Lịch công tác tuần 20 năm 2023

Các tin khác

Lịch công tác tuần 4 từ ngày 21/01 đến ngày 27/01/2019

Lịch công tác tuần 5 từ ngày 28/01 đến ngày 03/02/2019

Lịch công tác tuần từ ngày 11/2 đến ngày 17/2/2019

Lịch công tác tuần từ ngày 18/2 đến 24/2/2019

Lịch công tác tuần từ ngày 04/3 đến ngày 08/3/2019

Lịch công tác tuần từ ngày 11/3 đến ngày 16/3/2019

Lịch công tác tuần từ ngày 18/3 đến ngày 22/3/2019

Lịch công tác tuần từ ngày 25/3 đến ngày 31/3/2019

Lịch công tác tuần từ ngày 01/4 đến ngày 07/4/2019

Lịch công tác tuần từ ngày 08/4 đến ngày 14/4/2019

Lịch công tác tuần từ ngày 15/4 đến ngày 21/4/2019

Lịch công tác tuần từ ngày 22/4 đến 26/4/2019

Lịch công tác tuần 18 từ ngày 06/5 đến ngày 12/5/2019

Lịch công tác tuần 19 từ ngày 13/5 đến ngày 19/5/2019

Lịch công tác tuần 2 từ ngày 20/5 đến ngày 24/5/2019

Lịch công tác tuần 21 từ ngày 27/5 đến ngày 02/6/2019

Lịch công tác tuần 22 từ ngày 03/6 đến ngày 09/6/2019

Lịc công tác tuần 23 từ ngày 10/6 đến ngày 16/6/2019

Lịch công tác tuần 24 từ ngày 17/6 đến ngày 23/6/2019

Lịch công tác tuần 28 từ ngày 8/7 đến ngày 12/7/2019

Lịch công tác tuần 29 từ ngày 15/7 đến 21/7/2019

Lịch công tác tuần 30 từ ngày 22/7 đến 26/7/2019

Lịch công tác tuần từ ngày 29/7 đến ngày 03/8/2019

Lịch công tác tuần từ ngày 05/8 đến 09/8/2019

Lịch công tác tuần từ ngày 12/8 đến 16/8/2019

Lịch công tác tuần từ ngày 26/8 đến ngày 30/8/2019

Lịch công tác tuần từ ngày 9/9 đến ngày 13/9/2019

Lịch công tác tuấn từ ngày 16/9 đến 20/9/2019

Lịch công tác tuần từ ngày 23/9 đến ngày 27/9/2019

Lịch công tác tuần từ ngày 30/9 đến 06/10/2019

Lịch công tác tuần từ ngày 14/10 đến ngày 18/10/2019

Lịch công tác tuần từ ngày 21/10 đến ngày 25/10/2019

Lịch công tác tuần từ ngày 28/10 đến ngày 01/11/2019

Lịch công tác tuần từ ngày 04/11 đến ngày 08/11/2019

Lịch công tác tuần từ ngày 11/11 đến ngày 15/11/2019

Lịch công tác tuần từ ngày 18/11 đến ngày 22/11/2019

Lịch công tác tuần từ ngày 25/11 đến ngày 29/11/2019

Tuần 5 từ ngày 03/2 đến 07/2/2020

Tuần 6 từ ngày 10/02 đến 15/02/2020

Tuần 7 từ ngày 17/02 đến ngày 21/02/2020

Tuần 8 từ ngày 24/02 đến ngày 28/02/2020

Tuần 9 từ ngày 02/3 đến 06/3/2020

Lịch công tác tuần 10 từ ngày 09/3 đến ngày 13/3/2020

Lịch công tác tuần 11 từ ngày 16/3 đến ngày 20/3/2020

Lịch công tác tuần 12 từ ngày 23/3 đến 27/3/2020

Lịch công tác tuần từ ngày 30/3 đến 03/4/2020

Lịch công tác tuần từ ngày 04/4 đến 10/4/2020

Lịch công tác tuần từ ngày 13/4 đến 17/4/2020

Lịch công tác tuần tử ngày 17/4 đêngs 21/4/2020

Lịch công tác tuần từ ngày 27/4 đến 01/5/2020

Lịch công tác tuần từ ngày 04/5 đến 08/5/2020

Lịch công tác tuần từ ngày 11/5 đến 08/5/2020

Lịch công tác tuần từ ngày 18/5 đến 23/5/2020

Lịch công tác tuần từ ngày 25/5 đến 29/5/2020

Lịch công tác tuần tử ngày 01/6 đến 05/6/2020

Lịch công tác Tuần 1/2021

Lịch công tác tuần 2/2021

Lịch công tác tuấn 3/2021

Lịch công tác tuấn 4/2021

Lịch công tác tuấn 5/2021

Lịch công tác tuấn 6/2021

Lịch công tác tuấn 7/2021

Lịch công tác tuấn 8/2021

Lịch công tác tuấn 9/2021

Lịch công tác tuấn 10/2021

Lịch công tác tuấn 11/2021

Lịch công tác tuấn 12/2021

Lịch công tác tuần 13/2021

Lịch công tác tuần 14/2021

Lịch công tác tuần 15

Lịch công tác tuần 16

Lịch công tác tuần 17

Lịch công tác tuần 18

Lịch công tác tuần 19

Lịch công tác tuần 20

Lịch công tác tuần 21

Lịch công tác tuần 22

Lịch công tác tuần 23

