Tuyển dụng công chức cấp xã năm 2019

18/06/2019
Căn cứ Quyết định số 15/2013/QĐ-UBND ngày 12/7/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Gia Lai và Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND ngày 11/8/2014 của UBND tỉnh Gia Lai về việc sửa đổi, bãi bỏ, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn của tỉnh Gia Lai;

Ủy ban nhân dân huyện Chư Prông thông báo nội dung xét tuyển dụng công chức xã năm 2019. Cụ thể như sau:

1. Tổng nhu cầu và vị trí tuyển dụng: Xét tuyển dụng 04 công chức cấp xã ở các vị trí: Văn phòng –Thống kê (01); Địa chính – Xây dựng – Đô thị và Môi trường (01); Địa chính  – Nông nghiệp – Xây dựng và Môi trường (02).
(có danh sách kèm theo)
2. Thời gian, địa điểm tiếp nhận, lệ phí nộp hồ sơ:
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày 17/6/2019 đến 17 giờ 00 phút ngày 17/7/2019.
- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: người dự tuyển nộp trực tiếp một bộ hồ sơ (theo mẫu quy định) tại Phòng Nội vụ huyện Chư Prông. Khi nộp mang theo bản chính của các văn bằng, chứng chỉ để đối chiếu.
- Lệ phí nộp hồ sơ dự tuyển: 500.000 đồng/hồ sơ.
 
3. Điều kiện đăng ký dự tuyển, tiêu chuẩn dự tuyển, nguyên tắc tuyển dụng: Theo quy định tại Quyết định số 15/2013/QĐ-UBND ngày 12/7/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Gia Lai và Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND ngày 11/8/2014 của UBND tỉnh Gia Lai về việc sửa đổi, bãi bỏ, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn của tỉnh Gia Lai;
 
4. Tổ chức thực hiện:
 - Văn phòng HĐND & UBND huyện: Đăng Thông báo tuyển dụng và các nội dung tuyển dụng công chức cấp xã năm 2019 trên trang thông tin điện tử của huyện.
 - Phòng Nội vụ huyện: Niêm yết công khai Thông báo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2019 tại trụ sở làm việc, phát hành, tiếp nhận và tổng hợp hồ sơ dự tuyển của thí sinh theo quy định. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về tính đúng đắn của hồ sơ tuyển dụng.
 - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: Có trách nhiệm niêm yết công khai Thông báo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2019.
Trên đây là Thông báo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện Chư Prông./.

Văn bản kèm theo:
1. Kế hoạch số 70/KH-UBND ngày 17/6/2019 của UBND huyện Chư Prông về Tổ chức xét tuyển dụng công chức xã thuộc huyện Chư Prông năm 2019.
2. Thông báo và Danh sách kèm theo
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ:
16 Trần Phú, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: 02693.843.680
1478004801_fax-(1).png  Fax: 02693....
1478004004_Mail.png  Email: ubndchuprong@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về
UBND huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: 
Ông Từ Ngọc Thông - Phó Chủ tịch UBND huyện
Giấy phép số: 04/GP-TTĐT ngày 26/6/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png