TÀI LIỆU HỒ SƠ KỲ HỌP THỨ NĂM -
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN KHOÁ XIII – NHIỆM KỲ 2021-2026

1. Dự kiến chương trình kỳ họp thứ Năm – HĐND huyện khóa XIII.

2. Báo cáo số 225/BC-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND huyện về tình hình hoạt động của Thường trực HĐND huyện năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2022 Báo cáo 225

3. Báo cáo số 1175/BC-UBND ngày 09/12/2021 của UBND huyện Chư Prông Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 của UBND huyện.

11. Báo cáo số 229/HĐND-BPC ngày 13/12/2021 của Ban Pháp chế HĐND huyện về tình hình hoạt động năm 2021 và chương trình công tác năm 2022 của Ban Pháp chế - HĐND huyện.

12. Báo cáo số 224/BC-BDT ngày 09/12/2021 của Ban dân tộc HĐND huyện về kết quả hoạt động năm 2021 và chương trình công tác năm 2022 của Ban Dân tộc HĐND huyện khóa XIII 

13. Báo cáo số 168/BC-VKS ngày 02/12/2021 của Viện Kiểm sát nhân dân huyện về công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp trên địa bàn huyện năm 2021 và chương trình công tác năm 2022.

14. Báo cáo ố 134/BC-TA ngày 03/12/2021 của Tòa án Nhân dân huyện Chư Prông về kết quả công tác của Tòa án Nhân dân huyện Chư Prông năm 2021 

15. Báo cáo số 312/BC-CCTHADS ngày 03/12/2021 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chư Prông về kết quả thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2021 Phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2022 

17. Báo cáo 230/HĐND-BPC ngày 14/12/2021 của Ban Pháp chế HĐND huyện về kết quả thẩm tra các báo cáo của UBND huyện, Viện Kiểm sát nhân dân huyện, Tòa án nhân dân huyện, Chi cục thi hành án dân sự huyện và các dự thảo Nghị quyết của HĐND huyện do Thường trực HĐND huyện, UBND huyện trình.

18. Báo cáo số 1167/BC-UBND ngày 08/12/2021 của UBND huyện Chư Prông về kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ Hai - HĐND huyện khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 

19. Báo cáo số 228/BC-HĐND ngày 13/12/2021 của HĐND huyện về kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ Hai - HĐND huyện khóa XIII của Thường trực HĐND huyện.


22. Tờ trình số 220/TTr-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND huyện về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2022 của HĐND huyện Chư Prông khóa XIII 

23. Tờ trình số 211/TTr-UBND ngày 08/12/2021 của UBND huyện Chư Prông về việc miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện Chư Prông khóa XIII nhiệm kỳ 20212026


 
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ:
16 Trần Phú, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: 02693.843.680
1478004801_fax-(1).png  Fax: 02693....
1478004004_Mail.png  Email: ubndchuprong@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về
UBND huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: 
Ông Từ Ngọc Thông - Phó Chủ tịch UBND huyện
Giấy phép số: 04/GP-TTĐT ngày 26/6/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png