Đang cập nhật
1. Tên dự án: Hệ thống đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông thị trấn Chư Prông và các xã Ia Drang, Ia Vê, Ia Pia, Ia Ga.
2. Chủ đầu tư: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện.
1. Tên dự án: Hệ thống đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin của huyện và 02 xã Ia Tôr, Ia Piơr
2. Chủ đầu tư: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện.
 
Dự án: Trường Tiểu học Anh Hùng Núp xã Ia Pia, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
1. Mục tiêu đầu tư: Nhằm từng bước hoàn chỉnh cơ sở vật chất, tạo điểm nhấn cho diện mạo đô thị huyện Chư Prông khang trang, hiện đại. Đáp ứng không gian sinh hoạt cộng đồng để từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống cho toàn thể nhân dân trên địa bàn thị trấn.
 
1. Mục tiêu đầu tư: Tăng cường cơ sở vật chất đảm bảo công tác huấn luyện quân sự cấp huyện, dân quân cấp xã, nơi làm việc thường trực của lực lượng dân quân, tạo điều kiện tốt nhất có thể cho các đồng chí thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo an ninh trật tự xã hội trên địa bàn.
Dự án: Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, thị trấn Chư Prông, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
Dự án: Nhà vệ sinh các trường học trên địa bàn huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
1. Mục tiêu đầu tư: Nhằm từng bước hoàn chỉnh cơ sở vật chất cần thiết phục vụ tốt cho công tác giảng dạy, làm việc, học tập của cán bộ giáo viên và học sinh nhà trường. Góp phần hoàn thiện cơ sở vật chất để nhà trường đạt chuẩn.
1. Mục tiêu đầu tư: Nhằm từng bước hoàn chỉnh cơ sở vật chất cần thiết phục vụ tốt cho công tác giảng dạy, làm việc, học tập của cán bộ giáo viên và học sinh nhà trường. Góp phần hoàn thiện cơ sở vật chất để nhà trường đạt chuẩn.
1. Mục tiêu đầu tư: Nhằm từng bước hoàn chỉnh cơ sở vật chất cần thiết phục vụ tốt cho công tác giảng dạy, làm việc, học tập của cán bộ giáo viên và học sinh nhà trường. Góp phần hoàn thiện cơ sở vật chất để nhà trường đạt chuẩn.
1. Mục tiêu đầu tư: Nhằm từng bước hoàn chỉnh cơ sở vật chất cần thiết phục vụ tốt cho công tác giảng dạy, làm việc, học tập của cán bộ giáo viên và học sinh nhà trường. Góp phần hoàn thiện cơ sở vật chất để nhà trường đạt chuẩn.
1. Mục tiêu đầu tư: Nhằm từng bước hoàn chỉnh cơ sở vật chất cần thiết phục vụ tốt cho công tác giảng dạy, làm việc, học tập của cán bộ giáo viên và học sinh nhà trường. Góp phần hoàn thiện cơ sở vật chất để nhà trường đạt chuẩn.
1. Mục tiêu đầu tư: Nhằm từng bước hoàn chỉnh cơ sở vật chất cần thiết phục vụ tốt cho công tác giảng dạy, làm việc, học tập của cán bộ giáo viên và học sinh nhà trường. Góp phần hoàn thiện cơ sở vật chất để nhà trường đạt chuẩn.
1. Mục tiêu đầu tư: Nhằm từng bước hoàn chỉnh cơ sở vật chất cần thiết phục vụ tốt cho công tác giảng dạy, làm việc, học tập của cán bộ giáo viên và học sinh nhà trường. Góp phần hoàn thiện cơ sở vật chất để nhà trường đạt chuẩn.
1. Nội dung điều chỉnh: Điều chỉnh khoản 2, 5 và 7 Điều 1 tại Nghị quyết số 135/NQ-HĐND ngày 15/7/2020 của Hội đồng nhân dân huyện Chư Prông như sau:
1. Nội dung điều chỉnh:
Điều chỉnh khoản 2, 4, 5, 8 và 9 Điều 1 tại Nghị quyết số 125/NQ-HĐND ngày 15/7/2020 của Hội đồng nhân dân huyện Chư Prông như sau:
1. Mục tiêu đầu tư: Từng bước hoàn chỉnh cơ sở vật chất cần thiết phục vụ tốt cho công tác giảng dạy, làm việc, học tập của cán bộ giáo viên và học sinh nhà trường.
1. Mục tiêu đầu tư: Xây dựng hệ thống đường giao thông và xây dựng hệ thống cấp điện nhằm hình thành khu dân cư mới, giải quyết nhu cầu về đất ở của người dân, làm cơ sở triển khai xây dựng các hạng mục hạ tầng còn lại, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.
1. Mục tiêu đầu tư: Xây dựng hệ thống đường giao thông và xây dựng hệ thống cấp điện nhằm hình thành khu dân cư mới, giải quyết nhu cầu về đất ở của người dân, làm cơ sở triển khai xây dựng các hạng mục hạ tầng còn lại, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.
1. Mục tiêu đầu tư: Từng bước hoàn chỉnh cơ sở vật chất cần thiết phục vụ tốt cho công tác giảng dạy, làm việc, học tập của cán bộ giáo viên và học sinh nhà trường. Góp phần hoàn thiện cơ sở vật chất để nhà trường đạt chuẩn.
1. Nội dung điều chỉnh: Điều chỉnh khoản 2, 4, 5, 7, 8 và 9 Điều 1 tại Nghị quyết số 129/NQ-HĐND ngày 15/7/2020 của Hội đồng nhân dân huyện Chư Prông như sau:
1. Mục tiêu đầu tư: Tăng cường cơ sở vật chất cho cán bộ, công chức, làm tiền đề cho công cuộc cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho nhân dân khi đến làm việc tại trụ sở. Đồng thời tô đẹp kiến trúc cảnh quan khu vực trung tâm xã, góp phần phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị nông thôn.
1. Mục tiêu đầu tư: Tăng cường cơ sở vật chất cho trung tâm, đảm bảo nhu cầu làm việc nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ, mục tiêu góp phần phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện. 
1. Mục tiêu đầu tư: Từng bước hoàn chỉnh cơ sở vật chất cần thiết phục vụ tốt cho công tác giảng dạy, làm việc, học tập của cán bộ giáo viên và học sinh nhà trường. Góp phần hoàn thiện cơ sở vật chất để nhà trường đạt chuẩn.
1. Mục tiêu đầu tư: Nhằm từng bước hoàn chỉnh cơ sở vật chất xây dựng đô thị khang trang, hiện đại. Đáp ứng nhu cầu sinh hoạt về văn hóa, chính trị cho toàn thể nhân dân trên địa bàn thị trấn.
1. Tên nhiệm vụ: Nâng cấp mở rộng cầu bản BTCT (cầu Công an tại Km 14+248m tỉnh lộ 663)
 
