NGÀNH VĂN HÓA THÔNG TIN CHƯ PRÔNG Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 46-CT/TW.

22/10/2015
            Là đơn vị chịu trách nhiệm tham mưu, quản lý Nhà nước trên lĩnh vực văn hoá và thông tin, thời gian qua ngành Văn hoá và Thông tin đã nỗ lực trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hoá độc hại gây huỷ hoại đạo đức xã hội.

          Thông qua các giải pháp kết hợp đồng bộ giữa chống và xây; giữa tuyên truyền, giáo dục với tổ chức các hoạt động phong trào nhằm đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa lành mạnh của nhân dân; tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm, từng bước tạo nên những chuyển biến tích cực đối với công tác phòng, chống sự xâm nhập của các loại văn hóa phẩm độc hại.
            Nhằm ngăn chặn sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại qua mạng internet, thư điện tử; trong năm 2010, Phòng Văn hóa và Thông tin đã tham mưu UBND huyện cấp hộp thư điện tử cho cán bộ, công chức của các phòng, ban chuyên môn và UBND 20 xã, thị trấn; UBND huyện làm việc, chỉ đạo, điều hành, thông tin, báo cáo qua mạng thông tin nội bộ….
            Trên các lĩnh vực do ngành phụ trách, Phòng tham mưu UBND huyện ban hành văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan và UBND 20 xã, thị trấn tăng cường công tác kiểm tra hoạt động dịch vụ văn hóa, thông tin, hoạt động biểu diễn nghệ thuật, xử lý hoạt động mê tín dị đoan; gắn việc tổ chức lễ hội với giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa, lịch sử, truyền thống cách mạng quê hương...
            Với vai trò, chức năng nhiệm vụ được giao, hàng năm Phòng đều tham mưu cho UBND huyện thành lập đội kiểm tra liên ngành, phối hợp với các lực lượng chức năng của huyện và 20 xã, thị trấn kiểm tra các điểm kinh doanh internet, cửa hàng mua bán băng đĩa nhạc, phim, ảnh, sách báo. Kết quả như sau: Năm 2011: Thanh kiểm tra được 14 điểm Internet, sim, card; xử lý vi phạm hành chính 10 điểm, xử phạt 17.250.000 đ; tịch thu 45 sim thuê bao di động trả trước đăng ký thông tin sai quy định; 370 đĩa nhân bản lậu; Năm 2012, thu phạt hành chính nộp ngân sách trên 33.000.000đ; thu giữ hàng ngàn băng đĩa không tem nhãn; Năm 2013, xử phạt hành chính 1 điểm internet 12.300.000đ; và kiểm tra được 13 điểm kinh doanh dịch vụ karaoke; và thu 01 ti vi, 01 loa, 01 đầu đĩa; 6 tháng đầu năm 2015, đơn vị cùng đoàn kiểm tra liên ngành thực hiện kiểm tra tại các địa bàn trọng điểm, có mật độ hoạt động kinh doanh internet lớn; chấn chỉnh hoạt động quảng cáo trên địa bàn huyện. Kết quả, kiểm tra tại địa bàn 7 xã với 20 điểm internet, xử phạt 2 cơ sở vi phạm hành chính với số tiền 15.000.000 đồng. Đơn vị cũng đã kiểm tra, khảo sát xây dựng Đề án quy hoạch và quản lý quy hoạch quảng cáo huyện Chư Prông giai đoạn 2012- 2015.
            Trong tổ chức kiểm tra dịch vụ văn hóa, thông tin, đặc biệt là dịch vụ internet, đơn vị đã chú trọng đến công tác giáo dục, nhắc nhở nhân dân tự giác chấp hành pháp luật, hạn chế việc để khách hàng truy cập những trang web xấu hoặc phát tán những tài liệu, văn hoá phẩm độc hại; phòng, chống việc lợi dụng internet để có hành vi vi phạm pháp luật, chống đối, công kích chế độ…Nhờ sự phối hợp chặt chẽ và duy trì hoạt động kiểm tra thường xuyên; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nên ý thức chấp hành pháp luật của các chủ cơ sở dần được nâng cao; làm giảm thiểu các sai phạm phổ biến như: Hoạt động quá giờ; đặc biệt là chống được sự xâm nhập của các sản phẩm văn hoá độc hại…
            Là cơ quan thường trực trong phong trào "TDĐKXDĐSVH”, Phòng đã tham mưu UBND huyện chỉ đạo đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Tập trung tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức tự giác không sử dụng, tàng trữ, phát tán các loại sản phẩm văn hoá độc hại; phát hiện, tố giác với chính quyền địa phương về các hành vi của các tổ chức, cá nhân tàng trữ, kinh doanh các loại văn hóa phẩm độc hại ở địa bàn dân cư; khuyến khích, giáo dục con em tìm đọc, xem những loại văn hóa phẩm lành mạnh, bổ ích có tính giáo dục dân trí, đạo đức, lối sống, thuần phong mỹ tục.  Kết quả xây dựng thôn, làng, tổ dân phố văn hóa, gia đình văn hóa cụ thể qua các năm như sau:
