Tiêu đề Tải về
Kế hoạch Số: 73/KH-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2023 của UBND xã Ia O về việc Triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh Sốt xuất huyết/Dengue trên địa bàn xã Ia O năm 2023
Kế hoạch Số: 76 /KH-BCĐ Ia O , ngày 21 tháng 7 năm 2023 về việc Tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2023
Kế hoạch số: 77/KH-UBND ngày 21/7/2023 của UBND xã Ia O V/v Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh – liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2023)
Kế hoạch số: 42/KH-UBND ngày 17/4/2023 của UBND xã Ia O V/v Thực hiện Chƣơng trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn xã Ia O
Kế hoạch số: 43/KH-UBND ngày 17/4/2023 của UBND xã Ia O V/v Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 trên địa bàn xã Ia O
Kế hoách số: 44/KH-UBND ngày 18/4/2023 của UBND xã Ia O VV/v Thu, nộp quỹ phòng chống thiên tai năm 2023
Kế hoạch số: 45/KH-UBND ngày 18/4/2023 của UBND xã Ia O V/v Đảm ảo an toàn thực phẩm n n cao ch t l n nông, lâm, th ản trên địa àn xã Ia O năm 2023.
Kế hoạch số: 47/KH-BCĐLNATTP ngày 26/4/2023 của BCĐ LNATTP xã Ia O V/v Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2023
Kế hoạch số: 48/KH-UBND ngày 25/4/2023 của UBND xã Ia O V/v Tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2023 trên địa bàn xã Ia O
Kế hoạch số: 50/KH-UBND ngày 26/4/2023 của UBND xã Ia O V/v Tham gia Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số huyện Chư Prông năm 2023
Kế hoạch số: 51/KH-UBND ngày 04/5/2023 của UBND xã Ia O V/v Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2023 và triển khai trồng cây phân tán trên địa bàn xã Ia O
Kế hoạch số:56/KH-UBND ngày 29/5/2023 ,của UBND xã Ia O v/v Đối thoại giữa Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã với thanh niên trên địa bàn xã năm 2023
Kế hoạch số: 52/KH-BCĐ ngày 18/5/2023 của BCĐ đề án 06 xã Ia O v/v Triển khai thực hiện nhiệm vụ Đề án 06; giải pháp đẩy nhanh thực hiện xác lập, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 1, mức độ 2, tải ứng dụng Vneid cho người dân trên địa bàn xã Ia O phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công
Kế hoạch số: 54/Kh-UBND ngày 24/5/2023 của UBND xã Ia O V/v Thực hiện thúc đẩy ứng dụng Quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp (IPHM) trên cây trồng chủ lực của Xã Ia O giai đoạn 2023 - 2030
Kế hoạch số: 55/KH-UBND ngày 24/5/2023 của UBND xã Ia O V/v Thực hiện công tác truyền thông, giáo dục về Dân số năm 2023.
Kế hoạch số: 57/KH-UBND ngày 30/5/2023 của UBND xã Ua O V/v Tuyên truyền, phổ biến một số văn bản pháp luật tháng 6 năm 2023
Kế hoạch Bảo đảm an ninh nguồn nƣớc và an toàn đập, hồ chứa nƣớc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn xã Ia O
Kế hoạch số: 45/KH-UBND ngày 18/4/2023 của UBND xã Ia O về việc Đảm ảo an toàn thực phẩm n n cao ch t l n nông, lâm, th ản trên địa àn xã Ia O năm 2023.
Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 18/4/2023 của UBND xã Ia O về việc Thu, nộp quỹ phòng chống thiên tai năm 2023
Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 17/4/2023 về việc Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 trên địa bàn xã Ia O
Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 17/4/2023 của UBND xã Ia O về việc Thực hiện Chƣơng trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn xã Ia O
Kế hoạch số: 40/KH-UBND ngày 13/4/2023 của UBND xã Ia O về việc Thực hiện công tác gia đình năm 2023 trên địa bàn xã Ia O
Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 11/4/2023 của UBND xã Ia O về việc Rà soát diện tích cây trồng trên địa bàn xã
Kế hoạch số: 34/KH-UBND ngyaf 27/4/2023 của UBND xã Ia O về việc Hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá giai đoạn 2023 - 2024 trên đia bàn xã Ia O
Kế hoạch số: 33/KH-UBND ngày 30/3/2023 của UBND xã Ia O về việc Triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2023
Kế hoạch số: 32/KH-UBND ngày 27/3/2023 của UBND xã Ia O về việc Tổ chức Lễ ra mắt mô hình “Đội hỗ trợ sử dụng dịch vụ công trực tuyến” và mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” tại xã Ia O, huyện Chư Prông , tỉnh Gia Lai
Kế hoạch số: 31/KH-UBND ngày 27/3/2023 về việc Triển khai thực hiện mô hình “Đội hỗ trợ sử dụng dịch vụ công trực tuyến” tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND xã
Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 16/3/2023 của UBND xã Ia O về việc Triển khai thực hiện nhiệm vụ Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn xã Ia O năm 2023
Kế hoạch số: 29/KH-UBND ngày 16/3/2023 của UBND xã Ia O về việc Tổ chức tuyên truyền thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn xã Ia O
Kế hoạch số: 27/KH-BCĐ ngày 01/3/2023 về Triển khai tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 AstraZeneca cho đối tượng trên 18 tuổi, Pfizer cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi đợt 02 năm 2023.
Kế hoạch số: 24/KH-UBND ngày 27/2/2023 của UBND xã Ia O về Thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu phát triển thanh niên xã Ia O giai đoạn 2021 – 2030
Kế hoạch số: 23/KH-UBND ngày 27/2/2023 của UBND xã Ia O về việc Thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn xã Ia O năm 2023
Kế hoạch số: 22/KH-UBND ngày 21/2/2023 của UBND xã Ia O về việc Tự kiểm tra công tác công vụ, công tác CCHC năm 2023
Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 15/2/2023 của UBND xã Ia O về việc Bảo đảm An ninh trật tự, phấn đấu đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” năm 2023
Kế hoạch số: 18/KH-UBND ngày 15/2/2023 của UBND xã Ia O V/v Triển khai Thông tư số 124/2021/TT-BCA ngày 28/12/2021 của Bộ Công an quy định khu dân cư, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”
Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 10/2/2023 của UBND xã Ia O về việc Triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg, ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới
Kế hoạch số: 15/KH-UBND ngày 10/2/2023 của UBND xã Ia O về việc Phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn xã Ia O năm 2023
Kế hoạch Triển khai thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2023
Kế hoạch số: 08/KH-UBND ngày 31/01/2023 của UBND xã Ia O V/v Tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2023 trên địa bàn xã Ia O
Kế hoạch số: 04/KH-UBND ngày 09/01/2023 của UIBND xã Ia O về việc Triển khai thực hiện Quyết định 387/QĐ-TTg ngày 25/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn xã Ia O
Kế hoạch số: 03/KH-UBND ngày 09/01/2023 của UIBND xã Ia O về việc Tổ chức, phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 gắn với các hoạt động kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2023)
Kế hoạch số: 05/KH-BCĐ ngày 06/01/2023 của BCĐ phòng chống covid 19 xã Ia O về việc Triển khai tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 AstraZeneca đợt 01 năm 2023.
Kế hoạch số: 02/KH-BCĐ ngày 05/01/2023 của UBND xã Ia O về việc Triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023
Kế hoạch số: 01/KH-UBND ngày 05/01/2023 của UBND xã Ia O về Công tác Văn hóa và Thông tin năm 2023 .
