GIOITHIEU.jpg     
 

Xã Ia Pia là xã vùng 2 nằm ở phía Đông Nam của huyện Chư Prông, cách trung tâm huyện khoảng 20 km, có trục đường tỉnh lộ 665 đi qua. Với vị trí địa lý như sau:
Phía Đông giáp xã Ia Vê;
Phía Tây giáp xã Ia Me;
Phía Nam giáp xã Ia Ga;
Phía Bắc giáp xã Ia Me.
Tổng diện tích tự nhiên : 4.543,87  ha. Dân số toàn xã có 1.254 hộ với 5.677 khẩu, trong đó dân tộc kinh 2.982 khẩu, đồng bào dân tộc thiểu số 2.596 khẩu.. Đơn vị hành chính xã gồm 15 thôn làng, với 10 làng đồng bào dân tộc thiểu số và 5 thôn người kinh. Trong nhiệm kỳ qua, xã đã tách thành lập thêm 02 thôn làng mới: Thôn Bình Tân và làng Hát  2.

 Tổng quan kinh tế - văn hóa xã hội:

          a- Về kinh tế:
           - Sản xuất nông nghiệp:
* Trồng trọt: Chú trọng hướng dẫn nhân dân mạnh dạn áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, gắn với việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với tập quán sản xuất, điều kiện thổ nhưỡng của địa phương và đáp ứng nhu cầu thị trường, đem lại giá trị kinh tế cao. Hàng năm tổ chức tập huấn khoa học kỹ thuật cho nhân dân, tập huấn cách sử dụng các loại phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, vận động nhân dân chuyển đổi các diện tích cây ngắn ngày kém hiệu quả sang trồng các loại cây công nghiệp có giá trị kinh tế cao.
Hướng dẫn nhân dân phòng trừ dịch bệnh cho cây trồng, mua phân bón trả chậm, vay vốn cho nhân dân có điều kiện chăm sóc vườn cây. Tổng diện tích gieo trồng đến nay là 2.877 ha, đạt 108,4% Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã khóa XII đề ra (các loại cây cụ thể có phụ lục kèm theo), sản lượng lương thực hàng năm đạt 4.183 tấn, đạt 100% NQ. Thu nhập bình quân đầu người là 22 triệu đồng / người/năm, đạt 176% NQ.
* Chăn nuôi: Chủ động phối hợp với các ngành chức năng của huyện thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, đưa những giống gia súc, gia cầm có giá trị kinh tế cao vào chăn nuôi. Công tác phòng trừ dịch bệnh được quan tâm chỉ đạo thường xuyên, vận động nhân dân chủ động dọn vệ sinh chuồng trại, sớm phát hiện dịch bệnh để có biện pháp dập dịch. Tính đến nay tổng đàn gia súc là 1.434 con, đạt 37,73%, Nghị quyết đề ra ; gia cầm 10.000 con, đạt 142,8%.
           - Sản xuất tiểu thủ công nghiệp và đầu tư xây dựng:
          Trên địa bàn xã hiện nay có 04 cơ sở cơ khí sửa chữa và gia dụng, 05 cơ sở mộc dân dụng, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho một số bộ phận nhân dân.
Cơ sở hạ tầng trên địa bàn được quan tâm đầu tư với nhiều nguồn vốn và đạt được những kết quả quan trọng, nhiều công trình đưa vào sử dụng hiệu quả góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Các tuyến đường từ trung tâm xã đến các thôn, làng đảm bảo thông suốt; 100% thôn, làng, hộ gia đình được sử dụng điện. Thực hiện khá hiệu quả công tác xã hội hóa trong xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông nông thôn, hệ thống điện đường . Bằng nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước và huy động nội lực trong nhân dân, hệ thống giao thông của xã đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.
           - Công tác quản lý tài nguyên và môi trường:
Triển khai vận động các hộ gia đình kê khai đăng ký làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gắn với việc xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm Luật đất đai, góp phần giảm đáng kể tình trạng mua bán đất trái phép trên địa bàn. Đặc biệt quan tâm đến công tác rà soát, thống kê và giải quyết đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số theo Chương trình 134. Trong 05 năm qua, đã giải quyết 0,5 ha đất ở, 1,5 ha đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số thiếu đất. Hàng năm lồng ghép với các chương trình tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, đã vận động và tuyên truyền người dân trong vấn đề dọn vệ sinh làm trong sạch môi trường. Thực hiện tốt nếp sống văn hóa khu dân cư, phát động các tổ chức đoàn thể, học sinh các trường học, nhân dân các thôn, làng tổ chức dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm và nơi công cộng, tạo môi trường xanh, sạch, đẹp.      
