quatrinhhinhthanhphattrien-(1).png
Ia Lâu là một xã của huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai được thành lập theo Quyết định 77-CP ngày 02/03/1979 của Hội đồng Chính phủ trên cơ sở chia xã Ia Mơ thành hai xã lấy tên là Ia Mơ và Ia Lâu.
Khi mới thành lập, địa giới hành chính của xã Ia Lâu ở phía bắc giáp xã Ia Ko, phía đông giáp xã Ia Le, phía tây giáp xã Ia Mơ, phía nam giáp tỉnh Đăk Lăk.
Đến năm 2002 theo Nghị định số 54/2002/NĐ-CP, ngày 13/5/2002 của Chính phủ, chia tách Ia Lâu làm 03 xã (là: xã Ia Lâu; xã Ia Piơr; xã Ia Ga) sau khi chia tách, đơn vị hành chính xã Ia Lâu ở giữa giữ nguyên tên xã, cách trung tâm huyện ChưPrông hơn 50 km về phía Đông Nam;
   1. Diện tích: 12.088,33 ha.  
        2. Dân số: 9935 người.
        3. Vị trí địa lý:
Phía Bắc giáp xã Ia Ga, phía Nam giáp xã Ia Piơr, phía Tây giáp xã Ia Mơr và phía Đông giáp huyện Chư Sê
    4. Đơn vị hành chính: .
        Xã Ia Lâu có 10 thôn làng: Đà Bắc, Hòa Bình, Thôn 7, Lũng Vân, Bắc Thái, Làng Tu, Cao Lạng, Phố Hiến, Làng Đút
      5. Tổng quan kinh tế - văn hoá - xã hội:
Đã chđng chđo phân khai giao chtiêu sn xut cthđến các thôn làng, tăng cưng chđo các bphn chuyên môn và các thôn, làng vn đng nhân dân khn trương triển khai sản xuất vụ Đông xuân (ĐX 721 ha, đạt 100% KH).  sớm hơn 1 tháng nên không bị hạn hán ảnh hưởng năng xuất chất lượng lúa, màu (thực hiện có hiệu quả cánh đồng lớn tại thôn Đà Bắc với 30ha; 5 sào lúa Đài thơm 108 và 3 sào lúa RVT), duy trì tốt 02 nông hội, chú trọng phòng trừ sâu bệnh, đng thi hướng dẫn thu hoch nhanh gọn 429 ha lúa Đông xuân; củng cố BCĐ sn xut vmùa, quyết lit trin khai các bin pháp nhm thc hin tt các kế hoch đã đra. Đến nay đã tchc nhân dân gieo trng khong 3912 ha đt 98 % KH. Trong đó: Cây lương thc: 1.522 ha đạt 88% KH Cây tinh bt: 1080 ha, đt  100% KH, Cây thc phm: 695 ha đt 100 % KH, Cây công nghip ngn ngày: 65 ha đt 87% KH. Cây công nghip dài ngày: 550 ha, đt 132% KH
Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm, tổ chức tiêm phòng 1350 liều vác xin lở mồm long móng trâu bò đợt 1 năm 2020. Tổng đàn gia súc: 4806 con; Tổng đàn gia cầm 16.020 con, diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản 320 ha (cả diện tích mặt nước đập Plei Pai) Kịp thời rút kinh phí chi đúng chi đủ số tiền cấp trên hỗ trợ cho15 hộ= 833 triệu đồng (31.861 kg heo các loại) bị thiệt hại do dịch Tả lợn Châu phi, hướng dẫn nhân dân tái đàn hợp lý.Tiếp nhận 23 lít hóa chất tiêu độc khử trùng để tiến hành phun tiêu độc khử trùng cho 10 thôn, làng trên địa bàn xã.
