CÔNG KHAI CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT
THUỘC 19 LĨNH VỰC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG


Quyết đinh 26/2018/QĐ-UBND

Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành Quy định quản lý công tác nội vụ thuộc tỉnh Gia Lai - Lĩnh vực công tác cán bộ

31/10/2018

Đã biết

Quyết đinh 28/2014/QĐ-UBND

Quyết định ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai năm 2015 (áp dụng trong giai đoạn 2015-2019)

30/12/2014

Đã biết

Quyết đinh 33/2018/QĐ-UBND

Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về ban hành thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh Gia Lai - Lĩnh vực khen thưởng

28/12/2018

Đã biết

Quyết đinh 49/2016/QĐ-UBND

Quyết định ban hành quy định về cấp phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

28/11/2016

Đã biết

Quyết đinh 342/QĐ-UBND

Quyết định ban hành đơn giá đền bù cây cối, hoa màu trên địa bàn tỉnh

26/05/2016

Đã biết

Quyết đinh 235/QĐ-UBND

Quyết định số 235/QĐ-UBND ngày 24/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai v/v phê duyệt kế hoạch và phân bổ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh năm 2018

24/05/2018

Đã biết

Quyết đinh 10/2013/QĐ-UBND

Quyết định ban hành bảng giá nhà xây dựng mới, bảng giá vật kiến trúc xây dựng mới trên đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai

22/05/2013

Đã biết

Quyết đinh 09/2018/QĐ-UBND

Quyết định ban hành một số quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai

21/03/2018

31/3/2018

Quyết đinh 173/QĐ-UBND

Bộ TTHC lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo cấp huyện

21/02/2017

Đã biết

Quyết đinh 174/QĐ-UBND

Bộ TTHC lĩnh vực đơn thư cấp xã

21/02/2017

Đã biết

Kế hoạch 2089/KH-UBND

Kế hoạch số 2089/KH-UBND ngày 20/9/2018 của UBND tỉnh Gia Lai v/v tuyển dụng công chức các cơ quan hành chính cấp tỉnh, cấp huyện của tỉnh Gia Lai năm 2018

20/09/2018

Đã biết

Quyết đinh 448/QĐ-UBND

Quyết định 448 năm 2017 Công bố 07 TTHC mới, 13 TTHC sửa đổi, 04 TTHC bãi bỏ

17/04/2017

Đã biết

Quyết đinh 04/2018/QĐ-UBND

Quyết định quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

13/02/2018

01/01/2018

Kế hoạch 2552/KH-UBND

Kế hoạch số 2552/KH-UBND ngày 13/11/2018 của UBND tỉnh Gia Lai v/v tổ chức tuyển dụng viên chức giáo viên năm 2018 của tỉnh Gia Lai - Lĩnh vực tuyển dụng

13/11/2018

Đã biết

Công văn 1409/SXD-DLQH

Triển khai Quyết định Quyết định 49/2016/QĐ-UBND

12/12/2016

Đã biết

Công văn 2257/UBND-NC

Công văn 2257/UBND-NC ngày 10/10/2018 của UBND tỉnh Gia Lai v/v thống nhất điều chỉnh chỉ tiêu, nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2018 của một số đơn vị, địa phương

10/10/2018

Đã biết

Quyết đinh 51/QĐ-UBND

Quyết định số 51/QĐ-UBND ngày 06/02/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai v/v phân bổ kinh phí cho các địa phương để thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp cơ sở theo Quyết định số 124/QĐ-TTg ngày 16/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ năm 2018 - Lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng

06/02/2018

Đã biết

Quyết đinh 482/QĐ-UBND

Bộ TTHC lĩnh vực phòng, chống tham nhũng

03/05/2017

Đã biết

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ:
16 Trần Phú, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: 02693.843.680
1478004801_fax-(1).png  Fax: 02693....
1478004004_Mail.png  Email: ubndchuprong@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về
UBND huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: 
Ông Từ Ngọc Thông - Phó Chủ tịch UBND huyện
Giấy phép số: 04/GP-TTĐT ngày 26/6/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png