Chư Prông tổng kết 10 năm "về tăng cường lãnh đạo thực hiện chính sách Dân số - Kế hoạch hoá gia đình trong tình hình mới"

09/07/2018
            Thực hiện Thông tri 14-TT/TU, ngày 15/7/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ "Về tăng cường lãnh đạo thực hiện chính sách Dân số - Kế hoạch hoá gia đình trong tình hình mới", Cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, tích cực tuyên truyền, phổ biến nội dung Thông tri tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Qua đó, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong huyện nhận thức đầy đủ về vai trò, vị trí của công tác dân số và kế hoạch hoá gia đình (DS-KHHGĐ) trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Vì vậy, trong 10 năm qua quy mô gia đình ít con được chấp nhận, giảm đáng kể tình trạng sinh con sớm trong nhân dân. Tốc độ gia tăng dân số được khống chế, duy trì mức giảm tỷ lệ sinh hằng năm; tỷ lệ tăng tự nhiên giảm từ 1,65% xuống còn 1,37%; tỷ lệ sinh con thứ ba từ 23% xuống còn 19%; tỷ lệ các cặp vợ chồng áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại tăng từ 63% lên 76%.

            Công tác xây dựng, củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu lực quản lý được chú trọng có hiệu quả. Đến nay, toàn huyện đã có 05 viên chức cấp huyện và 20 viên chức xã, thị trấn, 262 cộng tác viên thôn, làng. Hàng năm, đội ngũ cán bộ thường xuyên được bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, tập huấn nghiệp vụ nâng cao năng lực, nên chất lượng hoạt động của bộ máy từ huyện đến cơ sở ngày càng được tăng cường.
            Chính sách dân số và đầu tư nguồn lực cho công tác DS-KHHGĐ luôn được cấp ủy, chính quyền các cấp xác định là một trong những giải pháp quan trọng góp phần thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch của ngành cũng như nhằm mục tiêu giảm sinh con thứ 3 trở lên, khuyến khích mọi người tích cực tham gia công tác DS-KHHGĐ. Hệ thống trạm y tế các xã,  thị trấn và phòng khám đa khoa khu vực, Trung tâm y tế huyện đều có bộ phận thực hiện cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản/ kế hoạch hóa gia đình (SKSS/KHHGĐ), đảm bảo tốt việc phục vụ nhân dân về chăm sóc SKSS/KHHGĐ.
            Công tác tuyên truyền, tư vấn, giúp đỡ đối tượng lựa chọn thực hiện biện pháp tránh thai phù hợp với điều kiện, sức khỏe và lứa tuổi để thực hiện DS-KHHGĐ ngày càng được nâng cao. Kênh cung cấp dịch vụ phương tiện tránh thai ngày càng được mở rộng, đặc biệt là sự xuất hiện của kênh tiếp thị xã hội và dịch vụ y tế tư nhân đã tạo cơ hội cho các đối tượng có nhu cầu sử dụng lựa chọn biện pháp tránh thai thuận tiện, phù hợp. Tỷ lệ phụ nữ mang thai được đi khám thai đủ 3 lần đạt 81,3%; được tiêm phòng uốn ván đạt 85,5%. Tỷ lệ người dân tham gia các phong trào rèn luyện thân thể, bảo vệ sức khỏe, giữ gìn vệ sinh và cải thiện môi trường sống tại cộng đồng ngày càng cao. Huyện đã triển khai hiệu quả các hoạt động kiểm tra sức khỏe di truyền, tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân, đẩy mạnh phòng, chống HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội;  triển khai Đề án sàng lọc trước sinh, sơ sinh nhằm giảm tỷ lệ trẻ em sinh ra bị dị tật bẩm sinh, thiểu năng trí tuệ, giảm nhanh tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng ... Huyện cũng chú trọng triển khai các chương trình, dự án, nâng cao chất lượng cuộc sống đối với các dân tộc thiểu số, vùng nghèo, vùng khó khăn và các nhóm đối tượng thiệt thòi (như chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, chương trình 135...).
