Lịch sử hình thành và phát triển của xã Ia O
1. Lịch sử hình thành xã Ia O
Xã Ia O được thành lập năm 1989 theo Nghị quyết số 59  ngày    tháng     năm 1989 của Hội đồng bộ trưởng
2. Vị trí địa lý
Xã Ia O cách trung tâm hành chính, kinh tế, văn hoá, xã hội huyện Chư Prông khoảng 12 km về phía Tây, phía Đông giáp xã Ia Drang, phía Tây giáp xã Ia Puch, phía Nam giáp xã Ia Boong, phía Băc giáp xã Ia Lang huyện Đức Cơ.
3. Hiện trạng phát triển xã Ia O
Xã Ia O có tổng diện tích tự nhiên là 3.623,22 ha. Tính đến nay toàn xã có 751 hộ, 4123nhân  khẩu; gồm 12 dân tộc anh em sinh sống trong đó dân tộc thiểu số Jrai chiếm 80% dân số; dân cư trên địa bàn sinh sống trên 05 làng.
Nền kinh tế tiếp tục duy trì được tốc độ tăng trưởng khá, văn hóa xã hội phát triển, tăng cường bảo đảm an sinh xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định.
Trong những năm qua được sự quan tâm của cấp Uỷ đảng và chính quyền từ xã đến cơ sở nên vấn đề triển khai chính sách giảm nghèo đạt kết quả như sau:
Tổng số hộ nghèo năm 2017 áp dụng năm 2018 là 186 hộ, chiếm tỷ lệ 22.20 %, DTTS 159 hộ chiếm tỷ lệ (85,48%) Hộ cận nghèo 225 hộ chiếm tỷ lệ 26,8%, DTTS 194 hộ chiếm tỷ lệ 86,22%.
Tổng số hộ nghèo năm 2018 áp dụng năm 2019 là 135 hộ, chiếm tỷ lệ 15.88%, hộ cận nghèo 297 hộ chiếm tỷ lệ 34.94 %
Tổng số hộ nghèo năm 2019 áp dụng năm 2020 là 85 hộ chiếm tỷ lệ 9.67 %, hộ cận nghèo 312 hộ chiếm tỷ lệ 35.49%.
Xã Ia O là xã vùng III của huyện nên được sự quan tâm đầu tư về cơ sở hạ tầng, cây con giống, bảo hiểm y tế từ cấp trên, cùng với sự tuyên truyền vận động của hệ thống chính trị xã, hệ thống chính trị thôn làng và sự cố gắng phát triển kinh tế của toàn dân nên đời sống của nhân dân nói chung và đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng trên địa bàn xã ngày càng được cải thiện nâng lên.
Tình hình an ninh trật tự xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số được các cấp chính quyền địa phương quan tâm, chính quyền  đã chỉ đạo các ban ngành chức năng phân công cán bộ nắm chắc tình hình cơ sở, bám sát các địa bàn, tăng cường công tác kiểm tra,cấp phát một số báo chí . Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến nâng cao ý thức pháp luật, ý thức cách mạng cho đồng bào. Niềm tin của đồng bào dân tộc thiểu số với Đảng, Nhà nước được nâng lên, vùng dân tộc thiểu số và miền núi không phát sinh “điểm nóng”, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nhìn chung nhân dân chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng và pháp luật của nhà nước cũng như các quy định của địa phương.
 
Quá trình hình thành và Phát triển >> Cơ cấu tổ chức  >>
Thành tựu giai đoạn 2010-2015 >>  Định hướng phát triển giai đoạn 2015-2020 >> 
   
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 16 Trần Phú, huyện Chư Prông
, tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269).3843 680
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269)......
1478004004_Mail.png  Email: ubndchuprong@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về UBND huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Từ Ngọc Thông - Phó Chủ tịch UBND huyện
Giấy phép số: 04/GP-TTĐT ngày 26/6/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2018 
Trang chủ | Tin tức | Liên hệ | Site map icontop.png