            Năm 2011, công nhận 9.476 hộ gia đình văn hóa, đạt 45% số hộ toàn huyện; 58 thôn, làng, tổ dân phố văn hóa, đạt 32,2%; Năm 2012, công nhận 11.663 hộ gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 49,80%; 66 thôn, làng, tổ dân phố văn hóa, đạt tỷ lệ 36,7%; Năm 2013, công nhận 12.005 hộ gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 45,50%; 76 thôn, làng, tổ dân phố văn hóa, đạt tỷ lệ 42,2%; Năm 2014, công nhận 12.587 hộ gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 47,60%; 84 thôn, làng, tổ dân phố văn hóa, đạt tỷ lệ 46,7%; Dự kiến năm 2015, số thôn, làng, TDP văn hóa đạt tỷ lệ 50%; số gia đình văn hóa đạt 50,4%.
            Hàng năm, ngành Văn hóa, Thông tin và Thể thao đã thực hiện tuyên truyền khoảng 6.540 m2 các hình thức cổ động trực quan (trong đó Bảng, biểu, pano 1.200 m2, Băng rôn 5.200 m2 và các hình thức khác). Tổ chức các hoạt động VHVN-TDTT và các trò chơi dân gian phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí lành mạnh của nhân dân. Các hoạt đông trên không những tạo sân chơi bổ ích cho quần chúng nhân dân, nhất là thế hệ trẻ mà nó còn góp phần miễn nhiễm và chống lại sự xâm nhập cũng như tác hại của các sản phẩm văn hoá độc hại.
            Hệ thống thiết chế văn hóa như: Nhà thi đấu đa năng, Thư viện đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa - văn nghệ; các chương trình biểu diễn nghệ thuật, các giải thi đấu…thu hút đông đảo quần chúng nhân dân trên địa bàn tham gia. Ngoài hệ thống nhà văn hóa công lập, sự hỗ trợ của đội chiếu phim lưu động, Đoàn ca, múa, nhạc Đam San; đặc biệt, các CLB văn hóa, thể thao xã, thị trấn với nhiều loại hình hoạt động và ngày càng phát triển đã tạo điều kiện thu hút thanh, thiếu niên đến sinh hoạt, vui chơi, tập luyện. Qua đó, góp phần giáo dục mục tiêu, lý tưởng sống; từng bước đẩy lùi các tệ nạn xã hội và hạn chế những sinh hoạt thiếu lành mạnh trong giới trẻ, trong đó có việc tìm đến các loại văn hóa phẩm độc hại.
            Tuy nhiên, cuộc đấu tranh để loại trừ các sản phẩm văn hoá độc hại gây huỷ hoại đạo đức xã hội còn nhiều diễn biến phức tạp. Tình trạng buôn bán băng đĩa đâu đó vẫn còn; các cơ sở kinh doanh internet có chiều hướng ngày càng phát triển, theo thống kê cuối năm 2014, toàn huyện có 45 cơ sở. Công nghệ thông tin phát triển ngày càng cao và mạng lưới internet ngày càng lan rộng đến từng hộ, từng khu dân cư là điều đáng mừng, song cùng lúc lại phát sinh sự quan ngại về việc các trang web đen, có nội dung phản động, chống đối chế độ… cũng có xu hướng tăng nhanh và khó kiểm soát. Tình trạng điện thoại di động cá nhân chứa đựng, truy cập không giới hạn những hình ảnh khiêu dâm, những đoạn video clip không lành mạnh cũng là điều đáng quan ngại.
            Nhu cầu hưởng thụ văn hóa trong nhân dân ngày càng cao, nhưng khả năng đáp ứng còn hạn chế; các điểm sinh hoạt, vui chơi giải trí còn quá nghèo nàn cả về số lượng lẫn mức độ đầu tư; nhiều công trình văn hóa như các di tích, nhà văn hóa chưa phát huy hết công năng hoặc xuống cấp nhưng chưa được tu sửa. Mặt khác, kinh phí ngân sách đầu tư cho việc xây dựng, phát triển cơ sở vật chất trên lĩnh vực văn hóa chưa theo kịp yêu cầu của sự phát triển. Đó là những tồn tại đòi hỏi cần phải có sự chung tay, góp sức của cả hệ thống chính trị, sự quan tâm triển khai, thúc đẩy các giải pháp hữu hiệu cũng như ý thức tự giác của toàn xã hội./.
 
 
                                                                                                     Hà Huy Văn
                                                                                   (Phòng Văn hoá và Thông tin huyện)
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ:
16 Trần Phú, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: 02693.843.680
1478004801_fax-(1).png  Fax: 02693....
1478004004_Mail.png  Email: ubndchuprong@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về
UBND huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: 
Ông Từ Ngọc Thông - Phó Chủ tịch UBND huyện
Giấy phép số: 04/GP-TTĐT ngày 26/6/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png