1123.1. Tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị

Thẩm quyền giải quyết UBND huyện
Lĩnh vực Thi đua khen thưởng
Cách thức thực hiện Nộp trực tiếp tại Phòng Nội vụ - UBND huyện Chư Prông
Trình tự thực hiện B1: - Các cơ quan, đơn vị nộp hồ sơ đề nghị khen thưởng tại phòng Nội vụ. Trường hợp không đúng đối tượng, không đủ tiêu chuẩn, không đảm bảo hồ sơ hoặc vi phạm pháp luật…không được xét khen thưởng, Chuyên viên phòng Nội vụ huyện trả lại hồ sơ và nêu rõ lý do với cơ quan, đơn vị trình khen biết.
B2: - Phòng Nội vụ huyện thẩm định hồ sơ, báo cáo Hội đồng TĐ-KT huyện họp, xét, tổng hợp trình Chủ tịch UBND huyện
B3: Chủ tịch UBND huyện ký quyết định khen thưởng.
B4: Khi có Quyết định của Chủ tịch UBND huyện, phòng Nội vụ huyện thông báo Quyết định, in giấy khen, đóng dấu tại Văn phòng HĐND-UBND huyện và cấp phát cho đơn vị trình khen.
Thành phần hồ sơ Thành phần hồ sơ:
- Tờ trình đề nghị khen thưởng của đơn vị;
- Biên bản họp xét đề nghị khen thưởng của đơn vị;
- Danh sách trích ngang (kèm file Excel);
- Báo cáo thành tích của tập thể đề nghị khen thưởng (mẫu số 1, NĐ 39/2012/NĐ-CP);
- Báo cáo thành tích của cá nhân đề nghị khen thưởng (mẫu số 2, NĐ 39/2012/NĐ-CP);
Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Lệ phí Không
Kết quả thực hiện Quyết định khen thưởng của Chủ tịch UBND huyện.
Giấy khen
Cơ quan thực hiện Phòng Nội vụ
Đối tượng thực hiện - Tổ chức,
- Cá nhân.
Yêu cầu hoặc điều kiện 1. Giấy khen để tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau:
a) Hoàn thành tốt nhiệm vụ, nghĩa vụ công dân;
b) Có phẩm chất đạo đức tốt; đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Ðảng, pháp luật của Nhà nước;
c) Thường xuyên học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
2. Giấy khen để tặng cho tập thể đạt các tiêu chuẩn sau:
a) Hoàn thành tốt nhiệm vụ;
b) Nội bộ đoàn kết; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức tốt các phong trào thi đua;
c) Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần trong tập thể; thực hành tiết kiệm;
d) Thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với mọi thành viên trong tập thể.
Căn cứ pháp lý - Luật thi đua khen thưởng, 26/11/2003,
- Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng số 47/2005/QH11, 14/6/2005; 39/2013/QH13, ngày 16/11/2013.
- Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ.
- Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ;
- Nghị định số 65/2014/NĐ-CP, ngày 01/7/2014 của Chính phủ
- Thông tư 07/2014/TT-BNV ngày 29/8/2014 của Bộ Nội vụ.
- Quyết định số: 09/2015/QĐ-UBND ngày 12/02/2015 của UBND tỉnh Gia Lai
Nộp hồ sơ
* Mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Mau-so-1-Bao-cao-thanh-tich-de-nghi-khen.doc - Mau-so-2-Bao-cao-thanh-tich-de-nghi-tang.doc
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ:
16 Trần Phú, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: 02693.843.680
1478004801_fax-(1).png  Fax: 02693....
1478004004_Mail.png  Email: ubndchuprong@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về
UBND huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: 
Ông Từ Ngọc Thông - Phó Chủ tịch UBND huyện
Giấy phép số: 04/GP-TTĐT ngày 26/6/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png