Tiêu đề Tải về
Kế hoạch Triển khai thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2023
Kế hoạch số: 08/KH-UBND ngày 31/01/2023 của UBND xã Ia O V/v Tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2023 trên địa bàn xã Ia O
Kế hoạch số: 04/KH-UBND ngày 09/01/2023 của UIBND xã Ia O về việc Triển khai thực hiện Quyết định 387/QĐ-TTg ngày 25/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn xã Ia O
Kế hoạch số: 03/KH-UBND ngày 09/01/2023 của UIBND xã Ia O về việc Tổ chức, phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 gắn với các hoạt động kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2023)
Kế hoạch số: 05/KH-BCĐ ngày 06/01/2023 của BCĐ phòng chống covid 19 xã Ia O về việc Triển khai tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 AstraZeneca đợt 01 năm 2023.
Kế hoạch số: 02/KH-BCĐ ngày 05/01/2023 của UBND xã Ia O về việc Triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023
Kế hoạch số: 01/KH-UBND ngày 05/01/2023 của UBND xã Ia O về Công tác Văn hóa và Thông tin năm 2023 .
Kế hoạch số: 72/KH -BCĐLNATTP xã Ia O về Triển khai truyền thông đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp tết Trung thu năm 2022
Kế hoạch số 75/KH - BCĐ ngày 16/9/2022 của BCĐ phòng, chống covid 19 xã Ia O về việc triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 (Pfizer) cho học sinh Tiểu học trên địa bàn xã Ia O đợt 31.
Kế hoạch số 73/KH-BCĐLNATTP ngày 12/9/2022 của BCĐ LNATTP xã Ia O về việc Triển khai kiểm tra bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu năm 2022
Kế hoạch số: 65/KH-UBND ngày 05/8/2022 của UBND xã Ia O về việc phòng, chống dịch bệnh độn vật trên cạn và thủy sản trên đị bàn Ia O năm 2023
Kế hoạch số: 66/KH-BCĐ ngày 09/8/2022 của BCĐ xã về việc Triển khai tiêm bổ sung vắc xin Uốn ván - Bạch hầu (Td) Cho đối tượng từ 49 tháng đến người lớn không giới hạn độ tuổi và học sinh trên địa bàn xã Ia O năm 2022.
Kế hoạch số: 69/KH-UBND ngày 12/8/2022 của UBND xã Ia O về việc Thực hiện Chỉ thị của Huyện ủy về việc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” trên địa bàn xã Ia O
Kế hoạch số: 70/KH-BCĐ ngày 15/8/2022 của BCĐ phòng, chống covid 19 xã Ia O về việc triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 (Pfizer) được phân bổ trên địa bàn xã Ia O đợt 30.
Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
Quyết định số:503/QĐ-UBND ngày 10/8/2022 của UBND tỉnh Gia Lai Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
Kế hoạch Số: 56/KH-UBND Ia O, ngày 16 tháng 6 năm 2022 của UBND xã Ia O về việcPhối hợp tiêm phòng vắc xin Dại cho chó, mèo và vắc xin Lở mồm long móng cho trâu, bò đợt 1 năm 2022 trên địa bàn xã
Kế hoạch Số: 53/KH-BCĐ, ngày 06 tháng 06 năm 2022 của BCĐ phòng chống covid 19 xã Ia O về việc Triển khai tiêm vắc xin Covid-19 đợt 26 năm 2022 cho đối tượng công dân chưa tiêm mũi 1, mũi 2 và đã tiêm mũi bổ sungvắc xin Covid 19 đủ thời gian 3-6 tháng trên địa bàn xã Ia O.
Kế hoạch Số: 58/KH-BCĐ Ia O, ngày17tháng 06năm 2022 của BCĐ phòng, chống covid 19 xã Ia O về việc Triển khai tiêm vắc xin Covid-19 đợt 27 năm 2022 cho đối tượng công dân 18 tuổi trở lên chưa tiêm mũi 1, mũi 2 và đã tiêm mũi bổ sungvắc xin Covid 19 đủ thời gian 3-6 tháng và đối tượng trẻ em từ 5-dưới 18 tuổi chưa tiêm mũi 1, đã tiêm mũi 2 đủ thời gian trên 28 ngàytrên địa bàn xã Ia O.
Kế hoạch Số: 54/KH-UBND, ngày 8 tháng 6 năm 2022 của UBND xã Ia O về việc Triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2022
Kế hoạch Số: 55/KH-UBND, ngày 16 tháng 6 năm 2022 của UBND xã Ia O về việc Phòng, chống sạt lở các bờ suối trên địa bàn xã Ia O đến năm 2030
Kế hoạch Số: 57/KH-UBND Ia O, ngày 16 tháng 6 năm 2022 của UBND xã Ia O về việc Thực hiện Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số năm 2022 trên địa bàn xã Ia O