13.1. Thủ tục tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn

Thẩm quyền giải quyết - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện.
- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ tỉnh.
Lĩnh vực Lĩnh vực tuyển dụng công chức
Cách thức thực hiện - Nộp hồ sơ trực tiếp tại phòng Nội vụ cấp huyện.
- Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển và trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, lễ, tết theo quy định).
- Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức triển khai công tác xét tuyển theo quy trình quy định và thông báo đầy đủ, kịp thời đến người dự tuyển để phối hợp thực hiện.
Trình tự thực hiện a. Quy định chung
Bước 1. Công dân nộp hồ sơ trực tiếp tại phòng Nội vụ cấp huyện trong thời gian ít nhất là 30 ngày kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp huyện ra thông báo xét tuyển công khai (bao gồm cả ngày nghỉ, lễ, tết theo quy định).
Bước 2. Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra thủ tục, thành phần nội dung của hồ sơ theo quy định.
- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận giao cho người nộp.
- Trường hợp hồ sơ chưa đảm bảo quy định thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn, giải thích cụ thể đầy đủ một lần để người nộp bổ sung hoàn thiện hồ sơ hoặc trả lời rõ không nhận hồ sơ nếu không đúng quy định.
Bước 3. Từ thời điểm hết hạn nhận hồ sơ, ít nhất là 10 ngày trước ngày tổ chức xét tuyển, Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định việc lập Hội đồng xét tuyển hoặc giao phòng Nội vụ giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức tuyển dụng (sau khi có ý kiến thống nhất của Sở Nội vụ).
Bước 4. Sau thời hạn ít nhất là 07 ngày trước ngày tổ chức xét tuyển, Ủy ban nhân dân cấp huyện công bố danh sách những người đủ điều kiện tham gia kỳ xét tuyển; đồng thời tổ chức hướng dẫn ôn tập cho các thí sinh.
Bước 5. Tổ chức triển khai xét tuyển theo quy định.
Bước 6. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả của Hội đồng xét tuyển hoặc phòng Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp huyện thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng về kết quả xét tuyển của từng người dự tuyển theo địa chỉ đã đăng ký.
Bước 7. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày công khai kết quả người dự tuyển có quyền gửi đơn phúc khảo (đây là thời hiệu phúc khảo).
Bước 8. Trường hợp có đơn phúc khảo thì thành lập Ban phúc khảo để tổ chức chấm phúc khảo trong thời hạn tối đa là 15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo. Sau khi có kết quả chấm phúc khảo, Hội đồng xét tuyển hoặc phòng Nội vụ báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt kết quả tuyển dụng.
Nếu không có đơn phúc khảo, Hội đồng xét tuyển hoặc phòng Nội vụ báo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt kết quả tuyển dụng theo quy định.
Bước 9. Ủy ban nhân dân cấp huyện gửi thông báo công nhận kết quả trúng tuyển bằng văn bản tới người dự tuyển. Nội dung thông báo ghi rõ thời gian người trúng tuyển nhận quyết định tuyển dụng.
Bước 10. Ra quyết định tuyển dụng và nhận việc.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định tuyển dụng trên cơ sở quyết định phê duyệt kết quả tuyển dụng.
Trong thời gian chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày có quyết định tuyển dụng phải nhận việc (trừ trường hợp quyết định tuyển dụng ghi thời gian khác). Người trúng tuyển có lý do hợp lý chính đáng, có đơn gia hạn khi kết thúc thời gian nhận việc nhưng không được quá 30 ngày. Nếu không nhận việc sau thời gian quy định thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định hủy quyết định tuyển dụng.
b. Trường hợp tuyển dụng Trưởng công an xã, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã
Bước 1. Người dự tuyển nộp hồ sơ theo quy định.
Bước 2. Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ người dự tuyển, các tiêu chuẩn, điều kiện quy định; đồng thời đối chiếu với quy hoạch đã được phê duyệt.
Bước 3. Ủy ban nhân dân cấp huyện có văn bản đề nghị tuyển dụng, gửi kèm hồ sơ để Sở Nội vụ kiểm tra có ý kiến thống nhất trước khi tuyển dụng.
Bước 4. Trên cơ sở văn bản thống nhất của Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức triển khai tuyển dụng theo quy định.
Bước 5. Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm theo đúng quy định.
