản, cải thiện đời sống người dân. Hàng loạt những mô hình sản xuất chăn nuôi mới ra đời như mô hình chăn nuôi hươu nai ở xã Ia Pia, mô hình trồng măng tây ở xã Thăng Hưng, Bàu Cạn, mô hình trồng dâu nuôi tằm…
 
Nhiều mô hình chuyển đổi cây trồng, vật nuôi ở Chư Prông mang hiệu quả kinh tế cao.
 
Hướng đến mục tiêu trở thành vùng chuyên canh nông nghiệp công nghệ cao của tỉnh, huyện Chư Prông đã đầu tư hàng chục tỷ đồng để phục vụ sản xuất nông nghiệp, hoàn thiện cơ sở hạ tầng. Cùng với đó, huyện tạo dựng các mối quan hệ hợp tác giữa doanh nghiệp với nông dân, giữa nông dân với nhau. Theo đó, doanh nghiệp hợp tác cung ứng vật tư, tiêu thụ sản phẩm cho nông dân; nông dân liên kết với nhau để sản xuất cùng loại mặt hàng, cùng tuân thủ quy trình, tiêu chuẩn số lượng. Huyện Chư Prông hiện có 1.371 ha cây trồng các loại áp dụng tưới tiết kiệm và sản xuất theo quy trình VietGAP. Trên địa bàn có 17 hợp tác xã nông nghiệp; 3 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP. Đây chính là tiền đề quan trọng để các doanh nghiệp liên kết sản xuất với nông dân hoặc hợp tác xã.
 Để cho công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp phát triển, thì hạ tầng giao thông cũng phải được đầu tư xây dựng kiên cố vững chắc. Chính vì vậy mà trong nhiệm kỳ qua Đảng bộ huyện đã chỉ đạo quyết liệt công tác xây dựng cơ bản. Tập trung huy động các nguồn lực tăng cường đầu tư xây dựng kết cầu hạ tầng. Tổng vốn đầu tư xây dựng toàn xã hội giai đoạn 2015 - 2020 là 12.021 tỷ đồng, bằng 266,1% so với Nghị quyết, tăng 73,4% so với nhiệm kỳ trước; trong đó đã huy động tối đa các nguồn lực từ ngân sách nhà nước, vốn đóng góp của nhân dân, các tổ chức, vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp.
Trong 5 năm qua, Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới gắn với xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số có nhiều tiến bộ và đạt được kết quả khá tích cực. Toàn huyện đã huy động nhân dân đóng góp được 27,467 tỷ đồng, 14.988 ngày công, vận động hiến 62.652 m 2 đất tham gia xây dựng nông thôn mới. Ước đến cuối năm 2020, trên địa bàn huyện có 07 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 140% so với Nghị quyết. Dự kiến đến cuối năm 2020, toàn huyện có 9 thôn, làng đạt chuẩn làng nông thôn mới theo tinh thần Chỉ thị số 12-CT/TU, ngày 13 tháng 02 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.
 

Chương trình Nông thôn mới ở Chư Prông được huy động sức mạnh tổng lực của cả hệ thống chính trị, quân và dân toàn huyện
 
Chư Prông đã thu hút được nhiều doanh nghiệp đến đầu tư vào lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi theo hướng công nghệ cao. Trong giai đoạn 2016-2018, huyện có 14 dự án đầu tư được UBND tỉnh phê duyệt, trong đó có 9 dự án liên quan đến sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi. Ngoài ra, có hơn 200 dự án, mô hình đã được các tổ chức, cá nhân đăng ký và triển khai. Hiện nay, huyện đã ban hành danh mục 10 dự án kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp giai đoạn 2021-2025. Nhờ làm tốt công tác xúc tiến đầu tư nên đã có 9 doanh nghiệp đăng ký khảo sát và đầu tư với quy mô gần 1.900 ha đất để sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi gần 200 ngàn con heo, bò các loại; tổng vốn đầu tư gần 1.000 tỷ đồng.
Nhiều các tổ chức, cá nhân tìm đến Chư Prông để đầu tư không chỉ thể hiện tầm nhìn chiến lược của họ về tiềm năng, lợi thế như thổ nhưỡng, khí hậu, lao động mà còn bởi Chư Prông ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Điều này thể hiện rõ nhất ở việc công tác phòng ngừa, tấn công truy quét tội phạm, tệ nạn xã hội và phòng chống trốn trên địa bàn huyện luôn được triển khai khá đồng bộ; trong 5 năm, không có trường hợp người dân tộc thiểu số trốn đi nước ngoài. An ninh nông thôn cơ bản ổn định, trật tự xã hội được đảm bảo. Huyện luôn chủ động phát hiện và xử lý các vấn đề không để trở thành điểm nóng tạo điều kiện cho bọn xấu lợi dụng, lôi kéo bà con nhân dân.
 

