TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ HAI,KHÓA XIII, NHIỆM KỲ 2021-2026
 
1. Báo cáo 550/BC-UBND ngày 16/7/2021 của UBND huyện về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị 6 tháng đầu năm và Chương trình công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021.

2. Báo cáo 558/BC-UBND ngày 19/7/2021 cuar UBND huyện về Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2021, Chương trình, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021.

3. Báo cáo 571/BC-UBND ngày 22/7/2021 của UBND huyện về Tình hình, kết quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021

4. Báo cáo 119/HĐND-BPC ngày 27/7/2021 của Ban pháp chế HĐND huyện về tình hình hoạt động của Ban Pháp chế HĐND huyện 6 tháng đầu năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021.

5. Thông báo 202/TB-MTTQ ngày 26/7/2021 của Ban Thường trực UBMTTQ VN huyện Chư Prông về tình hình hoạt động tham gia xây dựng chính quyền, những ý kiến, kiến nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tại kỳ họp thứ Hai HĐND huyện khóa XIII (nhiệm kỳ 2021-2026)

6. Báo cáo 166/BC-CCTHADS ngày 21/7/2021 của Chi cục thi hành án dân dự huyện Chư Prông về Kết quả công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm 2021; Phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021

7. Báo cáo 98/BC-VKS ngày 20/7/2021 của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Chư Prông về Kết quả công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Chư Prông trình tại kỳ họp thứ Hai - Hội đồng nhân dân huyện Khóa XIII.

8. Báo cáo 113/BC-BDT ngày 22/7/2021 của Ban Dân tộc HĐND huyện Chư Prông về Kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

9. Báo cáo 122/BC-HĐND ngày 27/7/2021 của Hội đồng nhân dân huyện Chư Prông về Kết quả thực hiện chương trình giám sát năm 2020 của HĐND huyện.

10. Tờ trình 120/TTr-HĐND ngày 27/7/2021 của HĐND huyện Chư Prông về việc đề nghị thông qua chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2022.
11. Tờ trình 121/TTr-TTHĐ ngày 27/7/2021 của HĐND huyện Chư Prông về việc đề nghị ban hành Quy chế hoạt động của HĐND huyện Chư Prông khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.
12. Báo cáo 116/BC-HĐND ngày 26/7/2021 của Hội đồng nhân dân huyện về Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ Hai - HĐND huyện khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

13. Báo cáo 432/BC-UBND ngày 14/6/2021 của UBND huyện về Kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

14. Tờ trình 106/TTr-UBND ngày 26/7/2021 của UBND huyện về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp, cải tạo, xây dựng trụ sở UBND các xã trên địa bàn huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai.
15. Tờ trình 102/TTr-UBND ngày 26/7/2021 của UBND huyện Chư Prông về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách huyện giai đoạn 2016-2020. 16. Tờ trình 104/TTr-UBND ngày 26/7/2021 của UBND huyện về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư xây dựng trụ sở cơ quan quân sự cấp huyện, cấp xã trên địa bàn huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai.
17. Tờ trình 105/TTr-UBND ngày 26/7/2021 của UBND huyện về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Công viên cây xanh ven hồ thị trấn Chư Prông, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai.

18. Tờ trình 107/TTr-UBND ngày 26/7/2021 của UBND huyện về việc chủ trương đầu tư dự án: Trường THCS Chu Văn An thị trấn Chư Prông, huyện Chư Prông ,tỉnh Gia Lai.
 

19. Tờ trình 108/TTr-UBND ngày 26/7/2021 của UBND huyện về việc chủ trương đầu tư dự án: Trường THCS Nguyễn Viết Xuân xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai

20. Tờ trình 109/TTr-UBND ngày 26/7/2021 của UBND huyện về việc chủ trương đàu tư dự án: Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu xã Bình Giáo, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai.

21. Tờ trình 97/TTr-UBND ngày 21/7/2021 của UBND huyện về việc phê duyệt quyết toán thu, chi ngân sách huyện năm 2020.

22. Tờ trình 98/TTr-UBND ngày 21/7/2021 của UBND huyện về việc phê duyệt phân bổ nhiệm vụ thu chi từ nguồn kết dư ngân sách cấp huyện năm 2020.
 
23. Tờ trình 110/TTr-UBND ngày 26/7/2021 của UBND huyện về việc thông qua Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai.

24. Công văn 1571/UBND-NC ngày 30/7/2021 của UBND huyện về việc trả lời kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ Hai, HĐND huyện khóa XIII.
 
25. Báo cáo 566/BC-UBND ngày 21/7/2021 của UBND huyện về việc sử dụng nguồn dự phòng ngân sách cấp huyện năm 2021.

26. Báo cáo 567/BC-UBND ngày 21/7/2021 của UBND huyện về Tình hình thực hiện công tác thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2021.

27. Báo cáo 125/HĐND-BPC ngày 30/7/2021 của Ban pháp chế HĐND huyện về Kết quả thẩm tra các báo cáo của UBND huyện, Viện kiểm sát nhân dân huyện, Tòa án nhân dân huyện, Chi cục Thi hành án dân sự huyện và các dự thảo nghị quyết của HĐND huyện do thường trực HĐND huyện trình.

28. Báo cáo 127/BC-HĐND ngày 30/7/2021 của HĐND huyện về Kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2021.
 
29. Báo cáo 128/BC-BKTXH ngày 30/7/2021 của HĐND huyện về thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 2, Hội đồng nhân dân huyện khóa XIII.

30. Báo cáo 573/BC-UBND ngày 22/7/2021 của UBND huyện về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hộ đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2021.
31. DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH KỲ HỌP THỨ HAI - HĐND HUYỆN KHÓA XIII, NHIỆM KỲ 2021-2026.
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ:
16 Trần Phú, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: 02693.843.680
1478004801_fax-(1).png  Fax: 02693....
1478004004_Mail.png  Email: ubndchuprong@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về
UBND huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: 
Ông Từ Ngọc Thông - Phó Chủ tịch UBND huyện
Giấy phép số: 04/GP-TTĐT ngày 26/6/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png