Thành phần hồ sơ a. Quy định chung
- Về thành phần hồ sơ:
+ Đơn xin dự tuyển công chức cấp xã có cam kết công tác lâu dài tại nơi dự tuyển;
+ Bản sơ yếu lý lịch tự thuật (theo mẫu do Sở Nội vụ phát hành), yêu cầu khai đầy đủ, rõ ràng, chính xác, trung thực, cụ thể từng nội dung quy định (không được để trống); có dán ảnh, đóng dấu giáp lai, có xác nhận của UBND cấp xã nơi thường trú trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
+ Bản photocoppy các loại giấy tờ: Bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông; Bằng tốt nghiệp chuyên môn (hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đối với người mới thi tốt nghiệp trong năm dự tuyển); Kết quả học tập (học bạ hoặc bảng điểm); Sổ hộ khẩu gia đình; Giấy khai sinh; Các loại văn bằng, chứng chỉ, giấy tờ có liên quan khác theo yêu cầu của chức danh công chức cần tuyển.
+ Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên;
+ Giấy khám sức khoẻ của cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
+ Trường hợp có thời gian đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc thì gửi kèm diễn biến đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định.
+ Bì thư dán tem (03 bì), ghi rõ địa chỉ người dự tuyển hoặc địa chỉ liên lạc thuận tiện nhất; 02 ảnh cỡ 4x6.
Hồ sơ dự tuyển phải sạch sẽ, đầy đủ, không được tẩy xoá, đựng trong phong bì 24 cm x 34 cm. 
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
b. Đối với trưởng Công an xã, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã
- Về thành phần hồ sơ:
+ Đơn xin dự tuyển công chức cấp xã có cam kết công tác lâu dài tại nơi dự tuyển;
+ Quyết định phê duyệt quy hoạch của cơ quan có thẩm quyền;
+ Bản sơ yếu lý lịch tự thuật (theo mẫu do Sở Nội vụ phát hành), yêu cầu khai đầy đủ, rõ ràng, chính xác, trung thực, cụ thể từng nội dung quy định (không được để trống); có dán ảnh, đóng dấu giáp lai, có xác nhận của UBND cấp xã nơi thường trú trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
+ Bản photocoppy các loại giấy tờ: Bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông; Bằng tốt nghiệp chuyên môn (hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đối với người mới thi tốt nghiệp trong năm dự tuyển); Sổ hộ khẩu gia đình; Giấy khai sinh; Chứng chỉ tin học A trở lên;
+ Giấy khám sức khoẻ của cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
+ Trường hợp có thời gian đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc thì gửi kèm diễn biến đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định;
+ Bì thư dán tem (03 bì), ghi rõ địa chỉ người dự tuyển hoặc địa chỉ liên lạc thuận tiện nhất; 02 ảnh cỡ 4x6.
Sau khi tuyển dụng, bổ nhiệm, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm bổ sung, củng cố hồ sơ theo quy định.
Hồ sơ dự tuyển phải sạch sẽ, đầy đủ, không được tẩy xoá, đựng trong phong bì 24 cm x 34 cm.
- Số lượng hồ sơ: 02 bộ (01 bộ gửi Sở Nội vụ có ý kiến thống nhất, 01 bộ Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý, theo dõi).
Thời hạn giải quyết Tối đa không quá 150 ngày, kể từ ngày ra thông báo tuyển dụng đến khi nhận việc theo quyết định tuyển dụng.
Riêng việc tuyển dụng Trưởng Công an xã, Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, thời gian tối đa không qua 15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đến khi ra quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm.
Lệ phí Theo quy định tài chính hiện hành về giá mua hồ sơ, mức thu phí phục vụ công tác tuyển dụng quy định.
Kết quả thực hiện Quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm và người trúng tuyển nhận việc.
Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân cấp huyện
Đối tượng thực hiện Công dân tham gia dự tuyển đáp ứng được các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định.
Yêu cầu hoặc điều kiện * Đối với cơ quan tuyển dụng: Phải có biên chế.