Phó Bí Thư thường trực Huyện Ủy Vũ Đình Hạnh thăm hỏi các gia đình chính sách
 
Các nguồn lực đầu tư cho giáo dục được tăng cường, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học được quan tâm đầu tư mới. Tỷ lệ huy động học sinh ra lớp với nhóm trẻ 5 tuổi đạt 99,93%, trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%; cấp tiểu học 99%, cấp trung học cơ sở đạt 92%. Tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia đạt 47,3%. Tổng kinh phí đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học giai đoạn 2015 -2020 là 159 tỷ đồng, tăng 52 tỷ đồng so với nhiệm kỳ trước. Ước đến hết năm 2020, toàn huyện có 4,2 bác sỹ/vạn dân, đạt 70% Nghị quyết. Tỷ lệ dân số tham gia luyện tập thể dục thể thao là 39%. Cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” với nội dung trọng tâm là xây dựng gia đình, thôn, làng, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hoá, trong những năm qua được các cấp, các ngành, các địa phương trong huyện đẩy mạnh thực hiện và được đông đảo người dân đồng tình ủng hộ nên đã tạo ra nếp sống, lối sống văn minh trong xã hội.
Công tác đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo, giải quyết việc làm, đào tạo nghề cho lao động nông thôn được quan tâm. Tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện từ 16,2% năm 2015 giảm còn 4,99% vào cuối năm 2020; tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số từ 29,88% năm 2015 giảm còn dưới 8%. Đã giải quyết việc làm cho 12.500 lao động, tỷ lệ lao động qua đào tạo là 45%, đạt 100% Nghị quyết, tăng 17% so với với năm 2015.
 
BCH Đảng bộ huyện nơi tập trung sức mạnh, ý chí, sự đoàn kết, thống nhất của toàn Đảng bộ
 
Đảng bộ huyện Chư Prông hiện có 60 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ huyện luôn làm tốt công tác xây dựng, phát triển, tăng cường sức chiến đấu và sự lãnh đạo của Đảng, coi đây là yếu tố cơ bản dẫn đến mọi thành công. Số lượng đảng viên, số lượng chi bộ, đảng bộ trong huyện đã phát triển không ngừng. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ huyện đã kết nạp được 1.016 quần chúng vào Đảng, chuyển đảng viên chính thức cho 600 đảng viên dự bị nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ lên hơn 4000 đảng viên, toàn huyện không có thôn làng trắng đảng viên.
Ban chấp hành Đảng bộ huyện đã xây dựng quy chế làm việc ngay từ những ngày đầu nhiệm kỳ và chỉ đạo, hướng dẫn các TCCSĐ xây dựng và thực hiện quy chế làm việc, trên cơ sở đó đã phân định rõ vai trò lãnh đạo của Đảng, chức năng nhiệm vụ của các tổ chức trong hệ thống chính trị, quá trình lãnh đạo đảng bộ huyện đã chú trọng công tác sơ kết, tổng kết, kiểm tra theo dõi, đúc rút kinh nghiệm... Chú trọng tuyên truyền nâng cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh phản bác lại các luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, âm mưu,  thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, nhất là trên lĩnh vực tư tưởng – văn hóa.


Các đồng chí lãnh đạo huyện thường xuyên về cơ sở đối thoại tiếp với nhân dân.
     
 
Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị được các cấp ủy, tổ chức đảng nghiêm túc quán triệt và triển khai thực hiện; qua triển khai thực hiện, đã tạo sự chuyển biến tích cực trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; từ thực tiễn đã xuất hiện nhiều điển hình tập thể, cá nhân có thành tích được các cấp biểu dương, khen thưởng. Đảng bộ huyện đã thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, công chức từ huyện đến cơ sở; trong nhiệm kỳ, 5 năm qua đã cử 962 lượt cán bộ, công chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo quy định.. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được triển khai thực hiện đúng quy định.      
 

Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ huyện Chư Prông luôn được thực hiện tốt.
 
 Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tiến hành kiểm tra 45 tổ chức đảng và 27 đảng viên (tăng 21 tổ chức đảng và 17 đảng viên so với nhiệm kỳ trước); giám sát 19 tổ chức đảng và 47 đảng viên (tăng 07 tổ chức đảng và 39 đảng viên so với nhiệm kỳ trước); Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được quy định tại Điều 32 Điều lệ Đảng.
 Ở Chư Prông càng gian nan bao nhiêu thì tinh thần vượt khó của mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân càng được nhân lên bấy nhiêu. Tinh thần vượt khó ấy thể hiện ở sự sáng suốt trong đề ra những chủ trương, Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện luôn gần dân, sát dân, phù hợp với tình hình thực tế đáp ứng được cả tầm nhìn dài hạn và nhu cầu ngắn hạn. Tinh thần vượt khó ấy thể hiện ở sự điều hành khoa học, linh hoạt đầy tính sáng tạo của Chính quyền từ huyện đến xã; là sự giám sát chặt chẽ, kịp thời của HĐND các cấp, sự tập hợp khối đoàn kết của MTTQ và các hội, đoàn thể. Tinh thần vượt khó ấy thể hiện trên hết ở ý thức tự lực, tự cường; đoàn kết nhất trí của các tầng lớp nhân dân cùng góp phần vào thực hiện thắng lợi NQ của BCH Đảng bộ huyện lần thứ XVI ( Nhiệm kỳ 2015 -2020).   Nhìn lại những nỗ lực, những thành quả đã đạt được trong suốt 5 năm đã qua cũng là để rút ra những bài học kinh nghiệm về những điều còn tồn tại.
Chắc chắn với phương châm: Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển. Trong nhiệm kỳ tới Đảng bộ huyện Chư Prông sẽ là Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; sức mạnh đoàn kết các dân tộc của Chư Prông sẽ luôn được tăng cường; chính trị - xã hội luôn được giữ vững ổn định; sự nghiệp đổi mới, phát triển mọi mặt luôn được đẩy mạnh và gặt hái được nhiều thành công.
 
                                                                                  Bài, ảnh: Khánh Linh
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ:
16 Trần Phú, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: 02693.843.680
1478004801_fax-(1).png  Fax: 02693....
1478004004_Mail.png  Email: ubndchuprong@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về
UBND huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: 
Ông Từ Ngọc Thông - Phó Chủ tịch UBND huyện
Giấy phép số: 04/GP-TTĐT ngày 26/6/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png