Áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, hướng đi đột phá của huyện ChưPrông

12/06/2017
Khoa học kỹ thuật và công nghệ có vai trò rất quan trọng trong phát triển sản xuất nói chung và trong sản xuất nông nghiệp nói riêng. Việc áp dụng tiến bộ của khoa học kỹ thuật và công nghệ vào sản xuất làm giảm chi phí sản xuất, nâng cao năng xuất lao động, qua đó nâng cao tính cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường.  


Huyện Chưprông hiện có tổng diện tích các loại cây trồng là hơn 73 nghìn ha. Trong đó: diện tích cây hằng năm là hơn 21 nghìn ha, diện tích cây công nghiệp dài ngày là gần 52 nghìn ha. Thu nhập từ các loại cây trồng đã góp phần tích cực vào công tác xóa đói, giảm nghèo và nâng cao đời sống của nhân dân trên địa bàn huyện. Trong những năm qua với phương châm tiếp tục đổi mới, phát triển toàn diện, Đảng bộ huyện đã lãnh chỉ đạo tập trung phát triển nông – lâm nghiệp, chuyển dịch theo hướng công nghiệp hoá- hiện đại hóa, khai thác ngày một hiệu quả hơn tiềm năng thế mạnh trên địa bàn. Huyện đã tập trung khai thác các thế mạnh của địa phương, phân vùng đầu tư có trọng điểm, chủ động chuyển đổi cơ cấu vật nuôi cây trồng,  tăng cường khai thác hết quỹ đất và nâng cao hiệu quả sử dụng đất. Đảng bộ huyện đã lãnh đạo các cấp chính quyền từ huyện xuống cơ sở và các hội đoàn thể tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao năng xuất, chất lượng sản phẩm và hiệu quả vật nuôi, cây trồng. Từ các nguồn vốn đầu tư của nhà nước, nguồn lực được huy động từ các quỹ xã hội như “Quỹ vì người nghèo”, “Quỹ hỗ trợ nông dân”.. đã giúp cho hàng chục ngàn lượt hộ có vốn để chuyển đổi cơ cấu vật nuôi, cây trồng, phát triển sản xuất, vươn lên làm giàu trên chính quê hương của mình. Cùng với đó là việc đưa các loại giống mới vào sản xuất để nâng cao năng xuất các loại cây trồng và vật nuôi đem lại hiệu quả kinh tế cao như: Giống cà phê, hồ tiêu, cao su cho năng xuất cao, heo hướng nạc, bò lai. Hiện nay, các loại cây công nghiệp dài ngày được bà con nông dân chú trọng việc thâm canh để tăng năng suất, gần 75% diện tích trồng lúa nước, 90% diện tích ngô đã được sử dụng giống mới, năng suất cao. Huyện đã triển khai tái canh được 500 ha giống cà phê năng suất chất lượng cao, trong năm 2017 diện tích cà phê, hồ tiêu tái canh là hơn 500 ha( 461 ha cà phê, 60 ha hồ tiêu). Chăn nuôi đã từng bước chuyển dịch theo hướng tập trung, sử dụng các giống ưu thế lai, tỷ lệ bò lai đạt 35%, heo siêu nạc đạt 85%.  Huyện đã phối hợp với các trường dạy nghề và các hội đoàn thể tổ chức hàng trăm lớp tập huấn kỹ thuật trồng và chăm sóc cà phê, hồ tiêu, cao su…v.v.cho hàng nghìn hộ gia đình nông dân. Nhờ được tập huấn và chuyển giao khoa học kỹ thuật và công nghệ vào sản xuất nên người dân trong huyện đã biết sử dụng điện trong tưới nước cho các loại cây công nghiệp dài ngày, dùng máy để khoan hố cà phê, hồ tiêu, cao su, dùng máy tách hạt bắp,  tuốt lúa hay mô hình tưới nước tiết kiệm…v.v. Mở các lớp tập huấn hướng dẫn bà con nông dân sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đúng cách, đúng kỹ thuật. Iaphìn là một trong những địa phương đã thực hiện khá tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, hiện nay 80% diện tích cà phê trong xã đã được tưới bằng péc phun.  Nói về lợi ích của việc dùng Péc phun để tưới nước cho cây cà phê ông Hoàng Đình Cương một hộ nông dân ở làng Grang 2 xã IaPhìn cho biết : “ Trước đây nếu dùng máy nổ để tưới nước cho cây cà phê thì mỗi ha phải tưới 4 ngày và phải thuê nhân công để tưới, từ khi tưới bằng điện và dùng péc phun thì chỉ mất 2 ngày, lại không tốn công tưới. Tưới bằng điện đỡ tốn sức hơn vì nếu dùng máy nổ thì phải thanh niên khỏe mới quay được máy còn bây giờ chỉ bật cầu dao lên là péc phun nước nên phụ nữ, trẻ con làm được hết. Tưới bằng péc còn có cái lợi nữa là trừ được rệp sáp, không rửa trôi màu”.  
     Mặc dù đã đạt được những kết quả quan trọng trong việc áp dụng khoa học kỹ thuật để phát triển sản xuất, tuy nhiên theo đánh giá của huyện Chưprông thì công tác chuyển giao ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp so với tiềm năng chưa đáp ứng với yêu cầu của nền kinh tế thị trường. Năng suất, chất lượng sản phẩm chưa cao, giá trị gia tăng trên một đơn vị sản xuất còn thấp nhất là vùng đồng bào thiểu số. Các mô hình sản xuất nông nghiệp chưa được nhân rộng, Người dân còn thiếu vốn đầu tư cho sản xuất, giá cả thị trường không ổn định dẫn đến việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng chưa khoa học, phá vỡ quy hoạch. Cấp ủy chính quyền nhiều địa phương còn chưa thực sự quan tâm đến công tác chuyển giao khoa học công nghệ.
