Đánh giá kết quả “Chư Prông chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2018

20/11/2018
Ủy ban nhân dân huyện vừa sơ kết Phong trào “Chư Prông chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2018. Theo báo cáo đến nay, số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới trên toàn huyện 4 xã, bao gồm Bàu Cạn, Ia Phìn, Ia Drang và Ia Băng, đạt 80% so với kế hoạch tỉnh giao; số tiêu chí bình quân đạt 9,63 tiêu chí/xã; số xã đạt 19 tiêu chí đã có Quyết định công nhận 03 xã (Ia Phìn, Ia Băng, Ia Drang, riêng xã Bàu Cạn còn thiếu 2 tiêu chí theo cách đánh giá mới); Số xã đạt từ 15 – 18 tiêu chí: 02 xã (Bàu Cạn, Ia Boòng); Số xã đạt từ 10 – 14 tiêu chí 01 xã (Thăng Hưng); còn lại số xã đạt từ 5 – 9 tiêu chí 13 xã (Ia Kly, Ia Tôr, Ia Bang, Ia Vê, Ia Lâu, Ia Piơr, Ia Mơ, Ia Me, Ia Pia, Ia Ga, Bình Giáo, Ia Púch và Ia O).

Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu cơ bản: Tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện còn 12,16%, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế 83,3%, tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước hợp vệ sinh 91,8%.
 
Trong giai đoạn này, chương trình đã huy động được nguồn vốn khoảng 272,2 tỷ, trong đó nguồn vốn ngân sách 52,649 tỷ đồng (ngân sách trung ương 40,993 tỷ đồng, ngân sách địa phương 11,656 tỷ đồng); nguồn vốn khác 219,563 tỷ đồng (vốn lồng ghép của các chương trình 200,221 tỷ đồng, vốn huy động từ cộng đồng dân cư 19,342 tỷ đồng); nhân dân hiến tặng 62.652 m2  đất; đóng góp 12.918 ngày công trong việc chung sức xây dựng nông thôn mới.
 
Kết quả các xã đạt các tiêu chí, cụ thể: Đến nay đã có 19/19 xã đã đạt tiêu chí 01 (tiêu chí quy hoạch nông thôn mới); 07/19 xã đạt tiêu chí 02 (về giao thông) gồm xã Bàu Cạn, Ia Phìn, Ia Drang, Ia Băng, Ia Boòng, Bình Giáo và xã Thăng Hưng; 19/19 xã đạt tiêu chí về điện nông thôn, số hộ ở khu vực nông thôn được dùng điện thường xuyên, an toàn đạt 99,03%; 5/19 xã đạt chuẩn về tiêu chí trường học xã: Ia Phìn, Bàu Cạn, Ia Băng, Ia Drang và Ia Boòng; 5/19 xã đạt tiêu chí số 06 về cơ sở vật chất văn hóa, gồm xã Bàu Cạn, Ia Phìn, Ia Drang, Ia Băng, Ia Boòng; 19/19 xã đạt chuẩn tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; 07/19 xã đạt tiêu chí thông tin và truyền thông, gồm các xã: Ia Phìn, Ia Drang, Ia Băng, Ia Boòng, Bàu Cạn, Thăng Hưng và Ia Lâu; 8/19 xã đạt chuẩn về tiêu chí nhà ở dân cư, gồm xã Bàu Cạn, Ia Phìn, Ia Drang, Ia Băng, Ia Boòng, Ia Kly, Ia Mơr và Bình Giáo; có 03/19 xã đạt tiêu chí thu nhập (Ia Phìn, Ia Băng và Ia Drang); 04/19 xã đạt tiêu chí hộ nghèo (Ia Phìn, Ia Băng, Ia Drang, Bàu Cạn và Thăng Hưng); 18/19 xã đạt tiêu chí lao động có việc làm thường xuyên; 8/19 xã đạt tiêu chí tổ chức sản xuất (Ia Phìn, Ia Băng, Ia Drang, Bàu Cạn, Ia Boòng, Ia Lâu, Ia Piơr và Thăng Hưng); 6/19 xã đạt tiêu chí giáo dục và đào tạo (Bàu Cạn, Ia Phìn, Ia Drang, Ia Băng, Ia Boòng và Bình Giáo); 12/19 xã đạt tiêu chí về y tế (Ia Púch, Ia O, Ia Mơr, Thăng Hưng, Bàu Cạn, Ia Boòng, Ia Băng, Ia Drang, Ia Phìn, Ia Ga, Ia Tôr và Ia Pia); 8/19 xã đạt tiêu chí văn hoá (Ia Kly, Thăng Hưng, Ia Phìn, Ia Boòng, Ia Băng, Ia Drang, Bàu Cạn và Ia Vê), 5/19 xã đạt tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm (Ia Phìn, Ia Băng, Ia Drang, Bàu Cạn và Ia Boòng); 4/19 xã đạt chuẩn tiêu chí hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật (Bàu Cạn, Ia Phìn, Ia Drang và Ia Băng); 5/19 xã đạt tiêu chí về quốc phòng và an ninh (Ia Phìn, Ia Drang, Ia Băng, Ia Boòng và Bàu Cạn).
 