Tăng cường chỉ đạo công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy  rừng, thực hiện tuyên truyền vận động bảo vệ rừng gắn với  đăng ký trồng rừng năm 2020 được 20 lượt gần 2.198 lượt người tham gia. Thành lập 03 tổ tăng cường tuần tra, kiểm soát, chốt chặn bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng thực hiện trên 200 ngày công. Triển khai kế hoạch trồng rừng theo Nghị định 75/2015/NĐ – CP và Quyết định số 38/2016/QĐ – TTg giai đoạn 2017 – 2020, đến nay, đã có 38 hộ đăng ký với 52,2 ha để tham gia trồng rừng, qua kiểm tra tiến hành đo đạc đủ điều kiện 27 ha với 23 hộ, hiện nay đã trồng xong 47.354 cây keo lai và bạch đàn. Tiếp tục ban hành thông báo cấm canh tác đối với các hộ lấn chiếm đất lâm nghiệp làm nương rẫy và 100m mặt đường đã được quy hoạch. Rà soát hiện có 638,11 ha sản xuất nông nghiệp trên đất lâm nghiệp. Tp trung thng kê rà soát và xlý tình trng mua bán đt trái phép, dng nhà trên đt quy hoch, đt lâm nghip; kiểm tra bắt giữ 02 xe chở 1,2m3 gỗ củi từ IaPiơr qua địa bàn xã.
Tổ chức nhân dân với hàng trăm ngày công thường xuyên no vét kênh mương, thông báo kp thi cho nhân dân vlch tưi nưc đphc v kịp thời nưc tưi cho vĐông xuân 2019 – 2020, BCĐ sn xut kết hp vi trm thunông thưng xuyên kim tra, điu tiết nưc tưi tiêu phù hợp. kin toàn BCĐ phòng chng lt bão, bổ sung trang thiết bị, bổ sung kế hoch - phương án phòng chng lt bão (đm bo phương châm 4 ti ch), cảnh báo tai nạn; tuy nhiên do nắng nóng, tháng 4 trên hồ PleiPai xảy ra 01 vụ đuối nước làm 01 người chết.
Tđu năm đến nay đã tp trung chđo đa chính xã tăng cưng công tác kim tra qun lý sdng đt đai, thng kê rà soát li tình trng mua bán đt trái phép, dng nhà trên đt quy hoch, qun lý đt quy hoch, đt dán đã đưc chuyn đi; qua kiểm tra lập biên bản vi phạm đất QH 100m đường đi IaGa là 05 hộ, đang hoàn thiện hồ sơ xử lý theo qui định của pháp luật, lập biên bản phạt hành chính 01 vụ khai thác đất trái phép; phối hơp kiểm lâm địa bàn và tổ công tác xã tuyên truyền thống kê hoàn thiện hồ sơ diện tích trồng rừng cho 23 hộ 27 ha. Hưng dn hsơ chuyn cấp mới cho 03 trưng hp vi din tích là 30.089 m2: trong đó đất ở 1.593m2, đất nông nghiệp 28496 m2; hướng dẫn hồ sơ cấp đổi 02 trường hợp với diện tích 13.870 m2.
Tập trung thực hiện rà soát vận đông nhân dân thực hiện các tiêu chí NTM, hoàn thiện hồ sơ minh chứng tiêu chí đạt gửi phòng ban huyện thẩm định; huy động nội lực nhân dân tham gia những phần việc chưa có sự đầu tư của nhà nước phấn đấu hoàn thành các tiêu chí theo lộ trình; làm 08km hàng rào; triển khai trồng 142 cây muồng vàng tuyến đường liên xã, các thôn, làng, trường học, trạm y tế sửa sang gia cố 5/40 nhà và tuyên truyền nhân dân lắp bóng điện năng lượng mặt trời tuyến đường liên xã là 136 bóng, ước 245.000.000 đồng; đối ứng 4,3km đường GTNT, 02 Nhà văn hoá thôn. Qua tự rà soát lại đến nay xã đã hoàn thành đưc 19/19 tiêu chí vNTM.