            Bên cạnh đó, cấp ủy, chính quyền các cấp đã quan tâm tạo điều kiện đầu tư kinh phí thực hiện Mô hình nâng cao chất lượng dân số các dân tộc ít người tại địa phương (xã Ia O và Ia Kly). Các mô hình truyền thống nâng cao chất lượng dân số được triển khai, kết hợp xây dựng các mô hình điểm, các câu lạc bộ thực hiện chính sách DS-KHHGĐ như: CLB phụ nữ không sinh con thứ 3, CLB nam nông dân với công tác DS-KHHGĐ; CLB phối hợp Mặt trận Tổ quốc và Hội người cao tuổi; CLB khám sức khỏe tiền hôn nhân, CLB Đoàn thanh niên với công tác DS-KHHGĐ ngày càng mở rộng... Từ những mô hình, CLB đã đem lại những kết quả đáng khích lệ; nhận thức của các nhóm dân cư về sức khỏe, sức khoẻ sinh sản và chất lượng dân số được nâng lên, góp phần từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân các dân tộc trong huyện.
            Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác DS-KHHGĐ trên địa bàn huyện vẫn còn một số hạn chế. Sự quan tâm, chỉ đạo của một số cấp ủy chưa thường xuyên, có lúc, có nơi chỉ đạo chưa tập trung và thiếu kiên quyết. Việc xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Thông tri 14 ở một số cơ sở chưa thực sự nghiêm túc, vẫn còn một số xã, chưa ban hành các văn bản chuyên đề triển khai thực hiện. Việc lồng ghép công tác DS-KHHGĐ vào các chương trình phát triển kinh tế- xã hội hiệu quả chưa cao; ở một số nơi vẫn mang tính hình thức.
            Để thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, thời gian tới Chư Prông tiếp tục tăng cường sự tham gia phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội trong thực hiện Thông tri số 14/TT-TU gắn với Chương trình số 60-CTr/TU ngày 02/5/2018 của Ban Thường vụ tỉnh ủy Gia Lai về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về công tác dân số trong tình hình mới. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, quán triệt, học tập các chủ trương, chính sách, pháp luật về lĩnh vực DS-KHHGĐ nhằm nâng cao ý thức, nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân các dân tộc trong huyện; đưa nhiệm vụ DS-KHHGĐ vào nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị, coi đây là tiêu chí xét thi đua hằng năm. Tăng cường cơ sở vật chất cho mạng lưới y tế cơ sở đáp ứng yêu cầu dịch vụ kế hoạch hoá gia đình. Tiếp tục kiện toàn ổn định bộ máy làm công tác dân số từ huyện  đến cơ sở; quan tâm đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực và chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác DS-KHHGĐ. Từng bước nâng cao chất lượng dân số, tập trung cho công tác xoá đói giảm nghèo, nâng cao thu nhập và mức sống của nhân dân...
            Phát huy những kết quả tích cực đã đạt được trong 10 năm qua, cộng với sự nhiệt tình của đội ngũ những người làm công tác DS-KHHGĐ, tin tưởng chắc chắn rằng trong thời gian tới công tác DS-KHHGĐ ở Chư Prông sẽ đạt được những kết quả cao hơn, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng nông thôn mới cũng như tạo nguồn lao động có chất lượng cho CNH - HĐH Đất nước./.
 
                                                                             Bài, ảnh: Phạm Thị Nhàn
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ:
16 Trần Phú, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: 02693.843.680
1478004801_fax-(1).png  Fax: 02693....
1478004004_Mail.png  Email: ubndchuprong@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về
UBND huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: 
Ông Từ Ngọc Thông - Phó Chủ tịch UBND huyện
Giấy phép số: 04/GP-TTĐT ngày 26/6/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png