Giai đoạn 2018 – 2020, Chư Prông phấn đấu thêm 3 xã đạt nông thôn mới: xã Ia Boòng (năm 2018), xã Thăng Hưng (năm 2019), xã Ia Lâu (năm 2020) nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn huyện lên thành 7 xã. Các xã còn lại phấn đấu mỗi xã tăng 01 đến 02 tiêu chí/xã/năm, đến năm 2020 không còn xã đạt dưới 10 tiêu chí. Trong năm 2018, đăng ký triển khai thực hiện 02 làng điểm về làng nông thôn mới (làng Klũh, xã Ia Boòng và làng O Ngol, xã Ia Vê), từ năm 2019 phấn đấu mỗi xã đăng ký xây dựng 01 làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số.
 
Báo cáo đánh giá kết quả đạt được là nhờ sự chỉ đạo đúng đắn, kịp thời của các cấp ủy Đảng, chính quyền; sự chung sức đồng lòng, sự ủng hộ nhiệt tình của quần chúng nhân dân; sự hỗ trợ nguồn lực của Trung ương, địa phương; đồng thời báo cáo cũng nêu lên một số khó khăn, tồn tại trong quá trình triển khai thực hiện phong trào: Một số cấp ủy, chính quyền địa phương chưa nhận thức rõ trách nhiệm và tầm quan trọng của cuộc vận toàn dân xây dựng nông thôn mới, chưa thực sự quyết liệt trong công tác triển khai; chưa huy động được sức mạnh của nhân dân trong tham gia xây dựng nông thôn mới; Trong nhân dân còn có tâm lý ỷ lại trông chờ sự đầu tư của Nhà nước; Nguồn vốn ngân sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới còn hạn hẹp; xuất phát điểm thấp, cơ cấu kinh tế - xã hội một số xã còn yếu kém, đời sống nhân dân ở mức thấp, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, các loại hình phát triển sản xuất kinh doanh chậm phát triển, nông dân còn thiếu vốn sản xuất.
 
Báo cáo cũng nêu lên bài học kinh nghiệm cho Chương trình xây dựng nông thôn mới trong những năm tới. Nhân dịp này, UBND huyện đã tặng Giấy khen cho 16 tập thể và 19 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Chư Prông chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2016-2018./.
 
                                                                                  Hà Huy Văn (tổng hợp)
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ:
16 Trần Phú, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: 02693.843.680
1478004801_fax-(1).png  Fax: 02693....
1478004004_Mail.png  Email: ubndchuprong@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về
UBND huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: 
Ông Từ Ngọc Thông - Phó Chủ tịch UBND huyện
Giấy phép số: 04/GP-TTĐT ngày 26/6/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png