Với việc giao nhiệm vụ công chức Tài chính – Kế toán xã chịu trách nhiệm chính trong tham mưu cho chủ tài khoản thực hiện công tác quản lý điều hành thu chi ngân sách, đồng thời phối hợp các BN-ĐT trong thực hiện sử dụng ngân sách, huy động ngân sách phải đúng quy định của pháp luật, trên cơ sở đó chủ động tham mưu phân rã ngân sách công khai, dân chủ, công bằng để các đơn vị thụ hưởng tự chủ quản lý, điều hành ngân sách theo luật định; tích cc công tác tuyên truyn gn vi trin khai thu, tn thu các ngun thu, trú trng nuôi dưng ngun thu đm bo kế hoch chi kp thi cho hthng chính tr, chi tiết kim hiệu qu; công khai minh bch các ngun thu chi theo lut ngân sách, Tng thu ngân sách trên đa bàn là 6.159.933.000đ, trong đó thu địa phương 481.200.000đ, Tng chi ngân sách đến nay là 6.159.933.000đ.
    Xây dựng cơ bản liên quan 93.253tr đồng (Ban QLDA, đường Ia Ga vào Ia Lâu=12.040km =78 tỷ đồng; Đường GTTL nội đồng =1,5km (phòng NN: 1,5 tỷ đồng); phòng tin học trường THCS Lê Đình Chinh 600 triệu đồng (phòng GD).    
    Xã làm chủ đầu tư: 13.153 triệu đồng (chỉ tính phần của Nhà nước) các nguồn vốn, hiện nay đang thi công và đã giải ngân đúng với tiến độ.
Công tác giáo dục luôn được quan tâm, chú trọng tổ chức tốt công tác xã hội hóa giáo dục. Tổ chức cho học sinh tựu trường làm tốt công tác khai giảng năm học mới 2020 – 2021, tỷ lệ huy động học sinh ra lớp đạt 98%. Tng s cán bộ nhân viên giáo viên 85; hc sinh hiện nay là 2100 em. Tỷ lệ tốt nghiệp THCS 100% (163/163em, trong đó Bổ túc 40 em)
 * Trung tâm hc tp cng đng xã: Đã phối hợp các doanh nghiệp thuốc bảo vệ thực vật, công ty phân bón và cây trồng mở hội thảo, giới thiệu sản phẩm hướng dẫn đến nông dân được 05 lớp 460 người tham dự.
Triển khai thực hiện khá tốt các chương trình y tế quốc gia, dân số và trẻ em trên địa bàn, tổng số bệnh nhân khám trong năm là 6728 lượt bệnh nhân; trong đó khám BHYT 2685; khám dự phòng 2423,  thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch cúm Covid-19 và xây dựng kế hoạch tuyên truyền, chốt chặn kiểm tra thân nhiệt, thực hiện giãn cách – cách ly xã hội theo các văn bản chỉ đạo của TTg và các cấp ngành, phân công các thành viên phụ trách, hướng dẫn phòng chống dịch bệnh, tập trung xác định các đối tượng từ các vùng dịch và ngoài địa bàn. Đến nay tổng số kiểm tra khai báo y tế 387 trường hợp (khai báo lần 1 là 283 người, lần 2 = 104 người). Triển khai tiêm vác xin bạch hầu cho trẻ 7 tuổi 232 liều.
Tích cực tuyên truyền và thực hiện chiến dịch truyền thông DS-kế hoạch hoá gia đình đạt 100% chỉ tiêu, chú trọng đến với thôn làng đồng bào DTTS từ đó góp phần nâng cao nhận thức của người dân; số cặp vợ chồng thực hiện các biện pháp tránh thai tăng, tỷ lệ sinh giảm hơn so cùng kỳ năm trước, tổ chức tọa đàm kỷ niệm 65 năm ngày thầy thuốc Việt Nam. Kiểm tra đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm 4 lần cho nên trên địa bàn xã không xảy vụ việc mất an toàn thực phẩm.
Tổ chức đêm giao lưu văn nghệ mừng Đảng mừng xuân Canh Tý năm 2020 với 18 tiết mục của 10 thôn, làng tham dự đã thu hút hàng ngàn cổ động viên đến tham gia cổ vũ.
Đã tuyên truyền cắt dán 172 m băng rôn, khẩu hiệu, sửa chữa mới 11 pa nô áp phích và hàng trăm m2 cờ chuối chào mừng các ngày lễ lớn như Tết nguyên đán, ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam 3/2/1930 – 3/2/2020 tuyên truyền Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XIII tiến tới Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025.
