Vết son lịch sử thành lập Đảng bộ huyện Chư Prông (15/9/1954)

12/09/2019
Cuốn Lịch sử Đảng bộ Huyện Chư Prông (1945-2010) (Nhà xuất bản chính trị quốc gia - năm 2010) trình bày khá rõ về bối cảnh lịch sử đất nước nói chung, địa phương nói riêng và sự kiện thành lập Đảng bộ huyện Chư Prông (15/9/1954); giai đoạn này (1954 – 1965) chủ yếu tập trung xây dựng lực lượng, lãnh đạo đấu tranh góp phần đánh bại chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Đế quốc Mỹ.

.      
      
Đảng bộ huyện Chư Prông đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì của Chủ tịch Nước tặng cho nhân dân và cán bộ huyện. Ảnh: Đức Thụy
 
     Chiến dịch Điện Biên Phủ thắng lợi đã buộc thực dân Pháp phải ký kết Hiệp định Giơnevơ (20/7/1954), chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương. Theo Hiệp định, nước ta tạm chia làm 2 miền, lấy vĩ tuyến 17 làm giới tuyến quân sự tạm thời, Sau đó đến tháng 7/1956 thực hiện hiệp thương tổng tuyển cử thống nhất đất nước.
            Hiệp định được ký kết, nhân dân ta vui mừng phấn khởi nghiêm chỉnh thực hiện, nhưng kẻ thù bất chấp quy định, ráo riết phá hoại hiệp định, đế quốc Mỹ can thiệp vào cuộc chiến tranh ở Đông Dương, thực hiện chính sách thực dân mới. Tháng 6/1954, Mỹ đưa Ngô Đình Diệm về thành lập nội các bù nhìn thân Mỹ, buộc thực dân Pháp chuyển giao các khu vực chiếm đóng, tăng cường các hoạt động nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản, tiêu diệt phong trào yêu nước của nhân dân ta, thôn tính miền Nam thành thuộc địa kiểu mới, căn cứ quân sự của Mỹ và làm bàn đạp tấn công miền Bắc.
            Nhân dân các dân tộc huyện Chư Prông sẵn sàng bước vào cuộc đấu tranh mới với những khó khăn, phức tạp chống kẻ thù mới là đế quốc Mỹ.
            Để củng cố địa vị thống trị, địch ráo riết thiết lập bộ máy ngụy quyền cơ sở từ quận đến xã, thôn, thành lập Hội đồng hương chính, lực lượng công an mật báo và dân vệ, mỗi xã có từ 15 đến 20 tên, củng cố chi khu quân sự Lệ Thanh, lập các cứ điểm, đồn bốt ở những nơi trọng yếu. Tăng cường bắt lính, đôn quân, đưa sư đoàn 12 đến đóng ở Hoàng Ân (nam Bàu Cạn), phát triển bảo an, dân vệ, tề điệp cũ và các đảng phái, các thế lực chính trị phản động. Tăng cường càn quét đánh phá vùng căn cứ, vùng giải phóng cũ, kiểm soát vùng nông thôn đồng bào dân tộc thiểu số và khống chế chặt chẽ vùng ven đô thị, đồn điền, vùng người kinh, đẩy mạnh tuyên truyền phá hoại Hiệp định. Cuối năm 1957, chúng tiến hành chiến dịch tố cộng, truy bắt những người tham gia kháng chiến, cán bộ cách mạng ở lại, khủng bố quần chúng, gấy ảnh hưởng tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.
            Trước kẻ thù mới, cuộc cách mạng của nhân dân ta gặp vô vàn khó khăn, phức tạp, một thời kỳ cách mạng mới với nhiệm vụ nặng nề, đặt ra cho toàn tỉnh Gia Lai, trong đó có huyện Chư Prông, phương pháp, phương châm đấu tranh thay đổi: Chuyển sang đấu tranh chính trị, hoạt động bí mật, vận dụng linh hoạt các hình thức hợp pháp kết hợp với nửa hợp pháp và không hợp pháp.
            Cũng trong thời kỳ này, Đảng ta chủ trương chuyển hướng đấu tranh và tổ chức chỉ đạo, nhiệm vụ cách mạng miền Nam là tiếp tục đấu tranh chống đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai, hoàn thành cách mạng dân chủ nhân dân, tiến tới thống nhất đất nước với phương châm: Bảo tồn cơ sở, tích lũy lực lượng, trường kỳ tồn tại, nắm vững ngọn cờ hòa bình, thống nhất, vững bước đưa phong trào tiến lên.
