Đảng bộ huyện Chư Prông kỷ niệm 65 năm thành lập và đón nhận Huân chương lao động hạng nhất.

20/09/2019
Chiều ngày 13-9-2019, Đảng bộ huyện Chư Prông đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện và đón nhận Huân chương lao động hạng nhất.

 
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đồng chí Dương Văn Trang - Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền, quân và dân huyện Chư Prông.
 
Các đồng chí Dương Văn Trang - Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Võ Ngọc Thành – Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Châu Ngọc Tuấn – Phó bí thư Tỉnh ủy đã dự buổi lễ long trọng này.
Buổi lễ còn có sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo các cơ quan chuyên trách, tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, các sở ngành của tỉnh, các đồng chí lão thành cách mạng, các đồng chí nguyên là lãnh đạo huyện qua các thời kỳ, anh hùng lực lượng vũ trang Kpui Ó cùng cán bộ, đảng viên, quân và dân Chư Prông,
Thay mặt đảng viên, cán bộ, quân và dân huyện Chư Prông, đồng chí Bùi Viết Hội Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện đã ôn lại quá trình lịch sử 65 năm chặng đường vẻ vang của Đảng bộ huyện.
Đảng bộ huyện Chư Prông được thành lập vào ngày 15/9/1954, kể từ đó dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân và dân các dân tộc huyện Chư Prông đã phát huy tinh thần đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn gian khổ, hy sinh một lòng theo Đảng, Bác Hồ đứng lên đấu tranh chống thực dân, đế quốc, tham gia cách mạng góp phần giải phóng dân tộc dành độc lập tự do cho Tổ Quốc; tiến lên trên con đường xây dựng Chủ nghĩa xã hội.
Nhìn lại chặng đường 65 năm qua, có thể thấy Đảng bộ Chư Prông đã thể hiện rõ vai trò là hạt nhân tích cực lãnh đạo mọi phong trào trên địa bàn. Trải qua 16 kỳ đại hội, trong mỗi gia đoạn khác nhau, Đảng bộ huyện đều đưa ra những chủ trương đúng và sát thực tế, trong đó xác định xây dựng và cũng cố hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ là giải pháp quan trọng để xây dựng huyện ngày càng phát triển. Nếu như năm 1975, Đảng bộ huyện có 17/19 xã có chi bộ với 590 đảng viên thì đến nay đã toàn Đảng bộ có 4.005 đảng viên sinh hoạt tại 61 chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, Chư Prông không còn làng “trắng” đảng viên, “trắng” tổ chức đảng. Cùng với đó, số chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở có cấp ủy là 152/304 chi bộ, đạt tỷ lệ 50%, việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X, XII) đã đạt được những kết quả quan trọng, qua đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn đảng bộ.
Ghi nhận những thành tích đạt được, trong 65 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Chư Prông đã được Đảng, Nhà nước phong tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý. Năm 2014, được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì; nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện, Chủ tịch nước đã tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho đảng bộ, quân và dân huyện Chư Prông. Cũng trong dịp kỷ niệm này  có 14 tập thể và 15 cá nhân được nhận Bằng khen của UBND tỉnh; 23 tập thể, 49 cá nhân được UBND huyện khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển huyện Chư Prông những năm qua.
Đồng chí Dương Văn Trang - Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HNĐND tỉnh đã phát biểu chúc mừng, biểu dương Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và đồng bào các dân tộc huyện Chư Prông. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy tin tưởng rằng trong thời gian tới Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Chư Prông sẽ phát huy những thành tích đã đạt được và khắc phục những khó khăn, thách thức để tiếp tục đưa huyện nhà phát triển nhanh hơn, vững chắc hơn. Đồng chí Bí Thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, những chuyển biến mới, những thành tựu đạt được của Chư Prông là kết quả của quá trình đấu tranh cách mạng đầy gian khổ, khó khăn, thử thách và hy sinh; đó cũng chính là nấc thang quan trọng trong quá trình từng bước tiến lên vì sự giàu mạnh, ấm no, phồn vinh và hạnh phúc của mỗi người, mỗi nhà và toàn xã hội. Nhưng với tiềm năng, thực trạng và yêu cầu phát triển toàn diện của Chư Prông, thì những thành tựu trên đây chỉ mới là bước đầu, nhiều mặt còn phải làm đang ở phía trước chúng ta.
Trong bối cảnh tình hình quốc tế, trong nước và của tỉnh vừa có cơ hội thuận lợi, vừa có khó khăn, thách thức đan xen nhau, đặc biệt là những khó khăn, thách thức to lớn do tác động hội nhập kinh tế quốc tế, tình hình an ninh còn phức tạp... sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển của huyện nhà. Hướng về phía trước, không chỉ thấy thời cơ và thuận lợi, mà phải nhận diện thấu đáo những khó khăn và thách thức, đặc biệt là những vấn đề mới phát sinh để phát huy thế mạnh, khắc phục yếu kém, tiếp tục phấn đấu đưa Chư Prông tiến lên, xứng đáng với niềm tin và sự mong đợi của các tâng lớp nhân dân.