Phối hợp với công đoàn xã lựa chọn 03 tiết mục văn nghệ tham dự hội thi Văn nghệ chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng huyện Chư Prông nhiệm kỳ 2020 – 2025 đạt giải khuyến khích toàn đoàn.
Tổ chức nhân dân dọn vệ sinh sạch sẽ đường làng ngõ xóm, nhà cửa cũng như chuồng trại, phòng chống cháy nổ, sử dụng an toàn điện nước. Tỷ lệ nhân dân treo cờ tổ quốc vào các ngày Lễ lớn, Tết Nguyên đán, chào mừng Đại hội Đảng bộ xã, Đại hội Đảng bộ huyện, Cách mạng tháng tám, Quốc khánh 2/9 đạt 98%.  
Ban chỉ đạo hè đã tổ chức lễ khai mạc hoạt động hè và tổ chức trò chơi dân gian với 08 trò chơi dân gian cho các cháu thiếu niên, nhi đồng với 10 đội tham gia, tạo sân chơi lành mạnh bổ ích cho các cháu thiếu niên nhi đồng.
+ Lĩnh vực Thương binh và xã hội: Công tác chính sách xã hội luôn được chú trọng quan tâm, các chế độ được chi trả đúng, đủ và kịp thời cho các đối tượng được hưởng. Tổng số đối tượng chính sách là: 30 đối tượng trong đó: thương binh 07; bệnh binh 06; có công cách mạng 01;  đối tượng nhiễm chất độc hóa học trực tiếp 01; con đẻ bị nhiễm CĐHH 04; tuất liệt sỹ 11. Tổ chức tọa đàm tri ân gia đình chính sách, người có công cách mạng kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh – liệt sĩ 27/7/1947 – 27/7/2020 UBND xã tặng 94 xuất quà trị giá 9.400.000 trong đó: quà trung đoàn 710 tặng 47 xuất xuất trị giá 4.700.000đ, quà UBND xã 47 xuất.
Về chính sách xã hội: Giám sát bưu điện cấp quà của Chủ tịch nước, tnh + huyn cho các đối tưng gia đình chính sách, người có công 68 xut quà trgiá 16.550 000đ, quà bo trxã hi đang hưng trcp hàng tháng 111 xut trgiá 38.850 đng, quà người mù 05 suất trị giá 2.500.000đ.
Quà huyện thăm hỏi động viên và cấp quà cho hộ nghèo 160 xuất trị giá 32 triệu đồng; quà một số đối tượng gia đình chính sách, người có công và một số đồng chí đảng viên 50, 60 năm tuổi đảng là 18 xuất trị giá 8.800.000đ .
Xã cấp quà cho các đối tượng khó khăn, gia đình neo đơn 32 xuất, trong đó: Mt trn tquc 10 xut trị giá 5.000.000đ, quà công ty cao su Chư Sê 15 xuất trị giá 3.000.000. Hội nông dân huyện Chư Prông tặng quà làng Tu 1.500.000đ trong đó: 01 xuất cho làng quà trị giá 1.000.000đ, 02 xuất cho hội viên nông dân khó khăn trị giá 500.000đ ; Chi cục thuế huyện tặng quà bánh kẹo làng Đút trị giá 2.000.000đ. Quà trung đoàn 710 tặng bí thư chi bộ, già làng, trưởng thôn làng 22 xuất trị giá 6.600.000đ. Quà xã tặng quà nhng gia đình đc bit khó khăn, ngưi có công, trmcôi, tàn tt, lang thang cơ nh, ngưi già chưa nhn chế đ, bí thư, phó bí thư chi b, trưng, phó thôn, làng, cán b, công chc xã đang công tác và đã nghvic qua các thi k, già làng, trưng bn, công an thường trực, công an viên, dân quân thường trực là 16.200.000đ từ nguồn ngân sách xã cùng vi ngun kinh phí XHH t các doanh nghip, các thành phn kinh tế trên đa bàn xã.