Lịch công tác tuần 25

Lịch công tác tuần 26

Lịch công tác tuần 24

Lịch công tác tuần 26

Lịch công tác tuần 27 năm 2021

Lịch công tác tuần 28 năm 2021

Lịch công tác tuần 29 năm 2021

Lịch công tác tuần 30 năm 2021

Lịch công tác tuần 31 năm 2021

Lịch công tác tuần 32 năm 2021

Lịch công tác tuần 33 năm 2021

Lịch công tác tuần 34 năm 2021

Lịch công tác tuần 35 năm 2021

Lịch công tác tuần 36 năm 2021

Lịch công tác tuần 37 năm 2021

Lịch công tác tuần 38 năm 2021

Lịch công tác tuần 39 năm 2021

Lịch công tác tuần 40 năm 2021

Lịch công tác tuần 41 năm 2021

Lịch công tác tuần 42 năm 2021

Lịch công tác tuần 43 năm 2021

Lịch công tác tuần 44 năm 2021

Lịch công tác tuần 45 năm 2021

Lịch công tác tuần 46 năm 2021

Lịch công tác tuần 47 năm 2021

Lịch công tác tuần 48 năm 2021

Lịch công tác tuần 49 năm 2021

Lịch công tác tuần 50 năm 2021

Lịch công tác tuần 51 năm 2021

Lịch công tác tuần 52 năm 2021

Lịch công tác tuần 53 năm 2021

Lịch công tác tuần 2 năm 2022

Lịch công tác tuần 3 năm 2022

Lịch công tác tuần 4 năm 2022

Lịch công tác tuần 5 năm 2022

Lịch công tác tuần 7 năm 2022

Lịch công tác tuần 8 năm 2022

Lịch công tác tuần 9 năm 2022

Lịch công tác tuần 10 năm 2022

Lịch công tác tuần 11 năm 2022

Lịch công tác tuần 12 năm 2022

Lịch công tác tuần 13 năm 2022

Lịch công tác tuần 14 năm 2022

Lịch công tác tuần 15 năm 2022

Lịch công tác tuần 16 năm 2022

Lịch công tác tuần 17 năm 2022

Lịch công tác tuần 21/2022

Lịch công tác tuần 23/2022

Lịch công tác tuần 24/2022

Lịch công tác tuần 25/2022

Lịch công tác tuần 26/2022

Lịch công tác tuần 27/2022

Lịch công tác tuần 28/2022

Lịch công tác tuần 29/2022

Lịch công tác tuần 30/2022

Lịch công tác tuần 31/2022

Lịch công tác tuần 32/2022

Lịch công tác tuần 33/2022

Lịch công tác tuần 34/2022

Lịch công tác tuần 37 năm 2022

Lịch công tác tuần 38 năm 2022

Lịch công tác tuần 39 năm 2022

Lịch công tác tuần 40 năm 2022

Lịch công tác tuần 41 năm 2022

Lịch công tác tuần 42 năm 2022

Lịch công tác tuần 43 năm 2022

Lịch công tác tuần 44 năm 2022

Lịch công tác tuần 45 năm 2022

Lịch công tác tuần 46 năm 2022

Lịch công tác tuần 47 năm 2022

Lịch công tác tuần 48 năm 2022

Lịch công tác tuần 49 năm 2022

Lịch công tác tuần 50 năm 2022

Lịch công tác tuần 51 năm 2022

Lịch công tác tuần 52 năm 2022

Lịch công tác tuấn 2 năm 2023

Lịch công tác tuấn 3 năm 2023

Lịch công tác tuấn 4 năm 2023

Lịch công tác tuấn 6 năm 2023

Lịch công tác tuấn 7 năm 2023

Lịch công tác tuấn 8 năm 2023

Lịch công tác tuấn 9 năm 2023

Lịch công tác tuấn 10 năm 2023

Lịch công tác tuấn 11 năm 2023

Lịch công tác tuấn 12 năm 2023

Lịch công tác tuấn 13 năm 2023

Lịch công tác tuấn 14 năm 2023

Lịch công tác tuấn 15 năm 2023

Lịch công tác tuấn 16 năm 2023

Lịch công tác tuấn 17 năm 2023

Lịch công tác tuấn 17 năm 2023

Lịch công tác tuấn 18 năm 2023

Lịch công tác tuấn 19 năm 2023

Lịch công tác tuần 20 năm 2023

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ:
16 Trần Phú, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: 02693.843.680
1478004801_fax-(1).png  Fax: 02693....
1478004004_Mail.png  Email: ubndchuprong@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về
UBND huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: 
Ông Từ Ngọc Thông - Phó Chủ tịch UBND huyện
Giấy phép số: 04/GP-TTĐT ngày 26/6/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png