Thông báo kết luận của đồng chí Từ Ngọc Thông - Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp về phương án xử lý các HTX

31/05/2023
Sáng ngày 17/5/2023, Đồng chí Từ Ngọc Thông - Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp về phương án xử lý các HTX không hoạt động, khó khăn trong giải thể, chưa đăng ký, tổ chức lại theo Luật Hợp tác xã năm 2012 và các HTX ngừng hoạt động còn nợ đọng trên địa bàn huyện.

Sau khi nghe Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch báo cáo về tình hình xử lý các HTX không hoạt động, khó khăn trong giải thể, chưa đăng ký, tổ chức lại theo Luật Hợp tác xã năm 2012 và các HTX ngừng hoạt động còn nợ đọng trên địa bàn huyện, ý kiến của đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị dự họp, đồng chí Từ Ngọc Thông - Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận chỉ đạo:

1. Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch hướng dẫn UBND các xã: Ia Piơr, Ia Lâu; thị trấn Chư Prông về trình tự, thủ tục giải thể bắt buộc đối với các HTX: HTX Quyết Thắng (xã Ia Piơr), HTX Nông nghiệp, Dịch vụ và Tiểu thủ công nghiệp Tân Lạc (xã Ia Lâu), HTX Vận tải và Kinh doanh dịch vụ tổng hợp Chư Prông (thị trấn Chư Prông) theo đúng quy định tại Luật Hợp tác xã năm 2012 và các quy định của pháp luật có liên quan.

2. Giao UBND thị trấn hướng dẫn, hỗ trợ HTX Nông nghiệp thị trấn Chư Prông thực hiện củng cố, kiện toàn lại tổ chức, hoạt động của HTX theo đúng Luật Hợp tác xã năm 2012 để tiếp tục đi vào hoạt động. Hoàn thành trong tháng 6/2023. 

3. Yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, thị trấn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức và Nhân dân hiểu rõ bản chất mô hình HTX kiểu mới, vai trò, lợi ích của HTX trong phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện; xác định rõ phát triển KTTT là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên ở các cấp, các ngành.

4. Phòng Tài chính - Kế hoạch, UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác quản lý nhà nước về KTTT, HTX; thường xuyên theo dõi, hỗ trợ, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động cho các HTX trên địa bàn, đồng thời, kịp thời kiểm tra, đề xuất UBND huyện phương án xử lý đối với các HTX ngừng, tạm ngừng hoạt động theo đúng quy định pháp luật.

5. Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì, phối hợp Chi cục Thuế huyện, các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn, đôn đốc UBND các xã, thị trấn triển khai các nhiệm vụ tại Kết luận này và Phương án xử lý các HTX không hoạt động, khó khăn trong giải thể, chưa đăng ký và tổ chức lại theo Luật Hợp tác xã năm 2012 đảm bảo tiến độ, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật.

5. Giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp UBND các xã Ia Drang, Bàu Cạn, Ia Kly và thị trấn Chư Prông mời đại diện các HTX, THT có liên quan làm việc, tuyên truyền, vận động các HTX, THT thực hiện đóng góp phần vốn đối ứng đầu tư các Tiểu dự án cơ sở hạ tầng đầu tư hỗ trợ cho các tổ chức nông dân/HTX thuộc Dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Gia Lai (VnSAT) theo đề nghị của Ban Quản lý dự án VnSAT tại Công văn số 103/CV-VnSAT ngày 07/9/2020. 

Xem chi tiết Thông báo
Nguyễn Phương
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ:
16 Trần Phú, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: 02693.843.680
1478004801_fax-(1).png  Fax: 02693....
1478004004_Mail.png  Email: ubndchuprong@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về
UBND huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: 
Ông Từ Ngọc Thông - Phó Chủ tịch UBND huyện
Giấy phép số: 04/GP-TTĐT ngày 26/6/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png