1. Tên dự án: Nhà công an viên thường trực xã Thăng Hưng
1. Tên nhiệm vụ: Đường vào thôn Đoàn Kết, xã Ia Piơr
1. Tên dự án:  Đường từ trung tâm xã đi làng Đê (đoạn từ thôn yên me đến làng Đê)
2. Chủ đầu tư: Ban QLDA ĐTXD
1. Tên nhiệm vụ: Trường TH Phan Chu Trinh
 
1. Tên nhiệm vụ: Đường vào thao trường huấn luyện Jít Tú
 
1. Tên dự án:Trường tiểu học Lương Thế Vinh
2. Chủ đầu tư: Ban QLDA ĐTXD
3. Nguồn vốn đầu tư: 2950 triệu đồng từ Nguồn ngân sách tỉnh phân cấp huyện đầu tư năm 2019
4. Thời gian thực hiện dự án: 2019 (đã hoàn thành)
5. Địa điểm thực hiện dự án: 
6. Quyết định đầu tư: 2178/QĐ-UBND; 15/10/2018
1. Tên nhiệm vụ: Dự án đầu tư bố trí ổn định dân di cư tự do huyện Chư Prông 
1. Tên nhiệm vụ: 
 
1. Tên nhiệm vụ: Đường GT khu quy hoạch xã Bàu Cạn (KDC và công trình công cộng, điểm dân cư thôn Đồng Tâm + Bình An)
 
1. Tên nhiệm vụ: Đường GT, hệ thống điện KQH xã Ia Me
 
1. Tên dự án: Trường MG Tân Tiến, xã Ia Lâu
1. Tên dự án:
Trụ sở UBND xã Ia Lâu
1. Tên nhiệm vụ: Trường THCS Lê Văn Tám, xã Ia Piơr
 
     Theo quyết định số 22/QĐ-UBND ngày 14 tháng 01 năm 2014 của UBND tỉnh Gia Lai Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Chư Prông đến năm 2020
     Theo Quyết định Sổ:766/QĐ-UBND, ngày 14 tháng 10 năm 2016 của UBND tỉnh Gia Lai Phê duyệt danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2016 2018

  
Thủy lợi Ia Púch | 02/11/2017
1. Tên nhiệm vụ:
 
1. Tên nhiệm vụ: Đường liên xã Ia Băng - Ia vê huyện Chư Prông
1. Tên nhiệm vụ: Chương trình đầu tư 2 xã biên giới
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ:
16 Trần Phú, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: 02693.843.680
1478004801_fax-(1).png  Fax: 02693....
1478004004_Mail.png  Email: ubndchuprong@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về
UBND huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: 
Ông Từ Ngọc Thông - Phó Chủ tịch UBND huyện
Giấy phép số: 04/GP-TTĐT ngày 26/6/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png