          - Tài chính ngân sách:  
Phát huy tiềm lực sẵn có ở địa phương, Đảng bộ xã đã tập trung chỉ đạo phát triển mạnh cây mũi nhọn về nông nghiệp, các ngành dịch vụ, khuyến khích các hộ gia đình đầu tư mở rộng các hoạt động kinh doanh. Thu, chi ngân sách xã hàng năm đều đạt từ 95 - 100% kế hoạch.
           - Xây dựng Nông thôn mới:
Tập trung lãnh, chỉ đạo triển khai thực hiện nghị quyết về nông nghiệp, nông thôn và chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới của Chính phủ. Vận động nhân dân đóng góp sức người, kinh phí để cải tạo vườn tạp, dọn vệ sinh, làm đường giao thông, xây dựng nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, làm điện đường chiếu sáng, cổng chào, nhà văn hóa thôn. Trong 5 năm qua đã huy động được 768 ngày công và trên 3,5 tỉ đồng để xây dựng các công trình.
Đến nay toàn xã đã đạt được 13/19 tiêu chí trong bộ tiêu chí nông thôn mới của Chính phủ đề ra và tiếp tục phấn đấu hoàn thành chương trình nông thôn mới vào năm 2020.
          b- Về văn hóa – xã hội:
          * Giáo dục – đào tạo:
Tranh thủ các nguồn lực đầu tư của Tỉnh, Huyện và huy động các nguồn lực tại chỗ đầu tư cho phát triển sự nghiệp giáo dục – đào tạo. Quy mô giáo dục, mạng lưới trường, lớp và đội ngũ giáo viên tiếp tục được củng cố và chuẩn hóa. Cơ sở vật chất, trang thiết bị được tăng cường. Trong 05 năm qua, từ nguồn ngân sách nhà nước và công tác xã hội hóa giáo dục đã đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp các trường học, trang thiết bị học tập. Đến nay, cơ bản đáp ứng nhu cầu về trường lớp phục vụ công tác dạy và học.
Hiện nay trên địa bàn xã có 3 trường học: 01 trường mầm non, 01 trường tiểu học và 01 trường trung học cơ sở. Xã đã phổ cập giáo dục ở cả 3 cấp học
          * Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe:
          Trạm y tế đã được đầu tư, nâng cấp về cơ sở vật chất và bổ sung đội ngũ cán bộ y tế, từng bước đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân; Công tác chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ, trẻ em, phòng, chống dịch bệnh trong cộng đồng được quan tâm, thường xuyên tiến hành kiểm tra, vệ sinh phòng dịch, khử trùng, tiêu độc, không để phát sinh các dịch bệnh nghiêm trọng. Tỷ lệ tiêm chủng hàng năm đạt từ  95% trở lên, hàng năm có hơn 900 lượt người được khám, cấp thuốc và điều trị tại trạm y tế xã, trong đó, tỷ lệ người có thẻ BHYT chiếm khoản 70%, trẻ em dưới 6 tuổi chiếm 98%, Chiến dịch tiêm chủng mở rộng như tiêm sởi: Rublela, công tác tuyên truyền các loại dịch bệnh nguy hiểm trên người được triển khai thường xuyên như cúm A H5N1, sốt xuất huyết, cúm A H1N1 ... nên trong những năm qua xã chưa có trường hợp nào nhiễm các dịch bệnh trên. chiến dịch. Công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực, nhất là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tổ chức tuyên truyền, vận động các cặp vợ chồng thực hiện các biện pháp kế hoạch hóa gia đình, xây dựng gia đình có từ một đến hai con, ấm no, hạnh phúc, góp phần làm giảm tỷ lệ tăng dân số tự nhiên xuống còn 1,4% đạt 93% Nghị quyết Đại hội.          
          *- Về văn hoá thể dục, thể thao:
          Các hoạt động văn hoá, thể thao tiếp tục được củng cố và phát triển. Chú trọng việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của các dân tộc trên địa bàn, tổ chức các phong trào văn nghệ thể dục thể thao, các giải bóng đá, bóng chuyền giữa các hội, đoàn thể, giữa các thôn, làng và giao lưu với các xã bạn nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, tham gia các giải do Huyện tổ chức đạt kết quả cao. Tổ chức thành công đại hội TDTT lần thứ tư năm 2013, tạo nên phong trào TDTT sôi nổi ở các thôn, làng.
          Phát huy vai trò của Mặt trận và các đoàn thể, của cán bộ, công chức và đảng viên trong việc vận động gia đình, dòng họ, cộng đồng dân cư, nhất là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện nếp sống mới, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, xây dựng gia đình văn hóa, thôn làng văn hóa, xây dựng nông thôn mới. Tính đến nay, toàn xã hiện có 8/10 đội cồng chiêng. Tổng số nghệ nhân tham gia 250 nghệ nhân 3.978 gia đình văn hoá chiếm 70%, có 5 thôn, làng đạt danh hiệu thôn, làng văn hóa, đạt 47,6% NQ.
