Ban chấp hành Đảng ủy xã Ia Drang tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ IV

07/11/2018
Về dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Đình Lương - Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban tuyên giáo Huyện ủy, đồng chí Bùi Thị Thu Trang - Phó ban tổ chức Huyện ủy.

Nhìn lại nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Ia Drang lần thứ IV; sản xuất nông nghiệp của xã tiếp tục được phát triển, trong đó chú trọng đẩy mạnh diện tích các loại cây công nghiệp, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, gắn với thực hiện Nghị quyết số 03 của Ban Thường vụ Huyện ủy về đẩy mạnh chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững trên địa bàn. Tổng diện tích gieo trồng đạt 2274,12/1957 đạt 116,2% kế hoạch. Chăn nuôi trên địa bàn phát triển ổn định. Tổng đàn gia súc, gia cầm có 15.582 con đạt 160,3%.

Hoàn thành Chương trình xây dựng nông thôn mới và đã được UBND tỉnh  công nhận vào đầu năm 2018, tổng kinh phí đầu tư thực hiện là 112,05 tỷ đồng. Trong 3 năm qua, tổng thu ngân sách đạt 18.695.866.000 đồng đạt 101% KH; tổng chi 17.750.932.000 đồng đạt 100% KH.

Hoạt động văn hóa - xã hội có nhiều khởi sắc; các thiết chế văn hóa, thể thao được quan tâm đầu tư xây dựng. Phong trào văn hóa, văn nghệ, TDTT quần chúng phát triển, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Xã có 10/13 thôn, làng được công nhận thôn, làng văn hóa, đạt 76,9%; gia đình văn hóa đạt 80%. Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được chú trọng, khám, điều trị và cấp thuốc cho 3.911 lượt người. Chất lượng giáo dục được nâng cao, an ninh học đường và an toàn giao thông đươc đảm bảo. Chính sách an sinh xã hội được triển khai kịp thời, thiết thực. Công tác giảm nghèo được trú trọng, số hộ nghèo đến năm 2018 là 168 hộ chiếm tỷ lệ 7,78% giảm 8% so với đầu nhiệm kì; số hộ cận nghèo 260 hộ chiếm tỷ lệ 11,86%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 35 triệu đồng/người/năm, tăng 9,77 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác quốc phòng được củng cố, tăng cường, an ninh tôn giáo được bảo đảm.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực, hiệu lực, hiệu quả; quản lý của chính quyền được nâng lên. Phương thức lãnh đạo của các cấp uỷ đảng không ngừng được đổi mới. Hệ thống chính  trị tiếp tục được củng cố vững mạnh, công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân thường xuyên, sâu rộng.

Công tác kiểm tra, giám sát triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả cao. Trong 3 năm qua, đã kiểm tra trực tiếp 25 lần, gián tiếp 15 lần. Công tác tổ chức cán bộ được quan tâm; đã cử 11 đồng chí đi đào tạo sơ cấp lý luận chính trị, 05 đồng chí đào tạo trung cấp lý luận chính trị; kết nạp được 40 đảng viên bảo đảm theo chỉ tiêu Nghị quyết đề ra...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Lương đã biểu dương những thành tích mà Đảng bộ xã đã đạt được, đồng thời nêu lên một số tồn tại, những nội dung cần tập trung thực hiện trong thời gian tới: Về phát triển kinh tế, rà soát cơ cấu cây trồng phù hợp; quan tâm hơn nữa về chương trình xây dựng NTM, duy trì và nâng cao chất lượng những tiêu chí đã đạt, những tiêu chí chưa bền vững. Làm tốt công tác quy hoạch cán bộ, chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo hướng dẫn số 12. Triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “ Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”./.    
       
                                                                                  Tin: Trương Ngọc Tuấn
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ:
16 Trần Phú, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: 02693.843.680
1478004801_fax-(1).png  Fax: 02693....
1478004004_Mail.png  Email: ubndchuprong@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về
UBND huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: 
Ông Từ Ngọc Thông - Phó Chủ tịch UBND huyện
Giấy phép số: 04/GP-TTĐT ngày 26/6/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png