Chư Prông: Vượt lên khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ 9 tháng năm 2020

25/09/2020
9 tháng đã qua của năm 2020, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, song Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể từ huyện đến cơ sở và nhân dân các dân tộc trong huyện đã nỗ lực đoàn kết, khắc phục khó khăn tích cực lao động sản xuất và đạt được một số kết quả quan trọng.

Đồng chí Đinh Văn Dũng – Bí thư HU, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại Hội nghị BCH huyện.

Sản xuất nông nghiệp được chú trọng gắn với thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới gắn với xây dựng làng nông thôn mới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số được quan tâm. Tổng diện tích sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện là gần 74.400 ha đạt 99,92% Kế hoạch, tăng 0,83% so với cùng kỳ; vụ đông xuân 2019 - 2020, toàn huyện gieo trồng được gần 2.700 ha đạt 100,98% Kế hoạch, tăng 0,98% so với cùng kỳ. Tính đến ngày 31/8/2020, tổng số tiêu chí xây dựng NTM trên địa bàn huyện đạt 246 tiêu chí/19 xã, bình quân mỗi xã đạt được 12,94 tiêu chí, tăng 1,36 tiêu chí/xã so với cùng kỳ năm 2019.
 
Một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian vừa qua của huyện là tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ bản gắn với việc nâng cao chất lượng các công trình. Theo đó tổng vốn đầu tư cho các công trình xây dựng cơ bản năm 2020 là gần 239 tỷ đồng; ước đến 30/9/2020, tổng giá trị khối lượng thực hiện là 165 tỷ đồng, đạt 69% Kế hoạch; khối lượng giải ngân đạt 160 tỷ đồng, đạt 96,9% khối lượng thực hiện và đạt 66,9% Kế hoạch. Ước tổng thu ngân sách huyện đến 30/9/2020 là 46,5 tỷ đồng đạt 84,87% dự toán tỉnh giao, đạt 56,94% Nghị quyết và tăng 5,33% so với cùng kỳ; trong đó, thu cân đối là 32,1 tỷ đồng đạt 67,55% dự toán tỉnh giao và đạt 43,15% Nghị quyết, bằng 85,66% cùng kỳ. Song song với đó công tác thu hút đầu tư trên địa bàn được chú trọng hiện nay, trên địa bàn có 198 doanh nghiệp, 18 hợp tác xã, 2.981 hộ kinh doanh cá thể đang hoạt động sản xuất kinh doanh, cơ bản hoạt động ổn định, hiệu quả.

Điểm nổi bật 9 tháng qua chính là việc huyện đã phòng, chống dịch bệnh Covid-19 quyết liệt và đồng bộ, trên địa bàn huyện chưa phát hiện trường hợp người bị nhiễm bệnh Covid-19 trong cộng đồng. Đi đôi với phòng chống dịch bệnh, công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân được quan tâm; cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế được đầu tư, góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; hiện nay, trên địa bàn huyện có 17/19 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế, chiếm tỷ lệ 89,47%. Cùng với đó là chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo Năm học 2019 - 2020, học sinh khối THCS học lực đạt loại khá - giỏi là 38,4% (tăng 0,7% so với năm học trước), hạnh kiểm khá - tốt đạt 88,7% (tăng 0,6% so với năm học trước); xét tốt nghiệp THCS đạt 99,6% (tăng 0,6% so với năm học trước), Bổ túc THCS 100%.

Các chương trình an sinh xã hội, chế độ chính sách được thực hiện đảm bảo theo đúng quy định. An ninh chính trị, an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định; không để xảy ra vượt biên; tai nạn giao thông giảm so với cùng kỳ năm 2019. Công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm; công tác cải cách hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng được tăng cường. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã tập trung hướng về cơ sở, từng bước đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động nhân dân.

Trên lĩnh vực xây dựng Đảng, toàn huyện đã tổ chức thành công Đại hội các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Phân công nhiệm vụ các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy khóa XVII. Xây dựng Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá XVII; Quy chế hoạt động của Cấp ủy viên cấp huyện khóa XVII phụ trách Đảng bộ các xã, thị trấn; Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tiếp tục củng cố, kiện toàn các chức danh lãnh đạo còn khuyết ở các xã, thị trấn và các phòng, ban của huyện. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ.

Tuy nhiên, theo đồng chí Đinh Văn Dũng – Bí thư HU, Chủ tịch UBND huyện bên cạnh những kết quả đạt được,  trong 9 tháng qua, vẫn còn một số hạn chế: tình trạng vi phạm Luật Lâm nghiệp vẫn còn xảy ra; thu ngân sách đạt thấp so với Nghị quyết (đạt 56,94% Nghị quyết); công tác xây dựng nông thôn mới ở một số xã thiếu tích cực, còn tâm lý ỷ lại, trông chờ vào sự đầu tư của Nhà nước; công tác quy hoạch, quản lý và thực hiện quy hoạch chất lượng chưa cao; hoạt động kinh doanh dịch vụ gặp nhiều khó khăn; đời sống của một bộ phận nhân dân còn gặp khó khăn do tác động của hồ tiêu chết và đại dịch Covid-19. Phạm pháp hình sự tăng so với cùng kỳ năm 2019. Công tác cải cách hành chính chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Nói về nguyên nhân của những tồn tại trên, người đứng đầu Đảng bộ huyện cho rằng: Tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, người đứng đầu của một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa cao, thiếu kiểm tra, đôn đốc thường xuyên dẫn đến việc triển khai một số nhiệm vụ còn hạn chế. Tác động của dịch bệnh Covid-19 gây ảnh hưởng đến việc triển khai thực hiện một số nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị tại địa phương.

Từ những kết quả và những tồn tại trên, Đồng chí Bí thư HU yêu cầu trong 3 tháng còn lại của năm 2020. Toàn huyện cần tập trung triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trước mắt, tập trung chỉ đạo đẩy mạnh việc thực hiện các giải pháp thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển; phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 09-NQ/HU ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Huyện ủy về chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020. Triển khai xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 đảm bảo khoa học, hợp lý. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Ban Thường vụ Huyện ủy về đẩy mạnh chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững trên địa bàn huyện. Đẩy mạnh thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đặc biệt với xã Ia Lâu để Ia Lâu về đích NTM cuối năm nay. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, quản lý đất đai, tài nguyên môi trường và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng quy định của pháp luật. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thu ngân sách, khai thác hiệu quả các nguồn thu. Thực hiện tốt công tác kiểm soát chi, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả....cùng với đó là quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, phát triển văn hóa – xã hội; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở...đảm bảo tốt Quốc phòng an ninh, Trật tự an toàn xã hội.
                                                                      Bài, ảnh: Khánh Linh
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ:
16 Trần Phú, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: 02693.843.680
1478004801_fax-(1).png  Fax: 02693....
1478004004_Mail.png  Email: ubndchuprong@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về
UBND huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: 
Ông Từ Ngọc Thông - Phó Chủ tịch UBND huyện
Giấy phép số: 04/GP-TTĐT ngày 26/6/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png