Đồng chí Dương Văn Trang đề nghị trong thời gian tới Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong huyện hãy phát huy tinh thần tự lực tự cường, đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, tập trung làm tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:
Một là, Không ngừng củng cố khối đoàn kết toàn dân tộc, phấn đấu tạo cho được sự chuyển biến mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân, tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI đã đề ra.
Hai là, Tập trung mọi nguồn lực để đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tập trung phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn; khai thác tối đa mọi tiềm năng thế mạnh, chú trọng xây dựng cơ sở hạ tầng, đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, tạo ra những vùng chuyên canh, thâm canh, sản xuất sản phẩm hàng hóa với quy mô lớn, năng suất và chất lượng cao, đảm bảo kinh tế của huyện phát triển ổn định và bền vững. Đặc biệt chú trọng 2 Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.
Ba là, Tăng cường đầu tư và huy động mọi nguồn lực xã hội để phát triển giáo dục, y tế và các thiết chế văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giải quyết việc làm và giảm nghèo bền vững, trong đó chú trọng ưu tiên đầu tư giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số. Đặc biệt phải chú trọng giữ gìn và phát huy các giá trị bản sắc văn hoá truyền thống của dân tộc và các di tích lịch sử - văn hoá trên địa bàn.
Bốn là, Là địa bàn huyện biên giới, Đảng bộ cần có các giải pháp củng cố quốc phòng, an ninh, đảm bảo ổn định về chính trị, giữ vững trật tự an toàn xã hội. Nâng cao cảnh giác cách mạng, sẵn sàng đập tan mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch.
Năm là, Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tiếp tục củng cố nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ phù hợp với từng loại hình tổ chức, cải tiến nội dung và hình thức sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt Đảng, tăng cường chất lượng lãnh đạo, đổi mới lề lối và phương thức làm việc, thường xuyên sâu sát cơ sở và gần gũi với quần chúng nhân dân. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự tiền phong gương mẫu, có phẩm chất đạo đức cách mạng để phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Phải kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí có hiệu quả để nhân dân tin tưởng.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý: Hiện nay, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đang chuẩn bị cho đại hội đảng các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XVI, tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng, Đảng bộ huyện cần tập trung phát huy sức mạnh tập thể, tạo ra đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ. Đây là dịp để chúng ta nhìn nhận, đánh giá kết quả của nhiệm kỳ qua và rút ra những bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ tới. Lãnh đạo, chỉ đạo và tiến hành đại hội đảng bộ các cấp phải thực hiện chặt chẽ, đúng nguyên tắc và tiến hành đồng thời với lãnh đạo thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Song song với lãnh đạo chuẩn bị công tác chuẩn bị đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện cần đẩy mạnh lãnh đạo các nhiệm vụ về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, đảm bảo hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra.
 
 
 
 
 
 
 
Đồng chí Dương Văn Trang - Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao tặng tặng Đảng bộ, chính quyền quân và dân huyện Chư Prông bức trướng mang dòng chữ “ Đảng bộ huyện Chư Prông 65 năm đoàn kết – đổi mới và phát triển 15/9/1954 – 15/9/2019.
 
Đồng chí Dương Văn Trang đã thay mặt Đảng bộ, chính quyền tỉnh tặng Đảng bộ, chính quyền quân và dân huyện Chư Prông bức trướng mang dòng chữ “ Đảng bộ huyện Chư Prông 65 năm đoàn kết – đổi mới và phát triển 15/9/1954 – 15/9/2019.
                                                   
                                                                      Khánh Linh – Rơ Lan Viện
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ:
16 Trần Phú, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: 02693.843.680
1478004801_fax-(1).png  Fax: 02693....
1478004004_Mail.png  Email: ubndchuprong@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về
UBND huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: 
Ông Từ Ngọc Thông - Phó Chủ tịch UBND huyện
Giấy phép số: 04/GP-TTĐT ngày 26/6/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png