Kế hoạch số: 72/KH -BCĐLNATTP xã Ia O về Triển khai truyền thông đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp tết Trung thu năm 2022
Kế hoạch số 75/KH - BCĐ ngày 16/9/2022 của BCĐ phòng, chống covid 19 xã Ia O về việc triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 (Pfizer) cho học sinh Tiểu học trên địa bàn xã Ia O đợt 31.
Kế hoạch số 73/KH-BCĐLNATTP ngày 12/9/2022 của BCĐ LNATTP xã Ia O về việc Triển khai kiểm tra bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu năm 2022
Kế hoạch số: 65/KH-UBND ngày 05/8/2022 của UBND xã Ia O về việc phòng, chống dịch bệnh độn vật trên cạn và thủy sản trên đị bàn Ia O năm 2023
Kế hoạch số: 66/KH-BCĐ ngày 09/8/2022 của BCĐ xã về việc Triển khai tiêm bổ sung vắc xin Uốn ván - Bạch hầu (Td) Cho đối tượng từ 49 tháng đến người lớn không giới hạn độ tuổi và học sinh trên địa bàn xã Ia O năm 2022.
Kế hoạch số: 69/KH-UBND ngày 12/8/2022 của UBND xã Ia O về việc Thực hiện Chỉ thị của Huyện ủy về việc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” trên địa bàn xã Ia O
Kế hoạch số: 70/KH-BCĐ ngày 15/8/2022 của BCĐ phòng, chống covid 19 xã Ia O về việc triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 (Pfizer) được phân bổ trên địa bàn xã Ia O đợt 30.
Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
Quyết định số:503/QĐ-UBND ngày 10/8/2022 của UBND tỉnh Gia Lai Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
Kế hoạch Số: 56/KH-UBND Ia O, ngày 16 tháng 6 năm 2022 của UBND xã Ia O về việcPhối hợp tiêm phòng vắc xin Dại cho chó, mèo và vắc xin Lở mồm long móng cho trâu, bò đợt 1 năm 2022 trên địa bàn xã
Kế hoạch Số: 53/KH-BCĐ, ngày 06 tháng 06 năm 2022 của BCĐ phòng chống covid 19 xã Ia O về việc Triển khai tiêm vắc xin Covid-19 đợt 26 năm 2022 cho đối tượng công dân chưa tiêm mũi 1, mũi 2 và đã tiêm mũi bổ sungvắc xin Covid 19 đủ thời gian 3-6 tháng trên địa bàn xã Ia O.
Kế hoạch Số: 58/KH-BCĐ Ia O, ngày17tháng 06năm 2022 của BCĐ phòng, chống covid 19 xã Ia O về việc Triển khai tiêm vắc xin Covid-19 đợt 27 năm 2022 cho đối tượng công dân 18 tuổi trở lên chưa tiêm mũi 1, mũi 2 và đã tiêm mũi bổ sungvắc xin Covid 19 đủ thời gian 3-6 tháng và đối tượng trẻ em từ 5-dưới 18 tuổi chưa tiêm mũi 1, đã tiêm mũi 2 đủ thời gian trên 28 ngàytrên địa bàn xã Ia O.
Kế hoạch Số: 54/KH-UBND, ngày 8 tháng 6 năm 2022 của UBND xã Ia O về việc Triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2022
Kế hoạch Số: 55/KH-UBND, ngày 16 tháng 6 năm 2022 của UBND xã Ia O về việc Phòng, chống sạt lở các bờ suối trên địa bàn xã Ia O đến năm 2030
Kế hoạch Số: 57/KH-UBND Ia O, ngày 16 tháng 6 năm 2022 của UBND xã Ia O về việc Thực hiện Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số năm 2022 trên địa bàn xã Ia O
Kế hoạch số: 59/KH-UBND ngày 01/7/2022 của UBNHD xã Ia O về việc thực hiện kê khai, đăng ký phục vụ cho việc kê khai, đăng ký cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính xã Ia O.
