CHUYÊN MỤC

LẤY Ý KIẾN VỀ DỰ THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH

 
Tiêu đề Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Tải về Góp ý
DỰ THẢO LẤY Ý KIẾN LẦN 2: Nghị quyết về việc quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố; mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã và chính sách hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư trên địa bàn tỉnh Gia Lai 21/5/2020 30/5/2020  
BẢN THUYẾT MINH: Về dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh quy định chức danh, số lượng, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố; mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã và chính sách hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư trên địa bàn tỉnh Gia Lai 21/5/2020 30/5/2020
Lấy ý kiến tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội về kết quả thẩm tra hồ sơ mức độ đạt từng tiêu chí kết quả xây dựng nông thôn mới của xã Ia Lâu 26/11/2020 02/12/2020
Lấy ý kiến của tổ chức, cá nhân về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của huyện Chư Prông 08/4/2021 08/5/2021


Hồ sơ dự thảo về việc đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ liên quan đến người hoạt động không chuyên trách, người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố dôi dư do: sắp xếp thôn, tổ dân phố; bố trí kiêm nhiệm chức danh theo quy định (có dự thảo hồ sơ đính kèm, gồm: Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết; Báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong đề nghị xây dựng Nghị quyết; Báo cáo đánh giá thực trạng vấn đề liên quan đến chính sách; dự kiến đề cương chi tiết của dự thảo Nghị quyết; Báo cáo tổng hợp ý kiến của các chủ thể bị tác động qua kết quả giám sát của HĐND tỉnh, kết quả sơ kết của Sở Nội vụ; các tài liệu khác liên quan như Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 22 tháng 11 năm 2021 của Tỉnh uỷ; Nghị quyết số 136/2021/NQ-HĐND ngày 25 tháng 2 năm 2021 của HĐND tỉnh) 01/03/2022 10/03/2022Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trên địa bàn huyện Chư Prông 01/02/2023 28/02/2023

     
     
     


 
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ:
16 Trần Phú, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: 02693.843.680
1478004801_fax-(1).png  Fax: 02693....
1478004004_Mail.png  Email: ubndchuprong@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về
UBND huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: 
Ông Từ Ngọc Thông - Phó Chủ tịch UBND huyện
Giấy phép số: 04/GP-TTĐT ngày 26/6/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png