Tiêu đề Tải về
test dự án
Default news teaser image
Quyết định Số: 216 /QĐ-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2022 của UBND xã Ia O Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trường Tiểu học và THCS Kim Đồng ( điểm trường làng Sung O – Boòng Nga) + Nhà SHCĐ làng Sung O – Boòng Nga, xã Ia O,huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai Gói thầu xây lắp công trình
Quyết định Số: 216 /QĐ-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2022 của UBND xã Ia O Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trường Tiểu học và THCS Kim Đồng ( điểm trường làng Sung O – Boòng Nga) + Nhà SHCĐ làng Sung O – Boòng Nga, xã Ia O,huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai Gói thầu xây lắp công trình.
Xem chi tiết tại đây...

Default news teaser image
Quyết định số: 06/QĐ-BQL ngày 28/7/2023 của BQL các CT MTQG xã Ia O Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu 02 Xây dựng công trình Đường giao thông nội đồng làng Sung O - Boòng Nga, xã Ia O, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai; Hạng mục: Nền, mặt đường và công trình thoát nước;
Quyết định số: 06/QĐ-BQL ngày 28/7/2023 của BQL các CT MTQG xã Ia O Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu 02 Xây dựng công trình Đường giao thông nội đồng làng Sung O - Boòng Nga, xã Ia O, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai; Hạng mục: Nền, mặt đường và công trình thoát nước;: Xem chi tiết tại đây: 
Default news teaser image
Quyết định số: 07/QĐ-BQL ngày 28/7/2023 của BQL các CT MTQG xã Ia O Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: 02 Xây dựng công trình Đường giao thông nội đồng làng Sung O - Boòng Nga - Grang, xã Ia O, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai; Hạng mục: Nền, mặt đường và công trình thoát nước;
Quyết định  số: 07/QĐ-BQL ngày 28/7/2023 của BQL các CT MTQG xã Ia O Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: 02 Xây dựng công trình Đường giao thông nội đồng làng Sung O - Boòng Nga - Grang, xã Ia O, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai; Hạng mục: Nền, mặt đường và công trình thoát nước;
Xem chi tiết tại đây: 
Default news teaser image
Quyết định số: 05/QĐ-BQL ngày 28/7/2023 của BQL các CT MTQG xã Ia O Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số: 02 Xây dựng công trình Đường giao thông nội đồng làng Tung, xã Ia O, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai; Hạng mục: Nền, mặt đường và công trình thoát nước;
Quyết định  số: 05/QĐ-BQL ngày 28/7/2023 của BQL các CT MTQG xã Ia O Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số: 02 Xây dựng công trình Đường giao thông nội đồng làng Tung, xã Ia O, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai; Hạng mục: Nền, mặt đường và công trình thoát nước;
Xem chi tiết tại đây: 
Default news teaser image
Quyết định số: 36/QĐ-UBND ngày 10/5/2023 của UBND xã Ia O Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Đường giao thông nội đồng làng Tung. Hạng mục: nền, mặt đường và công trình thoát nước. Địa điểm: xã Ia O, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
Quyết định số: 36/QĐ-UBND ngày 10/5/2023 của UBND xã Ia O Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Đường giao thông nội đồng làng Tung. Hạng mục: nền, mặt đường và công trình thoát nước. Địa điểm: xã Ia O, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
Xem chi tiết tại đây: 
Default news teaser image
Quyết định số: 39/QĐ-UBND ngày 10/5/2023 của UBND xã Ia O Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Đường giao thông nội đồng làng Sung O - Boòng Nga. Hạng mục: nền, mặt đường và công trình thoát nước. Địa điểm: xã Ia O, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
Quyết định số: 39/QĐ-UBND ngày 10/5/2023 của UBND xã Ia O Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Đường giao thông nội đồng làng Sung O - Boòng Nga. Hạng mục: nền, mặt đường và công trình thoát nước. Địa điểm: xã Ia O, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai 
Xem chi tiết tại đây: 
Default news teaser image
Quyết định số: 35/QĐ-UBND ngày 10/5/2023 của UBND xã Ia O Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Đường giao thông nội đồng làng Sung O - Boòng Nga - Grang. Hạng mục: nền, mặt đường và công trình thoát nước. Địa điểm: xã Ia O, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
Quyết định số: 35/QĐ-UBND ngày 10/5/2023 của UBND xã Ia O Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Đường giao thông nội đồng làng Sung O - Boòng Nga - Grang. Hạng mục: nền, mặt đường và công trình thoát nước. Địa điểm: xã Ia O, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
Xem chi tiết tại đây: 
Default news teaser image
Thông baó số: 01/TB-BQL V/v Mời dự thầu các gói thầu xây lắp các công trình từ nguồn vốn kiên cố họa hạ tầng giao thông và kênh mương năm 2023 trên địa bàn xã Ia O
Thông baó số: 01/TB-BQL ngày 10/5/2023 của BQL CTMTQG xã Ia O V/v Mời dự thầu các gói thầu xây lắp các công trình từ nguồn vốn kiên cố họa hạ tầng giao thông và kênh mương năm 2023 trên địa bàn xã Ia O
Xem chi tiết tại đây: 
Default news teaser image
Quyết định số: 33/QĐ-UBND ngày 04/5/2023 của UBND xã Ia O Về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Đường giao thông nội đồng làng Sung O - Boòng Nga. Hạng mục: nền, mặt đường và công trình thoát nước. Địa điểm: Xã Ia O – huyện Chư Prông – Tỉnh Gia Lai
Quyết định số: 33/QĐ-UBND ngày 04/5/2023 của UBND xã Ia O Về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Đường giao thông nội đồng làng Sung O - Boòng Nga. Hạng mục: nền, mặt đường và công trình thoát nước. Địa điểm: Xã Ia O – huyện Chư Prông – Tỉnh Gia Lai.
Xem chi tiết tại đây:
Default news teaser image
Quyết định số: 31/QĐ-UBND ngày 04/5/2023 của UBND xã Ia O Về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Đường giao thông nội đồng làng Sung O - Boòng Nga - Grang. Hạng mục: nền, mặt đường. Địa điểm: Xã Ia O – huyện Chư Prông – Tỉnh Gia Lai
Quyết định số: 31/QĐ-UBND ngày 04/5/2023 của UBND xã Ia O Về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Đường giao thông nội đồng làng Sung O - Boòng Nga - Grang. Hạng mục: nền, mặt đường. Địa điểm: Xã Ia O – huyện Chư Prông – Tỉnh Gia Lai.
Xem chi tiết tại đây: 
 |<  < 1 2 3  >  >| 
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 16 Trần Phú, huyện Chư Prông
, tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269).3843 680
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269)......
1478004004_Mail.png  Email: ubndchuprong@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về UBND huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Từ Ngọc Thông - Phó Chủ tịch UBND huyện
Giấy phép số: 04/GP-TTĐT ngày 26/6/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2018 
Trang chủ | Tin tức | Liên hệ | Site map icontop.png