Chư Prông: Thực trạng và giải pháp phát triển văn hóa, nghệ thuật trong tình hình mới

22/03/2018
Về cơ chế quản lý, thể chế văn hoá, nghệ thuật huyện Chư Prông cùng chung trong thể chế được áp dụng trên toàn quốc. Bao gồm cơ chế quản lý, chủ thể, đối tượng, loại hình hoạt động.

     Trong những năm qua, huyện đã quan tâm, tăng cường nguồn lực, đầu tư xây dựng nhiều cơ sở thiết chế văn hóa quan trọng, làm cơ sở, tạo động lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Các cơ sở thiết chế văn hóa trung tâm, như: Nhà thi đấu đa năng, Thư viện, Nhà truyền thống, Quảng trường, Công viên nhà rông; hệ thống 11 nhà văn hóa cấp xã, hơn 150 nhà văn hóa thôn, làng và điểm bưu điện văn hóa. Các công trình này đã phát huy hiệu quả, tác động tích cực tới đời sống nhân dân trên địa bàn. 
     Bên cạnh sự đầu tư cơ bản của nhà nước đối với các công trình trọng điểm thì nguồn lực từ kinh tế tư nhân (công tác xã hội hóa) cũng đã góp phần quan trọng cho sự phát triển của văn hóa, thể thao địa phương. Nhiều đơn vị đầu tư kinh phí xây dựng công trình, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao định kỳ với quy mô lớn. Nhiều hộ gia đình đầu tư kinh doanh sân bóng đá mini cỏ nhân tạo, sân bóng chuyền; hình thành nên nhiều câu lạc bộ võ thuật. Tất cả góp phần tạo nên sự đa dạng, phong phú trong các hoạt động văn hóa, thể thao tại địa phương.
     Việc xây dựng các chương trình văn hoá, thể thao chào mừng các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, tỉnh và huyện cũng được thực hiện tương đối tốt, đặc biệt: Các chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội Đảng (5 năm/1 lần); chương trình đồng diễn tại Đại hội thể dục thể thao toàn huyện (4 năm/1 lần), lễ hội đón chào năm mới được định kỳ tổ chức (1 năm/1 lần). Trung bình một năm, huyện tổ chức được từ 2 đến 3 hội thi, hội diễn; tiếp nhận từ 5 đến 8 buổi biểu diễn của các đoàn nghệ thuật. Mỗi xã tổ chức được 1 đến 2 giải thi đấu thể thao, 2 buổi văn nghệ/năm. Một số xã thành lập được câu lạc bộ, như: Câu lạc bộ đàn và hát dân ca ở xã Ia Phìn, Ia Mer, Câu lạc bộ đàn tính ở xã Ia Lâu. Trong đời sống của cộng đồng người Jrai vẫn còn duy trì được một số lễ hội truyền thống (kết hợp biểu diễn cồng chiêng, xoang), như: Lễ đâm trâu, bỏ mả, mừng nhà rông, mừng lúa mới, mừng chiến thắng. Các chương trình văn hóa, văn nghệ của huyện tham gia Hội thi, hội diễn toàn tỉnh cũng được đánh giá cao.  
     Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đáng mừng, còn tồn tại những hạn chế, yếu kém: Việc xây dựng kế hoạch phát triển các loại hình văn hoá, văn nghệ trên địa bàn chủ yếu là kế hoạch ngắn hạn, kế hoạch theo mùa, vụ riêng lẻ, chưa có kế hoạch dài hạn. Chính sách khuyến khích người dân sáng tác, sưu tầm, gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa cũng như công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa còn hạn chế. Chưa có kế hoạch phục dựng, lưu truyền các hoạt động văn hóa truyền thống; mới chỉ dừng lại ở việc tổ chức các cuộc thi như biểu diễn cồng chiêng, tạc tượng, nâng cao dân trí và xa hơn là xây dựng các thiết chế văn hóa, trong đó nhà rông là tâm điểm.