Kế hoạch Số: 60/KH-UBND, ngày 6 tháng 7 năm 2022 của UBND xã Ia O về việc Triển khai tháng tháng tổng vệ sinh, hử trùng tiêu độc môi t ường đợt 2 năm 2022 t ên đị bàn xã
Kế hoạch số: 62/KH-BCĐ ngày 08/7/2022 của BCĐ phòng, chống coovid 19 xã Ia o, về việc Triển khai tiêm vắc xin Covid-19 đợt 28 năm 2022 cho đối tượng công dân 18 tuổi trở lên chưa tiêm mũi 1, mũi 2 và đã tiêm mũi 3 vắc xin Covid 19 đủ thời gian 3-6 tháng và đối tượng trẻ em từ 5-dưới 18 tuổi chưa tiêm mũi 1, đã tiêm mũi 2 đủ thời gian trên 28 ngày trên địa bàn xã Ia O
Kế hoạch Số:63/KH-UBND, ngày 21tháng 7 năm 2022 của UBND xã Ia O về việc Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ(27/7/1947 – 27/7/2022)
Kế hoạch số 64/KH-BCĐ ngày 22/7/2022 cả BCĐ Phoingf, chống covid 19 xã Ia O về việc Triển khai tiêm vắc xin Covid-19 đợt 29 năm 2022 cho đối tượng công dân từ 12 tuổi trở lên chưa tiêm mũi 1, mũi 2 và đã tiêm mũi 3 vắc xin Covid 19 đủ thời gian 3-6 tháng và đối tượng trẻ em từ 5-dưới 18 tuổi chưa tiêm mũi 1, đã tiêm mũi 1 vắc xin Pfizer đủ thời gian trên 21 ngày trên địa bàn xã Ia O.
Kế hoạch số:52/KH-UBND ngày 02/4/2022 của UBND xã Ia O v/v tổ chức Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai từ ngày 5 đến ngày 15 tháng 6 năm 2022 trên địa bàn xã Ia O
Kế hoạch số:51/KH-UBND ngày 01/6/2022 của UBND xã Ia O về việc Thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) xã Ia O giai đoạn 2021-2025
Kế hoạch số: 50/KH-UBND ngày 01/6/2022 của UIBND xã Ia O v/v Phòng chống bệnh Dại trên địa bàn xã giai đoạn 2022 - 2030
Kế hoạch số: 48/KH-UBND ngày 30/5/2022 về việc Tham gia Đại hội Thể dục Thể thao huyện Chư Prông lần thứ IX năm 2021
Kế hoạch số: 47/KH-UBND ngày 30/5/2022 của UBND xã Ia O về việc Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạntrên địa bàn xã Ia O năm 2022
Kế hoạch số: 32/KH-UBND ngày 01/4/2022 của UBND xã Ia O về việc Triển khai thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW, ngày 24 tháng 6 năm 2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới trên địa bàn xã Ia O
Kế hoạch số: 33/KH-BCĐ ngày 05/4/2022 của BCĐ phong trào TDĐKXDĐSVH xã Ia O về việc Triển khai thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2022
Kế hoạch số: 34/KH-UBND ngày 05/4/2022 của UBND xã Ia O về việc Triển khai thực hiện công tác gia đình năm 2022.
Kế hoạch số: 35/KH-UBND ngày 05/4/2022 của UBND xã Ia O về Thể dục, thể thao năm 2022
Kế hoạch số: 36/KH-BCĐ ngày 05/4/2022 của BCĐ phong trào TDĐKXDĐSVH xã Ia O về việc Thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình
Kế hoạc số:37/KH-UBND ngày 6/4/2022 của UBND xã Ia O về việc Thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn xã Ia O năm 2022
Kế hoạch số: 38/KH-BCĐ ngày 20/4/2022 của BCĐ phòng, chống covid 19 xã Ia O về việc Triển khai tiêm Vắc xin Pfizer, Asrazeneca trên địa bàn xã IaO năm 2022 Đợt 21,22
Kế hoạch số 42/KH-BCĐ ngày 11/5/2022 của Ban chỉ đạo Liên ngành ATTP xã Ia O về việc Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2022
Kế hoạch số: 43/KH-BCĐ ngày 19/5/2022 của BCĐ phòng chống covid 19 xã Ia O về việc Triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 Moderna cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn xã Ia O năm 2022.