            Thực hiện sự chỉ đạo, Liên khu ủy khu V tổ chức học tập Nghị quyết, nội dung Hiệp định, nhiêm vụ, phương châm hoạt động, phương pháp đấu tranh, chuẩn bị sắp xếp bộ máy lãnh đạo từ tỉnh xuống cơ sở, phân chia địa bàn.
            Tháng 9/1954, Liên khu ủy V chỉ định Tỉnh ủy Gia Lai gồm 5 đồng chí, đồng chí Trương An làm Bí thư, đồng thời tỉnh cũng được chia thành 9 khu (tương đương huyện). Đồng thời quyết định thành lập Ban cán sự Đảng các khu để lãnh đạo phong trào. Mỗi ban cán sự có từ 3 đến 5 đồng chí và từ 5 đến 20 cán bộ phụ trách cơ sở.
            Huyện Chư Prông thuộc vùng đất khu V (bao gồm một phần huyện Chư Sê và Đức Cơ ngày nay), cán bộ ở lại khu V gồm các đồng chí: Trịnh Quang Ngọc (Tường), Huỳnh Thăng (Hưnh), Ksor Thăn, Nguyễn Thành (Ui), Ngô Thành (Chinh), Nguyễn Đường…
            Ngày 15/9/1954, Ban cán sự Đảng khu V được Tỉnh quyết định thành lập; đồng chí Siu Năng (Siu Tám) Tỉnh ủy viên làm Bí thư; đồng chí Trịnh Quang Ngọc (Tường), Ngô Thành (Chinh) làm ủy viên.
            Việc thành lập Ban cán sự Đảng khu V tạo nên sự thống nhất về tư tưởng, chính trị và hành động của phong trào cách mạng tại địa phương, hướng tới mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.
            Ban cán sự Đảng khu V được thành lập khẳng định vai trò lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, là kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, đánh dấu mốc son trên con đường phát triển của lịch sử cách mạng huyện nhà.
            Sự lãnh đạo của Ban cán sự Đảng khu V là cơ sở đảm bảo cho sự tập hợp lực lượng và sự đoàn kết, thống nhất của nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện cùng chung tư tưởng và hành động để tiến hành cuộc cách mạng vĩ đại giành những thắng lợi to lớn sau này.
           Ban cán sự Đảng khu V sau hai lần nhập và chia tách, đến tháng 3/1962, Đảng bộ khu V (đổi tên Ban cán sự thành Đảng bộ) tổ chức Đại hội lần thứ I, tại Làng Gông Kreh, xã E6 (nay là xã Ia Púch); Bầu Ban chấp hành gồm 12 đồng chí; đồng chí Nguyễn Văn (Cang) làm Bí thư. Sự ra đời của Ban cán sự Đảng khu V - Đảng bộ khu V là sự kiện lịch sử quan trọng, là bước ngoặt tất yếu trong quan điểm chỉ đạo của Đảng đối với cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc tại địa phương; là dấu ấn không thể nào quên, là mốc son quan trọng trong tiến trình lịch sử phát triển của Đảng bộ huyện nhà, là điều kiện cơ bản quyết định phương hướng phát triển, bước đi của cách mạng huyện nhà trong suốt 65 năm qua./.
 
                                                                                                   Hà Huy Văn
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ:
16 Trần Phú, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: 02693.843.680
1478004801_fax-(1).png  Fax: 02693....
1478004004_Mail.png  Email: ubndchuprong@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về
UBND huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: 
Ông Từ Ngọc Thông - Phó Chủ tịch UBND huyện
Giấy phép số: 04/GP-TTĐT ngày 26/6/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png