THÚC ĐẨY ỨNG DỤNG QUẢN LÝ SỨC KHỎE CÂY TRỒNG TỔNG HỢP TRÊN CÂY TRỒNG CHỦ LỰC CỦA HUYỆN

24/05/2023
Nhằm đẩy mạnh ứng dụng quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp (IPHM), chủ động phòng chống sinh vật gây hại trên cây trồng, giảm chi phí đầu vào, giảm hóa chất độc hại, giảm phát thải khí nhà kính, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, hiệu quả sản xuất, đảm bảo an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu. Ngày 19/5/2023, UBND huyện ban hành Kế hoạch số 107/KH-UBND về thực hiện Kế hoạch hành động thúc đẩy ứng dụng Quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp (IPHM) trên cây trồng chủ lực của huyện Chư Prông giai đoạn 2023 – 2030.


Cánh đồng lúa Đông – Xuân 2022 – 2023 xã Ia Mơr. Ảnh: Khánh Linh
 
Theo đó, phấn đấu đến năm 2030: Trên 80% số xã có đội ngũ nông dân nòng cốt có hiểu biết, kỹ năng và ứng dụng hiệu quả IPHM, có khả năng hướng dẫn nông dân khác ứng dụng IPHM, đánh giá hiệu quả và phổ biến kết quả cho cộng đồng. Cử học viên tham gia các khóa đào tạo và có 01 giảng viên IPHM cấp tỉnh; mỗi xã có ít nhất 2 hướng dẫn viên IPHM cộng đồng và 5 nông dân IPHM nòng cốt. Có trên 90% diện tích lúa, rau màu, cây ăn quả, hoa, cây cảnh ứng dụng IPHM; trên 70% diện tích cây ngô ứng dụng IPHM; cây công nghiệp đạt trên 70% diện tích ứng dụng IPHM, qua đó giảm ít nhất 30% lượng thuốc bảo vệ thực vật và 30% lượng phân bón hóa học. Trên 90% số xã thực hiện thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng đúng theo quy định.

Để đạt được mục tiêu trên, Kế hoạch đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp như: tăng truyền thông nâng cao nhận thức về IPHM; xây dựng tài liệu hướng dẫn về IPHM; tổ chức đào tạo, tập huấn, phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực IPHM; xây dựng và nhân rộng các mô hình ứng dụng IPHM trong sản xuất; tập trung nghiên cứu, chuyển giao khoa học công nghệ; rà soát, đề xuất chính sách thúc đẩy ứng dụng IPHM.

UBND huyện yêu cầu xây dựng Kế hoạch cụ thể, phối hợp triển khai chặt chẽ giữa các ngành, địa phương, đơn vị có liên quan để thúc đẩy ứng dụng IPHM góp phần thực hiện Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo theo Kế hoạch số 1028/KH-UBND ngày 30/4/2023 của UBND tỉnh. Việc xây dựng và thực hiện Kế hoạch cần được xem xét tích hợp, lồng ghép, thống nhất với Chương trình quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) trên các loại cây trồng chủ lực, có giá trị kinh tế cao và có tiềm năng xuất khẩu của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021 - 2025 đã được ban hành tại Quyết định số 125/QĐ-UBND ngày 09/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai. Đồng thời, khai thác, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ thúc đẩy ứng dụng IPHM trên cây trồng chủ lực của huyện giai đoạn 2023 - 2030. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, giám sát, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch; kịp thời điều chỉnh những nội dung không phù hợp, nhân rộng các mô hình, cách làm hay, đồng thời làm tốt công tác thi đua khen thưởng.

UBND huyện cũng yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, thị trấn và đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức chính trị - xã hội huyện, các đơn vị liên quan phối hợp triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nội dung nêu trên./.
 
Xuân Phương
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ:
16 Trần Phú, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: 02693.843.680
1478004801_fax-(1).png  Fax: 02693....
1478004004_Mail.png  Email: ubndchuprong@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về
UBND huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: 
Ông Từ Ngọc Thông - Phó Chủ tịch UBND huyện
Giấy phép số: 04/GP-TTĐT ngày 26/6/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png