THÔNG TIN CÔNG KHAI PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG
LĨNH VỰC NỘI VỤ


 
Ngày 20/9/2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Quyết định số 2115/QĐ-UBND v/v giao biên chế công chức, số lượng người làm việc và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP cho các cơ quan, đơn vị năm 2018.


Quyết định 2001/QĐ-UBND

Điều động công chức

30/08/2017

30/8/2017

Quyết định 2002/QĐ-UBND

Điều động công chức

30/08/2017

30/8/2017

Quyết đinh 2921/QĐ-UBNBD

Quyết định điều động ông Lưu Hoài Hưng

28/12/2018

Đã biết

Quyết đinh 2923/QĐ-UBNBD

Quyết định điều động bà Doãn Thị Thanh Hoa

28/12/2018

Đã biết

Quyết đinh 2924/QĐ-UBNBD

Quyết định điều động ông Đỗ Kim Doanh

28/12/2018

Đã biết

Thông báo 80/TB-UBND

Thông báo Trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức năm 2017

27/04/2018

Đã biết

Quyết định 522/QĐ-UBND

Bổ nhiệm lại công chức quản lý

23/02/2017

23/02/2017

Quyết đinh 2115/QĐ-UBND

Phân bổ chỉ tiêu biên chế năm 2018

20/09/2018

Đã biết

Quyết đinh 620/QĐ-UBND

Thành lập đoàn kiểm tra cải cách hành chính năm 2018

20/04/2018

Đã biết

Thông báo 194/TB-UBND

Thông báo tuyển dụng viên chức giáo viên năm 2018

20/11/2018

Đã biết

Quyết định 59/QĐ-UBND

Bổ nhiệm công chức quản lý

20/01/2017

20/01/2017

Kế hoạch 120/KH-UBND

Kế hoạch 120/KH-UBND về định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức năm 2018

12/08/2017

Đã biết

Thông báo 170/TB-UBND

Thông báo điều chỉnh nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2018

12/10/2018

Đã biết

Quyết định 734/QĐ-UBND

Quyết định 734/QĐ-UBND ngày 05/12/2019

12/05/2019

Quyết định 37/QĐ-UBND

Phân bổ biên chế năm 2017

11/01/2017

11/01/2017

Quyết đinh 19/QĐ-UBND

Quyết định điều động ông Nguyễn Xuân Thường

01/05/2019

Đã biết

Quyết định 2663/QĐ-UBND

Điều động công chức

09/11/2017

09/11/2017

Quyết định 2902/QĐ-UBND

Giao nhiệm vụ đối với công chức quản lý

07/12/2017

07/12/2017

Công văn 127/SNV-CCVC

Công văn 127/SNV-CCVC ngày 24/01/2019

Quyết định 110/QĐ-UBND

Quyết định 110/QĐ-UBND ngày 22/01/2019

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ:
16 Trần Phú, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: 02693.843.680
1478004801_fax-(1).png  Fax: 02693....
1478004004_Mail.png  Email: ubndchuprong@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về
UBND huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: 
Ông Từ Ngọc Thông - Phó Chủ tịch UBND huyện
Giấy phép số: 04/GP-TTĐT ngày 26/6/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png