Giải quyết nhanh chóng kịp thời các chế đchính sách: Gạo Chính phcp htrcác hộ đói dịp Tết 58 h251 khẩu = 3756 kg, Sau tết đã nhận và cấp gạo đói giáp hạt đầu năm 2020 cho 51 hộ 195 khẩu = 2.925 kg.
+ Lĩnh vực xóa đói giảm nghèo: Tăng cường vận động, hướng dẫn các hộ nghèo phát huy các nguồn đầu tư từ cấp trên để tập trung đầu tư vào sản xuất chăn nuôi bước đầu đã phát huy hiệu quả. Đặc biệt quan tâm chú trọng đến các hộ đăng ký thoát nghèo từ đầu năm để từng bước các hộ này thoát nghèo bền vững theo đúng lộ trình giảm nghèo của địa phương đề ra (năm 2020 đăng ký thoát nghèo 14 hộ). Kết quả tổng điều tra rá soát hộ nghèo cuối năm 131 hộ nghèo chiếm  6,06 %, hộ cận nghèo 246 hộ chiếm 11,38 %. Hoàn thiện 14 bộ hồ sơ hưởng chế độ 80 cho người cao tuổi, giải quyết 02 bộ hồ sơ mai tang phí, 01 bộ hồ sơ khuyết tật từ nơi khác chuyển đến. Phối hợp giám sát cấp tiền hỗ trợ người ảnh hưởng Covid-19 là 2528 đối tượng = 2.003.250.000 đồng (NCC 23 đối tượng; BTXH 120 đối tượng; HN 647 đối tượng; CN 1738 đối tượng). Cấp tiền điện hộ nghèo quý I + II năm 2020 cho 130 hộ với số tiền 40.950.000đ.
Triển khai làm 10 căn nhà cho các hộ nghèo, cận nghèo khó khăn về nhà ở bằng nguồn vốn xã hội hóa từ các doanh nghiệp 500 triệu, nhân dân đối ứng 140 triệu đến nay cơ bản đã hoàn thành 100%.
Công tác qun lý hot đng tôn giáo luôn  đưc quan tâm, chđo các  hot đng theo quy đnh ca pháp lut 3 tôn giáo đa bàn “đo tin lành” với 562 tín đồ; Công giáo 92 giáo dân, phật giáo 20 phật tử.
Tăng cường chỉ đạo xây dựng bổ sung kế hoạch đảm bảo ANCT-TTATXH, thực hiện đề án Trưởng công an xã chính quy, củng cố Công an viên, các tổ an ninh nhân dân; chú trọng công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, triển khai các chính sách của Đảng, nhà nước đến với người dân, tranh thủ và phát huy sức mạnh toàn dân và của hệ thống chính trị, đấu tranh phát giác, xử lý, bắt giữ, xử lý kịp thời đúng pháp luật các hành vi vi phạm pháp luật.
Trật tự an toàn xã hội xảy ra 11 vụ với 17 đối tượng; chuyển công an huyện điều tra xử lý 05 vụ (01 giao cấu với trẻ em, 7 đối tượng; 1 vụ cháy chưa rõ nguyên nhân, 01 vụ va chạm giao thông làm bị thương 1 người; 01 vụ trộm cắp tài sản (xe máy) 01 đối tượng, 01 vụ mua bán ma túy trái phép) và công an Tỉnh đang điều tra 1 vụ hiếp dâm trẻ em, 07 đối tượng; chuyển kiểm lâm huyện 01 vụ, 2 đối tượng (người làng Bia, xã Ia Piơr) vận chuyển lâm sản trái phép.
Về công tác quản lý nhân khẩu tăng cường công tác quản lý nhân hộ khẩu đặc biệt quản lý dân di cư tự do. Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật gắn với các biện pháp quản lý, chuyển đến 12 hộ 63 khẩu, chuyển đi 11 hộ 67 khẩu, đăng ký sinh 74 khẩu, tách hộ 9 hộ với 32 khẩu, đính chính 37 trường hợp, xóa tên 30 khẩu.
