Đảng ủy xã Bàu Cạn tổ chức Hội Nghị đánh giá kết quả 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính Trị.

20/09/2019
Sáng ngày 19 tháng 9 năm 2019 Đảng ủy xã Bàu Cạn tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính Trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 
Đ/c Đoàn Văn Xuân Bí thư Đảng ủy xã phát biểu khai mạc Hôi Nghị
Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ khóa IV, đại diện Mặt trận và các đoàn thể, cùng toàn thể đảng viên của 10 chi bộ trực thuộc. Đ/c Đoàn Văn Xuân Bí Thư Đảng ủy xã chủ trì Hội nghị.
Hội nghị đã nghe đ/c Đỗ Đức Thái PBT TT Đảng ủy thông qua dự thảo báo cáo kết quả 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính Trị; kết quả 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là văn kiện lịch sử vô giá, có ý nghĩa sâu sắc vô cùng to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ và nhân dân xã nhà luôn chú trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện Di chúc của Bác, Mặt trận, các đoàn thể, các chi bộ đã tuyên truyền nội dung Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đến cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và quần chúng nhân dân bằng các hình thức phù hợp. Xây dựng Đảng bộ xã vững mạnh toàn diện, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng; cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra, đồng thời hoàn thành ước nguyện thiêng liêng, cao cả của Người trước lúc đi xa.
 
Đ/c Đỗ Đức Thái PBT.TT Đảng ủy xã thông qua dự thảo báo cáo
 Kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong 03 năm qua: Đảng uỷ trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện để triển khai Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính Trị, trong đó nêu rõ: “Từng đồng chí đứng đầu cấp uỷ, chính quyền phải tự giác, gương mẫu thực hiện và chỉ đạo thực hiện” đồng thời Đảng uỷ đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo để việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW có hiệu quả, như cụ thể hoá Kết luận số 18-KL/TW “Về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khóa X về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ" trong tình hình mới”, trong đó yêu cầu đưa nội dung tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII) và việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ; ban hành hế hoạch số 09-KH/ĐU, ngày 27 tháng 6 năm 2016 “ về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên”, ban hành kế hoạch số 25-KH/ĐU, ngày 25 tháng 11 năm 2016 “Về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên”, “tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ”. Đặc biệt về Trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp uỷ, của cán bộ, đảng viên, trước hết là thể hiện trách nhiệm của mình đối với Đảng, đối với nhân dân, đối với chức trách, nhiệm vụ được giao, chỉ đạo cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các ban ngành đoàn thể cụ thể hoá, hướng dẫn thực hiện các nội dung được nêu trong Chỉ thị phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mỗi tổ chức.
Trong 03năm qua được sự quan tâm đầu tư từ ngân sách Trung ương, của tỉnh, huyện, chính quyền xã đã tập trung lãnh, chỉ đạo trong công tác xây dựng cơ sở hạ tầng, vận động, phát huy nội lực trong nhân dân thực hiện phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm kết quả như sau: 
 Làm được 1358 mét đường GTNT với tổng trị giá là 1.166.112.000đ trong đó nhân dân đóng góp 282.512.000đ, thôn Bình An xây dựng nhà văn hóa thôn tổng trị giá là 205.200.000 đ  nhân đân đóng góp 61.560.000đ, thôn IaMua  đã vận động nhân dân đóng góp 53.000.000 đồng thắp điện sáng dọc Tỉnh lộ 663, làm cán cờ kiểu mẫu, phối hợp với Lữ đoàn 234 về làm công tác dân vận tại thôn IaMua, nạo vét kênh mương, cải tạo vườn tạp cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại thôn, thôn Đồng Tâm đã vận động nhân dân tự đóng góp 83.000.000đ thắp điện chiếu sáng dọc quốc lộ 19 và làm được 31 mét đường với tổng trị giá là 163.000.000đ, thôn Hoà Bình vận động nhân dân tự kéo điện chiếu sáng các tuyến đường xóm với 120 bóng, thôn Đoàn kết vận động nhân dân dọn dẹp vệ sinh môi trường tại khu trung tâm chợ, làm cán cờ kiểu mẫu.
 