     Để nâng cao hiệu quả sản xuất và thích ứng với sự biến đổi khí hậu đang diễn ra gay gắt, từ thực tiễn sản xuất nông nghiệp trong những năm qua đòi hỏi phải phát triển một nền nông nghiệp bền vững, ngày 13 tháng 12 năm 2016 Ban Thường vụ huyện ủy ChưPrông đã ban hành Nghị quyết  số 03 - NQ/HU về “Đẩy mạnh chuyển giao ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững trên địa bàn huyện”. Theo đó huyện ChưPrông sẽ tập trung đẩy mạnh chuyển giao ứng dụng khoa học, công nghệ, triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp. Phát triển nền nông nghiệp phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng theo hướng nông nghiệp sạch, bền vững, bảo vệ môi trường. Mở rộng việc xây dựng các mô hình thử nghiệm giống cây trồng, vật nuôi mới, các chế phẩm sinh học, công nghệ chế biến, bảo quản sau thu hoạch và tiếp cận thị trường. Giúp người dân nâng cao nhận thức, trình độ ứng dụng khoa học công nghệ nhất là công nghệ sinh học vào sản xuất nông nghiệp làm tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, tăng thu nhập. Từng bước thay đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi theo hướng tăng nhanh loại giống cây trồng, vật nuôi có năng suất cao, chất lượng tốt, phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng và tập quán sản xuất của người dân địa phương, đáp ứng nhu cầu của thị trường. Phấn đấu  đến năm 2020 giá trị sản xuất bình quân đạt 120 triệu đồng/ha đất canh tác. Trong đó năng suất cà phê bình quân đạt 4,2 tấn cà phê nhân/ha, hồ tiêu là 4,8 tấn/ha, cao su là 1,8 tấn/ha, lúa nước là 6,5 tấn/ha, ngô là 6 tấn/ha. Cùng với đó là việc áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật để giảm tỷ lệ bệnh chết nhanh trên cây hồ tiêu. Đến năm 2020 toàn huyện sẽ tái canh được 2 nghìn ha cây cà phê. Trong lĩnh vực chăn nuôi huyện sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác lãnh chỉ đạo để chuyển đổi phương thức chăn nuôi, thủy sản theo hướng trang trại, liên kết hợp tác với các doanh nghiệp, khuyến khích các loại hình sản xuất khép kín liên kết giữa các khâu trong chuỗi giá trị. Quy hoạch vùng chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản gắn với bảo vệ môi trường. Đồng thời phát triển mô hình nhân rộng giống heo địa phương thuần chủng. Nâng tỷ lệ bò lai lên 70%, tỷ lệ giống heo siêu nạc lên 90% vào năm 2020. Tận dụng điều kiện tự nhiên để phát triển diện tích ao hồ, nâng diện tích ao hồ hộ gia đình lên 60 ha.
     Nền kinh tế nước ta đã hội nhập sâu rộng với thế giới vì vậy việc sản xuất các sản phẩm từ nông nghiệp để xuất khẩu đòi hỏi phải có năng xuất, chất lượng cao, giá thành thấp. Có như vậy mới cạnh tranh được với sản phẩm nông nghiệp của các nước trong khu vực và trên thế giới. Vì vậy việc triển khai nghị quyết số 03 củả Ban thường vụ huyện ủy về “Đẩy mạnh chuyển giao ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững trên địa bàn huyện”đi vào cuộc sống là hết sức cần thiết và cấp bách. Việc đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ vào sản xuất nông nghiệp sẽ là động lực, hướng đi đột phá của huyện ChưPrông nhằm phát triển một nền nông nghiệp bền vững. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện và cả hệ thống chính trị từ huyện xuống cơ sở, sự nỗ lực, đồng lòng của nhân dân trong việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ vào sản xuất hy vọng huyện ChưPrông sẽ có một nền nông nghiệp hiện đại và bền vững để góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân các dân tộc trong huyện./
                                                                                                 
                                                                                                 Bài: Đỗ Doanh
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ:
Làng Tu, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai.
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269).3507119
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269)......
1478004004_Mail.png  Email: ialau.chuprong@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về UBND huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Từ Ngọc Thông - Phó Chủ tịch UBND huyện
Giấy phép số: 04/GP-TTĐT ngày 26/6/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông
 
   Copyright © 2018 
Trang chủ | Tin tức | Liên hệ | Site map icontop.png