ttgd-(1).png
          1- Những thành tựu:
Sau 05 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ huyện, Nghị quyết Đại hội lần thứ XII Đảng bộ xã, đã đạt được những kết quả quan trọng:
An ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội luôn luôn ổn định và giữ vững, kinh tế phát triển nhanh và bền vững, đời sống của nhân dân ngày một nâng cao, cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng cơ bản đáp ứng với yêu cầu phát triển. Hệ thống chính trị được củng cố vững mạnh, luôn đoàn kết một lòng thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Phong trào xây dựng gia đình văn hóa, thôn, làng văn hóa được nhân dân nhiệt tình hưởng ứng, tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được củng cố vững chắc. Hệ thống chính trị được xây dựng vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên được phát huy, mối đoàn kết thống nhất trong Ban Thường vụ, trong Đảng ủy và toàn Đảng bộ được duy trì và củng cố vững chắc, tạo thành sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn. Hoạt động của HĐND, UBND, Mặt trận và các đoàn thể có nhiều tiến bộ, đã bám sát chủ trương, định hướng của Đảng bộ để xây dựng nghị quyết, chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện đạt chất lượng.
          2- Khuyết điểm, yếu kém:
- Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi còn chậm, còn mang tính tự phát, đời sống của một bộ phận nhân dân còn khó khăn (nhất là 10 làng dân tộc Jarai).
- Một số chỉ tiêu về thu ngân sách có năm đạt thấp nên không đáp ứng được nhu cầu chi cho một số hoạt động trong năm.
- Chất lượng giáo dục đào tạo chưa đồng đều giữa các trường trung tâm với các điểm trường tại các thôn, làng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh so với đầu nhiệm kỳ nhưng hộ nghèo dân tộc thiểu số còn ở mức cao, tiềm ẩn nguy cơ tái nghèo, khoảng cách về mức sống, thu nhập giữa vùng người kinh và vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn cao.
- Hoạt động tôn giáo còn nhiều phức tạp, tình hình mở rộng địa bàn hoạt động, lôi kéo tín đồ, truyền đạo trái phép của các tôn giáo còn xảy ra.
Trật tự xã hội có lúc còn phức tạp, các tệ nạn cờ bạc, ma túy, số đề còn xảy ra, ý thức chấp hành luật giao thông của một số người dân chưa cao.
Việc tuyên truyền phổ biến các chủ trương chính sách, pháp luật có lúc chưa thường xuyên, một số cán bộ, công chức đôi lúc chưa chấp hành nghiêm quy chế làm việc, tinh thần tự phê bình và phê bình chưa cao.
- Chất lượng sinh hoạt của một số chi bộ còn thấp, công tác phát triển đảng viên vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn chậm, số ít đảng viên chưa phát huy vai trò lãnh đạo trước quần chúng. Một số cán bộ trong hệ thống chính trị ở thôn làng, trình độ yếu, thiếu nhiệt tình với công việc.
          3-  Nguyên nhân của kết quả đạt được:
  - Đạt được những kết quả trên trước hết là nhờ có các chủ trương chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước dưới sự lãnh đạo trực tiếp, kịp thời, toàn diện của BCH, Ban Thường vụ huyện ủy, HĐND, UBND huyện, sự quan tâm, tạo điều kiện của các cơ quan, ban, ngành của huyện cùng với sự đoàn kết, thống nhất trong ý chí và hành động của toàn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong xã.
          - Được sự quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng của Trung ương, của Tỉnh, của Huyện cùng với sự đóng góp của nhân dân nên cơ sở hạ tầng ngày một khang trang, đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.
          - Đảng bộ xã nhiều năm luôn là Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ Ban Thường vụ, BCH Đảng bộ xã luôn được duy trì và củng cố vững chắc, đảng viên phát huy được vai trò tiên phong gương mẫu, đội ngũ cán bộ, công chức được chuẩn hóa về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, tạo thành sức mạnh tổng hợp trong lãnh, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Quá trình hình thành và Phát triển >> Cơ cấu tổ chức  >>
Thành tựu giai đoạn 2010-2015 >>  Định hướng phát triển giai đoạn 2015-2020 >> 
   
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 16 Trần Phú, huyện Chư Prông
, tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269).3843 680
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269)......
1478004004_Mail.png  Email: ubndchuprong@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về UBND huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Từ Ngọc Thông - Phó Chủ tịch UBND huyện
Giấy phép số: 04/GP-TTĐT ngày 26/6/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2018 
Trang chủ | Tin tức | Liên hệ | Site map icontop.png