Các đại biểu về dự Hội nghị
 
Mặt trận các đoàn thể: Mặt trận Tổ quốc xã phối hợp cùng cấp trên xây nhà tình nghĩa cho các thôn, vận động nhân dân đóng quỹ vì người nghèo để thăm hỏi các gia đình khi gặp khó khăn, hoạn nạn, Hội nông Dân đã đóng góp được 60.000.000đ cho 12 hội viên vay làm kinh tế, các chi hội đã tự vận động được 54.000.000đ để giúp nhau xoá đói giảm nghèo. Hội Liên hiệp phụ nữ vận động chi em trồng con đường hoa ở các thôn, vận động chị em đóng góp được 17.400.000đ để thăm và tặng quà các chi em gặp khó khăn, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, tiếp sức trẻ đến trường . Hoạt động tình nguyện được tổ chức bằng các hoạt cụ thể, thiết thực như: phối hợp với công ty , doanh nghiệp đã trao được hơn 500 bộ quần áo cho bà con thuộc diện hộ nghèo và hộ cận nghèo, tặng 200 xuất quà mỗi xuất 100.000đ tổng giá trị là 20.000.000đ, hằng năm Đoàn xã thăm và tặng học bổng cho 3 em học sinh nghèo vượt khó học giỏi mỗi xuất trị giá 300.000đ.
Trong năm 2019 Đoàn xã nhận giúp đỡ thường xuyên cho 01 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở thôn Ia Mua với hình thức quyên góp hàng quý với 600.000đ/ 1 quý trong vòng 1 năm .Nhân dịp 27/7 hàng năm thăm hỏi và tặng quà cho gia đình chính sách mỗi xuất 100.000đ tổng giá trị 2.400.000đ. Triển khai phong trào “Tuổi trẻ Bàu Cạn chung tay xây dựng nông thôn mới” Đoàn xã đã triển khai đảm nhận những phần việc cụ thể như: góp công làm đường giao thông nông thôn; giới thiệu việc làm cho thanh niên, phối hợp với Bộ Đội và nhân dân 2 thôn Tây Hồ và Bình An đã làm được hơn 1200m đường giao thông nông thôn.
Hội Cựu Chiến Binh đẩy mạnh hoạt động tình nghĩa giúp nhau giảm nghèo, nâng cao đời sống, góp phần phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, thực hiện Nghị quyết chuyên đề “ 2 xóa, 3 giúp, 3 mô hình” của Hội CCB vận dụng nhiều hình thức, cách làm như: xây dựng quỹ nội bộ, giúp nhau tạo việc làm, vận động quỹ hội được 195.600.000 đồng cho 22 hội viên vay với lãi suất thấp, triển khai Quỹ Heo đất  được 2,5 triệu đồng cho một hội viên vay phát triển kinh tế hộ gia đình.
 
Đ/c Lại Quỳnh Sơn Chủ tịch Hội CCB xã báo cáo tham luận tại Hội Nghị
 
Tham luận tại Hội nghị Hội LHPN xã báo cáo tham luận nội dung “ Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Hội Cựu Chiến Binh xã tham luận nội dung “ Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Phát huy những kết quả đạt được, nhằm tiếp tục thực hiện Di chúc của Bác, đưa việc học tập và làm theo Bác ngày càng thiết thực hiệu quả .Trong thời gian tới, Đảng ủy xã Bàu Cạn sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05; tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều hình thức phù hợp, chú trọng tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng những tập thể, cá nhân tiên tiến, những cách làm hay để kịp thời biểu dương, khen thưởng; chú trọng việc giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ và tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 
Lãnh đạo xã trao tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân
Tại Hội nghị, UBND huyện tặng giấy khen cho 01 tập thể và 01 cá nhân, UBND xã tặng cho 13 tập thể, 33 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
                                                                              Tin, ảnh: Thu Huyền
                                                                              Ban VH-XH Bàu Cạn
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ:
16 Trần Phú, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: 02693.843.680
1478004801_fax-(1).png  Fax: 02693....
1478004004_Mail.png  Email: ubndchuprong@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về
UBND huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: 
Ông Từ Ngọc Thông - Phó Chủ tịch UBND huyện
Giấy phép số: 04/GP-TTĐT ngày 26/6/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png