CHUYÊN MỤC THỐNG KÊ, BÁO CÁO

BÁO CÁO KINH TẾ XÃ HỘI 

 
- Báo cáo số 1026/UB-UBND ngày 12/11/2020 về tình hình công tác tháng 11 và chương trình công tác tháng 12 năm 2020

- Báo cáo số 980/BC-UBND ngày 15/10/2020 về tình hình công tác tháng 10 và chương trình công tác tháng 11 năm 2020

- Báo cáo số 885/BC-UBND ngày 11/9/2020 về tình hình công tác 9 tháng đầu năm và chương trình công tác 3 tháng cuối năm 2020

- Báo cáo số 797/BC-UBND ngày 10/8/2020 về tình hình công tác tháng 8 và chương trình công tác tháng 9 năm 2020

- Báo cáo số 617/BC-UBND ngày 14/7/2020 về tình hình công tác tháng 7 và chương trình công tác tháng 8 năm 2020

- Báo cáo số 472/BC-UBND ngày 01/6/2020 về tình hình công tác 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2020

- Báo cáo số 430/BC-UBND ngày 18/5/2020 về tình hình công tác tháng 5 và chương trình công tác tháng 6 năm 2020

- Báo cáo số 351/BC-UBND ngày 22/4/2020 về tình hình công tác tháng 4 và chương trình công tác tháng 5 năm 2020

- Báo cáo số 57/BC-UBND ngày 14/2/2020 về tình hình công tác tháng 2 và chương trình công tác tháng 3 năm 2020

- Báo cáo số 30/BC-UBND ngày 31/01/2020 về tình hình công tác tháng 1 và chương trình công tác tháng 2 năm 2020

- TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM CÔNG TÁC 2019 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2020

- TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC THÁNG 10/2019 VÀ CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 11/2019

- TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 VÀ CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC 3 THÁNG CUỐI NĂM 2019

- TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC THÁNG 09/2019 VÀ CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 10/2019

- TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC THÁNG 08/2019 VÀ CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 09/2019

- TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC THÁNG 07/2019 VÀ CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 08/2019

- TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 VÀ CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2019

- TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC THÁNG 06/2019 VÀ CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 07/2019

- TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC THÁNG 05/2019 VÀ CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 06/2019

- TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC THÁNG 04/2019 VÀ CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 05/2019

- TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUÝ I/2019 VÀ CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC QÚY II/2019

- TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC THÁNG 03/2019 VÀ CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 04/2019

- TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC THÁNG 02/2019 VÀ CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 03/2019

- TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC THÁNG 01/2019 VÀ CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 02/2019


- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2019

- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019


BÁO CÁO LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 
- Báo cáo số 817/BC-UBND ngày 11/11/2019 của UBND huyện về Công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Chư Prông năm 2019
- Báo cáo số 773/BC-UBND ngày 30/10/2019 của UBND huyện về Kết quả thực hiện công tác bảo vệ môi trường theo thông tư số 19/2016/TT-BTNMT
- Báo cáo số 649/BC-UBND ngày 23/9/2019 của UBND huyện về Kết quả tổ chức các phong trào, mô hình bảo vệ môi trường giai đoạn 2016-2019 trên địa bàn huyện.
- Báo cáo số 613/BC-UBND ngày 12/9/2019 của UBND huyện về kết quả thực hiện kế hoạch phòng ngừa, xử lý ô nhiễm môi trường do hóa chất Bảo vệ thực vật tồn lưu trên địa bàn huyện.
- Báo cáo số 55/BC-TN&MT ngày 05/3/2018 của phòng Tài nguyên và Môi trường về báo cáo công tác quý I, phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2018
- Báo cáo số 151/BC-TN&MT ngày 31/5/2018 của phòng Tài 
nguyên và Môi trường về tình hình công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018.
Báo cáo số 283/BC-TN&MT ngày 05/9/2018 của phòng Tài nguyên và Môi trường về tình hình công tác 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2018.
Báo cáo số 344/BC-TN&MT ngày 29/10/2018 của phòng Tài nguyên và Môi trường về tình hình công tác năm 2018, nhiệm vụ công tác năm 2019.


BÁO CÁO VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM
- Báo cáo số 659/BC-BCĐVSATTP ngày 25/9/2019 về tình hình, kết quả thực hiện chỉ thị 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm về quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm.
- Báo cáo số 654/BC-BCĐVSATTP ngày 15/9/2019 về Công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm 9 tháng năm 2019, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019
- Báo cáo số 06/BC-BCĐVSATTP ngày 07/01/2019 về Công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019
 

BÁO CÁO DÂN SỐ

- Báo cáo số 09/BC-PDS ngày 19/10/2019  đánh giá tình hình thực hiện công tác dân số năm 2019, chương trình công tác năm 2020.
- Báo cáo số 07/BC-PDS ngày 21/5/2019 về  tình hình thực hiện công tác 6 tháng đầu năm 2019, chương trình công tác  tháng cuối năm 2019.
- Báo cáo số 04/BC-PDS ngày 07/3/2019 về tình hình thực hiện công tác quý I năm 2019, chương trình công tác quý II năm 2019.
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ:
16 Trần Phú, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: 02693.843.680
1478004801_fax-(1).png  Fax: 02693....
1478004004_Mail.png  Email: ubndchuprong@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về
UBND huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: 
Ông Từ Ngọc Thông - Phó Chủ tịch UBND huyện
Giấy phép số: 04/GP-TTĐT ngày 26/6/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png