     Đội ngũ làm công tác văn hóa, nghệ thuật còn thiếu và chưa chuyên nghiệp, chủ yếu được chuẩn hóa với chức năng quản lý; thiếu vắng đội ngũ văn nghệ sỹ, những người sáng tác, biểu diễn và phê bình nghệ thuật; chuyên viên văn hóa không được đào tạo chuyên sâu, không đủ điều kiện đi sâu tìm hiểu bản sắc văn hóa, phong tục tập quán nói chung và các hình thức nghệ thuật văn hóa nói riêng, không có khả năng sáng tác, thẩm định các sản phẩm văn hóa.
     Việc quy hoạch và xây dựng công trình văn hóa, thể thao các cấp theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới còn khó khăn. Nhiều xã chưa có nhà văn hóa, thư viện; hệ thống truyền thanh thiếu đồng bộ, chất lượng thấp; việc phát huy các hoạt động văn hóa tại các nhà sinh hoạt cộng đồng, hội trường, nhà văn hóa thôn chưa cao chỉ dùng cho hội họp là chính; diện tích và các công trình phụ trợ chưa đúng với quy định của Bộ VHTT&DL. Các nhà văn hóa cấp xã cũng chỉ mới được đầu tư xây dựng cơ bản; trang thiết bị còn thiếu, các hạng mục phụ trợ chưa có.
     Các hoạt động văn hóa (sân chơi) quần chúng vừa là đối tượng hưởng thụ vừa là chủ thể sáng tạo (loại hình truyền thống) còn hạn chế. Loại hình hoạt động cũng như chất lượng còn đơn điệu, theo phong trào, hội thi hội diễn.... Hoạt động nghệ thuật biểu diễn hầu hết là hoạt động bởi ngân sách nhà nước và các đoàn nghệ thuật đến lưu diễn.
     Trong thời gian tới, để xây dựng và phát triển văn hóa, nghệ thuật đề nghị cần tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương Năm (khoá VIII), bảo vệ, phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc và tiếp thu tinh hoa văn hoá của nhân loại; nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, đặc trưng của văn hóa, nghệ thuật cho cán bộ, đảng viên, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị, cán bộ trực tiếp chỉ đạo, quản lý lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa, nghệ thuật. Xây dựng quy hoạch và kế hoạch phát triển dài hạn lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật.
           Tăng mức đầu tư cho văn hóa, nghệ thuật; bảo đảm kinh phí cho các chương trình mục tiêu, cho hoạt động sáng tạo văn hóa, nghệ thuật, xác định việc đầu tư này là đầu tư cho phát triển. Xây dựng đề án và cơ chế bảo tồn, truyền bá các loại hình văn hóa, nghệ thuật truyền thống. Quan tâm, ưu đãi của nhà nước về chế độ, chính sách, về tuyển dụng công chức quản lý, viên chức hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật; người sưu tầm, lưu giữ, nghệ nhân am hiểu về văn hóa truyền thống nói riêng, văn hóa, nghệ thuật nói chung; xây dựng và thực hiện có hiệu quả kế hoạch xã hội hoá các hoạt động văn hóa, nghệ thuật.
            Có kế hoạch đầu tư xây dựng các công trình văn hoá, nghệ thuật; nâng cấp, cải tạo và xây mới nhà văn hóa, nhà truyền thống và các công trình văn hóa khác. Tăng cường các biện pháp xây dựng, phát triển văn nghệ quần chúng, hướng dẫn, khuyến khích quần chúng tham gia sáng tạo, bảo tồn, truyền dạy và phát huy các giá trị văn hoá, văn nghệ truyền thống của dân tộc./.
                                                                                                               Hà Huy Văn
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ:
16 Trần Phú, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: 02693.843.680
1478004801_fax-(1).png  Fax: 02693....
1478004004_Mail.png  Email: ubndchuprong@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về
UBND huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: 
Ông Từ Ngọc Thông - Phó Chủ tịch UBND huyện
Giấy phép số: 04/GP-TTĐT ngày 26/6/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png