Tích cực tăng cường chỉ đạo các biện pháp đảm bảo an toàn  giao thông, đẩy mạnh công tác tuyên truyền luật giao thông đường bộ cho nhân dân hiểu và thực hiện đồng thời chỉ đạo công an xây dựng kế hoạch duy trì tổ tự quản giao thông, tuần tra được 36 lượt phát hiện 52 trường hợp vi phạm: xử lý 41 xe máy vi phạm luật giao thông đã xử phạt với số tiền là 10.800.000đ đ nộp ngân sách, 11 trường hợp nhắc nhở.
Duy trì thưng xuyên, nghiêm túc chế đtrc chhuy, trc sn sàng chiến đu trong thi gian cao đim, kim soát đa bàn, phi kết hp vi các lc lưng liên quan ngăn chn các hot đng truyn đo trái phép, câu móc, đưa ngưi vưt biên trái phép ra nưc ngoài và xâm nhp ni đa.
 Phối hợp chặt chẽ với công an xã theo quy chế 33 để nắm bắt xử lý kịp thời các sự vụ, sự việc có khả năng dẫn đến gây mất ANCT tại thôn làng. Thực hiện tốt công tác tuyển quân, HĐNVQS xã đã chủ động tham mưu xây dựng kế hoạch phân công từng thành viên phối hợp chặt chẽ xã phối hợp cùng thôn, làng  tuyên truyền, vận động quản lý thanh niên từ đó công tác tuyển quân luôn đạt kết quả, giao quân năm 2020 đầy đủ đúng qui định với 23 công dân đạt 100% chỉ tiêu giao và đón tổ chức gặp mặt 22 quân nhân xuất ngũ về địa phương, tổ chức đăng ký độ tuổi 17 năm 2020 cho 75 công dân đạt 100% kế hoạch. Tổ chức huấn luyện lực lượng dân quân năm 2020 gồm: Dân quân năm nhất 24đ/c, 15 ngày; DQCĐ (2-4)17 đ/c, 12 ngày; DQTC 10.đ/c, 7 ngày đều đảm bảo tham gia đầy đủ. Đăng ký độ tuổi 18-25  được 575 công dân tạm hoãn 300 công dân đủ điều kiện khám 275 công dân khám sơ tuyển 275, không đủ điểu kiện 101 công dân, đủ điều kiện 174 công dân (chỉ tiêu trên giao 140 công dân vào ngày 17/11/2020).
Xây dựng kế hoạch chống chốn, kế hoạch trực bảo bảo tình hình An ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn các ngày lễ lớn trong năm.
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đã tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật được 20 lượt 10/10 thôn làng, có trên 2198 lượt người tham gia, tuyên truyền các luật văn bản liên quan, sát thực đời sống nhân dân trên địa bàn.
Tổng số hồ sơ chứng thực 758 trong đó: sao y  bản chính 1200; chứng thực hợp đồng 69 hồ sơ; chứng thực chữ ký 120. Hồ sơ hộ tịch: đăng ký kết hôn 53 hồ sơ, khai sinh 163 cháu, khai tử 63, xác tình trạng hôn nhân 63 trường hợp, cấp trích lục hộ tịch 254. Tích cực thực hiện tốt công tác hồ sơ bổ sung kịp thời nội quy, quy chế hoạt động của tổ 1 cửa, thực hiện niêm yết công khai kịp thời các quy định mới, mức thu phí và lệ phí, thời hạn giải quyết công việc, áp dụng các biện pháp nhanh, gọn hiệu quả, đúng pháp luật của nhân dân, xây dựng tác phong ứng xử thái độ chuẩn mực của cán bộ công chức. 
Quá trình hình thành và Phát triển >> Cơ cấu tổ chức  >>
Thành tựu giai đoạn 2010-2015 >>  Định hướng phát triển giai đoạn 2015-2020 >> 
   
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ:
Làng Tu, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai.
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269).3507119
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269)......
1478004004_Mail.png  Email: ialau.chuprong@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về UBND huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Từ Ngọc Thông - Phó Chủ tịch UBND huyện
Giấy phép số: 04/GP-TTĐT ngày 26/6/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông
 
   Copyright © 2018 
Trang chủ | Tin tức | Liên hệ | Site map icontop.png