* Đối với công dân đăng ký dự tuyển phải có đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn sau đây:
- Là công dân Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam;
- Đủ sức khoẻ để đảm nhận nhiệm vụ lâu dài;
- Đạo đức, phẩm chất tốt; không đang trong thời gian: bị truy cứu trách nhiệm hình sự; chấp hành án phạt tù; cải tạo không giam giữ; bị quản chế; bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục; bị kỷ luật buộc thôi việc mà chưa hết thời hạn chấp hành Quyết định kỷ luật theo quy định của pháp luật;
- Tuổi đời đủ từ 18 đến 40 tuổi đối với nam và đủ từ 18 đến 35 tuổi đối với nữ; riêng những trường hợp đã tham gia công tác trong ngành, lĩnh vực cần tuyển, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thì tuổi đời tối đa được tính tăng thêm bằng với khoảng thời gian đã tham gia đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc; 
- Có đơn xin dự tuyển, lý lịch rõ ràng; có trình độ học vấn tốt nghiệp trung học phổ thông; có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với vị trí công tác cần tuyển; có chứng chỉ tin học văn phòng trình độ A trở lên;
- Điều kiện về trình độ và ngành nghề chuyên môn: 
+ Đối với phường, thị trấn phải tốt nghiệp đại học trở lên (riêng một số ngành nghề chuyên môn không có nguồn đại học thì phải tốt nghiệp trình độ cao đẳng, trung cấp); có chuyên ngành phù hợp với vị trí công tác được đảm nhiệm. Riêng công chức là người dân tộc Jrai, BahNar phải tốt nghiệp Trung cấp trở lên;
+ Đối với xã phải tốt nghiệp Trung cấp trở lên, có chuyên ngành phù hợp với vị trí công tác được đảm nhiệm. 
+ Ngành nghề chuyên môn: 
Chức danh Trưởng Công an phải tốt nghiệp chuyên ngành Công an; 
Chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự phải tốt nghiệp chuyên ngành Quân sự;
Chức danh Văn phòng - Thống kê phải tốt nghiệp một trong các ngành: Hành chính, Quản trị văn phòng, Thống kê, Văn thư - Lưu trữ, Giáo dục chính trị, Ngữ văn;
Chức danh Tài chính - Kế toán phải tốt nghiệp chuyên ngành: Kế toán, Tài chính; 
Chức danh Tư pháp - Hộ tịch phải tốt nghiệp các ngành Luật; 
Chức danh Địa chính - Xây dựng - Đô thị - Môi trường (đối với phường, thị trấn) nếu phụ trách về các lĩnh vực địa chính, môi trường phải tốt nghiệp chuyên ngành: Địa chính, Quản lý đất đai; nếu phụ trách về các lĩnh vực xây dựng, quản lý đô thị, phải tốt nghiệp một trong các chuyên ngành: xây dựng, kiến trúc, quản lý đô thị. Chức danh Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng - Môi trường (đối với xã) nếu phụ trách về các lĩnh vực địa chính, xây dựng, môi trường phải tốt nghiệp chuyên ngành về Địa chính, Quản lý đất đai; nếu phụ trách về lĩnh vực nông nghiệp, phát triển nông thôn phải tốt nghiệp một trong các chuyên ngành về Nông nghiệp (gồm: Nông học, Trồng trọt, Khuyến nông, Bảo vệ thực vật, Chăn nuôi); 
Chức danh Văn hóa - Xã hội, nếu phụ trách lĩnh vực Văn hóa (thông tin, tuyên truyền, thể dục, thể thao, du lịch và quản lý các hoạt động văn hóa...) phải tốt nghiệp chuyên ngành về quản lý văn hóa; nếu phụ trách lĩnh vực Xã hội (lao động, việc làm, thực hiện các chế độ, chính sách bảo trợ và cứu trợ xã hội...) phải tốt nghiệp một trong các chuyên ngành: Lao động, Xã hội học, Công tác xã hội, Tâm lý học.
- Ngoài các điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển ở trên, chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã, Trưởng Công an xã phải có thêm khả năng phối hợp với các đơn vị Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và lực lượng khác trên địa bàn tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thực hiện một số nhiệm vụ phòng thủ dân sự; giữ gìn an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, tài sản của Nhà nước.
Căn cứ pháp lý - Nghị định 112/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ.
- Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30 tháng 10 năm 2012 của Bộ Nội vụ.
- Quyết định số 15/2013/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Gia Lai.
- Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Gia Lai.
Nộp hồ sơ
* Mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Mau-2C.doc - Mau-so-01.doc
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ:
16 Trần Phú, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: 02693.843.680
1478004801_fax-(1).png  Fax: 02693....
1478004004_Mail.png  Email: ubndchuprong@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về
UBND huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: 
Ông Từ Ngọc Thông - Phó Chủ tịch UBND huyện
Giấy phép số: 04/GP-TTĐT ngày 26/6/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png