          *Công tác xoá đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm:.
Hàng năm đã thực hiện tốt công tác điều tra, rà soát hộ nghèo đúng tiêu chuẩn và đúng đối tượng. Phân công cho từng thành viên phụ trách thôn, làng phối hợp cùng các tổ chức trong hệ thống chính trị đã tuyên truyền, vận động khá hiệu quả các gia đình, nhất là hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số mạnh dạn thay đổi tập quán sản xuất, đưa những giống cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao vào sản xuất, góp phần tăng thu nhập, xóa đói, giảm nghèo. Hiện nay, toàn xã còn 162 hộ nghèo với 612 khẩu; giảm 15,6 % so với đầu nhiệm kỳ.
Trong 05 năm qua, đã phối hợp với Công ty cà phê IaGrai giải quyết việc làm cho 200 lao động là đồng bào dân tộc thiểu số.
          *Thực hiện chính sách xã hội:
Hiện nay toàn xã có 104 đối tượng chính sách và đối tượng xã hội, các chế độ chính sách được chi trả kịp thời, đúng quy định.
  Hàng năm nhân ngày lễ tết tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách, hướng dẫn làm hồ sơ cho các đối tượng theo các quyết định 290, 62,142,…vận động nhân dân đóng góp xây dựng quỹ tình nghĩa, mỗi năm từ 5 đến 10 triệu đồng.
          *Công tác tôn giáo:
Trên địa bàn hiện có 02 tôn giáo đó là đạo công giáo và tin lành miền nam Việt Nam. Với tổng số hộ theo Đạo công giáo là 79 hộ,  238  giáo dân, Tin lành miền nam Việt Nam 16 hộ với 140 tín đồ.
Thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn các tôn giáo hoạt động đúng quy định của pháp luật.
          *Về quốc phòng – an ninh:
          - Công tác quốc phòng quân sự địa phương:
          Hàng năm ban hành Nghị quyết chuyên đề về công tác quốc phòng, quân sự địa phương, định kỳ 6 tháng, 01 năm tổ chức sơ, tổng kết để đánh giá kết quả đạt được, những mặt còn tồn tại, hạn chế, đề ra các giải pháp để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ công tác quốc phòng - quân sự địa phương trên địa bàn. Chú trọng củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng dân quân. Tổ chức tốt công tác huấn luyện, trực sẵn sàng chiến đấu và xây dựng, bổ sung các kế hoạch sẵn sàng chiến đấu theo quy định. Tổ chức đăng ký độ tuổi 17, 18 – 25, khám tuyển và nhập ngũ đều đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch. Đảng ủy đã tổ chức diễn tập TA 14 được cấp trên đánh giá loại khá.
           – Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn:
          Xây dựng các kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong các ngày lễ, tết. Chỉ đạo cho BCHQS xã phối hợp cùng lực lượng công an xã chủ động rà soát, điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch A; A2 phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn.
 Quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho lực lượng công an viên, dân quân cơ động. Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng công an xã. Hiện nay, cả xã có 15 công an viên và 01 đồng chí trưởng, 2 đ/c phó công an thường trực. Thành lập và chỉ đạo hoạt động hiệu quả tổ tự quản an toàn giao thông và các tổ tự quản ở các thôn, làng; góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông và đảm bảo tốt hơn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. 

Quá trình hình thành và Phát triển >> Cơ cấu tổ chức  >>
Thành tựu giai đoạn 2010-2015 >> Định hướng phát triển giai đoạn 2015-2020 >>
   
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 16 Trần Phú, huyện Chư Prông
, tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269).3843 680
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269)......
1478004004_Mail.png  Email: ubndchuprong@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về UBND huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Từ Ngọc Thông - Phó Chủ tịch UBND huyện
Giấy phép số: 04/GP-TTĐT ngày 26/6/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2018 
Trang chủ | Tin tức | Liên hệ | Site map icontop.png