Kế hoạch số: 20/KH-BCĐ ngày 19/5/2022 của BCĐ phòng, chống covid 19 xã Ia O về việc Tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi 4 cho công dân đã tiêm mũi 3 vacxin COVID-19 đủ 3 đến 6 tháng trên địa bàn xã Ia O
Kế hoạch Số: 27/KH - BCĐ ngày 04 tháng 3 năm 2022 của BCĐ phòng chống dịch covid 19 xã Ia O về KIỂM TRA VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN XÃ IA O
Kế hoạch Số: 25/KH-UBND, ngày 04 tháng 3năm 2022 của UBND xã Ia O về việc Triển khai công tác bầu cử Trưởng thôn,thôn nhiệm kỳ 2022-2025
Kế hoạch Số:23 /KH-UBND ngày 01/03/2022 của UBND xã Ia O về Khảo sát mức độ hài lòng của ngƣời dân, tổ chức đối với dịch vụ hành chính công tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả
Kế hoạch Số: 22/KH-UBND ngày 28/2/2022 của UBND xã Ia O về triển khai tháng tổng vệ sinh, khử trùng tiêu độc môi t ường đợt 1 năm 2022 trên đị bàn xã
Kế hoạch Số: 21/KH-UBND ngày 17 tháng 3năm 2022của UBND xã Ia O, về kế hoạch Năm An toàn giao thông 2022
Kế hoạch Số:18/KH – UBND của UBND xã Ia O ngày 26 tháng 01 năm 2022 về việc Triển khai thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2022
Kế hoạch Số: 17/KH-UBND Ia O, ngày 26 tháng 01 năm 2022 của UBND xã Ia O về việc Thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập năm 2022
Kế hoạch Số: 16/KH - UBND Ia O, ngày 24 tháng 01 năm 2022 của UBND xã Ia O v/v Triển khai thực hiện Quyết định số 1689/QĐ-TTg ngày 11 tháng 10 năm 2021 củaThủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch triển khai nghị quyết số 25/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021- 2025
Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 24/01/2022 của UBND xã Ia O về việc Triển khai thực hiện Quyết định số 1689/QĐ-TTg ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch triển khai nghị quyết số 25/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021- 2025
Kế hoạch số 14/KH-BCĐ ngày 21/01/2022 của BCĐ ATTP xã Ia O về việc Triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022
Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 20/01/2022 của UBND xã Ia O về việc Tổ chức, phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 gắn với các hoạt động kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2022)
Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 19/01/2022 của UBND xã Ia O về Xây dựng chỉ tiêu, kế hoạch giảm nghèo năm 2022 và giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn xã
Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 18/01/2022 của UBND xã Ia O về việc Bảo đảm An ninh trật tự, phấn đấu đạt tiêu chuẩn“An toàn về an ninh trật tự” năm 2022
Kế hoạch Số: 9 /KH-BCĐ ngày 18/01/2022 của BCĐ phòng chống dịch covid 19 xã Ia O về việc Tiêm vắc xin phòng COVID-19 ( PfiZer ) (Modernal) trên địa bàn xã Ia O ĐỢT 13,14
Kế hoạch Số:8/KH-UBND ngày 18/01/2022 của UBND xã Ia O V/v Triển khai thông tư 23/2012/TT-BCA, ngày 27/4/2012 của Bộ Công an quy định về khu dân cư xã, phường, thi trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh trật tự"
Kế hoạch số 44 /KH-UBND ngày 05/10/2021 của UBND xã Ia O v/v Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021.
Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 05/10/2021 của UBND xã Ia O v/vHướng dẫn toàn dân tập luyện thể dục thể thao nâng cao sức khỏe,phát triển tầm vóc, thể lực, phòng, chống bệnh tật giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn xã Ia O
kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 16/8/2021 của UBND xã Ia O về việc Tự kiểm tra công tác công vụ, CCHC năm 2021
kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 13/8/2021 của UBND xã Ia O về việc Tiêm phòng vắc xin Viêm da nổi cục ở trâu, bò năm 2021
Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 02/8/2021 của UBND xã Ia O về việc Thực hiện Quyết định số 107/QĐ-UBND ngày 26/02/2021 của UBND tỉnh về phê duyệt Đề án về phát triển rau, hoa và quả trên địa bàn tỉnh Gia Lai đến năm 2030, định hướng đến năm 2040
Kế hoạch Số: 32/KH-UBND ngày 20/7/2021 của UBND xã Ia O về Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh – liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2021)
KẾ HOẠCH SỐ: 31/KH- ĐKT ngày 20/7/2021 CỦA BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 XÃ IA O VỀ VIỆC TRIỂN KHAI ĐỢT KIỂM TRA VỀ CÔNG TÁC PHÒNG , CHỐNG DỊCH COVID-19 TẠI ĐỊA BÀN XÃ IA O
Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 19/7/2021 về việc Phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm năm 2021
Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 09/7/2021 của UBND xã Ia O về việc thực hiện triển khai phòng chống đuối nước trẻ em giai đoạn 2021 - 2025.
Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 28/6/2021 của UBND xã Ia O về việc Triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy và “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy” năm 2021
Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 25/6/2026 về việc Triển khai Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn xã Ia O
Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 25/6/2021 của UBND xã Ia O về việc Thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn xã Ia O năm 2021
Kế hoạch Triển khai tuyên truyền tác hại của nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống và thực hiện Chương trình “Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021 - 2025” thuộc Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Kế hoạch tuyên truyền cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Kế hoạch Công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình năm 2021
Kế hoạch Triển khai công tác thu thập, báo cáo thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn xã Ia O.
Kế hoạch Thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025 (giai đoạn II)” trên địa bàn xã
Kế hoạch tổ chức đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.
Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 05/4/2021 của UBND xã Ia O về phóng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn xã Ia O năm 2021
Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 31/12/2020 của UBND xã Ia O về Cải cách hành chính năm 2021 trên địa bàn xã.
Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 03/01/2020 của UBND xã Ia O về việc Tổ chức đón tết Nguyên đán Canh Tý 2020.
Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 22/10/2020 của UBND xã Ia O về việc rà soát và đăng ký khai sinh, khai tử, kết hôn lưu động trên địa bàn xã Ia O
Kế hoạch số 7/KH-UBND ngày 24/4/2020 của UBND xã Ia O
Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 31/12/2020 của UBND xã Ia O về việc tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2021 trên địa bàn xã Ia O
Kế hoạch số 33/Kh-UBND ngày 31/12/2020 của UBND xã Ia O về việc Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn xã Ia O
Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 22/3/2021 của UBND xã Ia O về việc triển khai thực hiện công tác kê khai tài sản, thu nhập lần đầu theo quy định của Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ
Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 18/01/2021 của UBND xã Ia O về việc Tổ chức đại hội TDTT xã Ia O lần thứ IV và tham gia đại hội TDTT huyện Chư Prông lần thứ IX năm 2021
Test kiểm tra quy hoạch - kế hoạch
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ: Xã Ia O, huyện Chư Prông
, tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)....
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269)......
1478004004_Mail.png  Email: iao.chuprong@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về UBND huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Từ Ngọc Thông - Phó Chủ tịch UBND huyện
Giấy phép số: 04/GP-TTĐT ngày 26/6/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2018 
Trang chủ | Tin tức | Liên hệ | Site map icontop.png