ĐẢNG ỦY XÃ

1. Đồng chí:  Nguyễn Văn Bình
​- Chức vụ: Bí thư Đảng ủy
- Điện thoại cơ quan:  
- Điện thoại di động: 02693.507.676
- Địa chỉ thư công vụ: 
- Nhiệm vụ: Là người có trách nhiệm cao nhất trong Đảng ủy, Ban Thường vụ; cùng đảng ủy, Ban Thường vụ đảng ủy chịu trách nhiệm trước Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, trước đảng bộ và nhân dân trong xã về sự lãnh đạo của Đảng trên tất cả các lĩnh vực ở địa phương.

- Nắm vững chủ trương, đường lối, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng để quán triệt trong đảng ủy và vận dụng đúng đắn sáng tạo phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương, đề xuất những vấn đề trọng yếu trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh để các cơ quan có trách nhiệm nghiên cứu và đưa ra BCH thảo luận, quyết định.
- Thay mặt đảng ủy chủ trì các công việc của đảng ủy, Ban Thường vụ đảng ủy; chỉ đạo việc chuẩn bị nội dung các hội nghị của đảng ủy, Ban Thường vụ  đảng uỷ; chủ trì và kết luận các hội nghị của đảng ủy, Ban Thường vụ đảng ủy, hội nghị giao ban với các chi bộ trực thuộc; chỉ đạo chuẩn bị Đại hội đảng bộ xã nhiệm kỳ tiếp theo. Trực tiếp làm Bí thư Chi bộ Quân sự xã.
- Kiểm tra việc tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Ban Chấp hành; giữ vai trò trung tâm đoàn kết trong Ban Chấp hành và Ban Thường vụ đảng ủy.
- Chỉ đạo đồng chí Phó bí thư Thường trực giải quyết công việc hàng ngày của đảng bộ, chỉ đạo đồng chí Phó bí thư – CT.UBND xã tổ chức triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và của đảng bộ xã có liên quan đến công tác quản lý nhà nước ở địa phương.
- Chỉ đạo sơ, tổng kết việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và các mặt công tác lớn của địa phương. Thay mặt đảng ủy báo cáo với Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy và thông báo cho cấp dưới về hoạt động của đảng ủy theo đúng chế độ báo cáo quy định.
- Thay mặt Ban Chấp hành, Ban Thường vụ  đảng ủy ký các nghị quyết và các văn bản của đảng bộ và Ban Thường vụ đảng ủy.

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ


1. bà:  Siu H' Ban

​- Chức vụ: Phó chủ tịch HĐND xã
- Điện thoại cơ quan:  
- Điện thoại di động: 02693.501.269
- Địa chỉ thư công vụ: 
- Nhiệm vụ: 

- Giúp CT.HĐND thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của CT.HĐND.
- Phối hợp với UBND, UBMTTQ và tổ ĐB HĐND huyện ứng cử trên địa bàn xã thực hiện và triển khai các mặt công tác liên quan đến HĐND.
- Cùng với CT.HĐND chủ tọa và điều hành các kỳ họp của HĐND xã
- Đôn đốc và xem xét tình hình giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân
- Chuẩn bị các nội dung, cơ sở vật chất phục vụ đối với hoạt động của HĐND xã.
 
ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
1. Ông:  Bùi Xuân Linh

​- Chức vụ: Phó Bí thư - chủ tịch UBND xã
- Điện thoại cơ quan:  
- Điện thoại di động: 02693.507.123
- Địa chỉ thư công vụ: 
- Nhiệm vụ:

- Lãnh đạo, quản lý chung, toàn diện các mặt công tác của UBND xã; các hoạt động đối nội, đối ngoại của UBND xã, các thành viên UBND xã, các ban ngành chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân xã, thôn trưởng các thôn, làng.

- Trực tiếp chỉ đạo điều hành các lĩnh vực: Nội chính, kế hoạch, quy hoạch, công nghiệp và xây dựng, cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng; Giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo; nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương nghiệp, GTTL, xây dựng nông thôn mới, điện, Môi trường.
- Phụ trách và theo dõi các ban ngành: Công an xã, Ban chỉ huy quân sự xã, Tài chính, Địa chính xây dựng, Văn phòng – thống kê, Tư pháp.
- Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng của xã; chủ tịch hội đồng nghĩa vụ quân sự xã; Trưởng các ban: Ban an toàn giao thông; Ban quản lý chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM; Ban chỉ huy phòng cháy chữa; Ban chỉ đạo ISO;  Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ; các ban kiêm nhiệm khác của xã (thuộc lĩnh vực phụ trách).
- Giữ mối quan hệ chặt chẽ giữa UBND xã với Thường trực Đảng uỷ, Thường trực HĐND xã, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc xã và các đoàn thể xã, các cơ quan đơn vị đứng chân trên địa bàn xã.
 
 
 
 

 
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 16 Trần Phú, huyện Chư Prông
, tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269).3843 680
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269)......
1478004004_Mail.png  Email: ubndchuprong@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về UBND huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Từ Ngọc Thông - Phó Chủ tịch UBND huyện
Giấy phép số: 04/GP-TTĐT ngày 26/6/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2018 
Trang chủ | Tin tức | Liên hệ | Site map icontop.png