Ban chấp hành Đảng ủy xã Ia Drang tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng

23/11/2018
Ban chấp hành Đảng ủy xã Ia Drang vừa tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết cho 157 cán bộ, Đảng viên trong toàn xã. Đồng chí Nguyễn Đình Lương - Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban tuyên giáo Huyện ủy về dự và truyền đạt Nghị quyết.
 

Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Đình Lương quán triệt Nghị quyết số 16-NQ/TW, ngày 10 tháng 10 năm 2017 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội của xã biên giới đất liền kết hợp với tăng cường và củng cố quốc phòng, an ninh đối ngoại; Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 22 tháng 3 năm 2018 của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 25 tháng 7 năm 2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng; Nghị quyết số 30-NQ/TW, ngày 25 tháng 7 năm 2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược an ninh mạng quốc gia; Kết luận số 36-KL/TW, ngày 06 tháng 9 năm 2018 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI) về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại;  Kết luận số 23-KL/TW, ngày 22 tháng 11 năm 2017 của Ban Bí thư về tăng cường chỉ đạo, quản lý, phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 09 tháng 02 năm 2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Vũ Hồng Tăng – Bí thư Đảng ủy xã đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc xã và các đoàn thể chính trị - xã hội xã; các ban, ngành; cán bộ, Đảng viên làm tốt công tác tuyên truyền cho nhân dân tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị và kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá XII) tới toàn thể đoàn viên, hội viên để tạo sự thống nhất cả về nhận thức và hành động./.
                                                       
                                                                                  Tin: Trương Ngọc Tuấn
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ:
16 Trần Phú, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: 02693.843.680
1478004801_fax-(1).png  Fax: 02693....
1478004004_Mail.png  Email: ubndchuprong@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về
UBND huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: 
Ông Từ Ngọc Thông - Phó Chủ tịch UBND huyện
Giấy phép số: 04/GP-TTĐT ngày 26/6/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png