THÔNG TIN CÔNG KHAI PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG
LĨNH VỰC NỘI VỤ


 
Ngày 20/9/2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Quyết định số 2115/QĐ-UBND v/v giao biên chế công chức, số lượng người làm việc và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP cho các cơ quan, đơn vị năm 2018.


Quyết định 2001/QĐ-UBND

Điều động công chức

30/08/2017

30/8/2017

Quyết định 2002/QĐ-UBND

Điều động công chức

30/08/2017

30/8/2017

Quyết định 1929/QĐ-UBND

Bổ nhiệm lại ông Phạm Đình Tường giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phan Đăng Lưu

29/06/2020

Quyết đinh 2921/QĐ-UBNBD

Quyết định điều động ông Lưu Hoài Hưng

28/12/2018

Đã biết

Quyết đinh 2923/QĐ-UBNBD

Quyết định điều động bà Doãn Thị Thanh Hoa

28/12/2018

Đã biết

Quyết đinh 2924/QĐ-UBNBD

Quyết định điều động ông Đỗ Kim Doanh

28/12/2018

Đã biết

Thông báo 80/TB-UBND

Thông báo Trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức năm 2017

27/04/2018

Đã biết

Quyết định 2238/QĐ-UBND

Điều động công chức

25/08/2020

Quyết định 2239/QĐ-UBND

Tiếp nhận cán bộ, công chức

25/08/2020

Quyết định 2219/QĐ-UBND

Điều động viên chức

24/08/2020

Quyết định 759/QĐ-UBND

Quy chế văn hóa công vụ tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Chư Prông

24/03/2020

Quyết định 1001/QĐ-UBND

Điều động bà Hoàng Thị Đượm, Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Tuổi Ngọc đến công tác tại Trường Mẫu giáo Họa Mi và bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng

23/04/2020

Quyết định 1000/QĐ-UBND

Điều động bà Triệu Thị Hằng, Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Họa Mi đến công tác tại Trường Mẫu giáo Hoa Hồng và bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng

23/04/2020

Quyết định 996/QĐ-UBND

Bổ nhiệm bàTrần Thị Hạnh, hiệu trưởng Trường tiểu học Cao Bá Quát đến công tác tại Trường Tiểu Học Nguyễn Bá Ngọc và bổ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng

23/04/2020

Quyết định 522/QĐ-UBND

Bổ nhiệm lại công chức quản lý

23/02/2017

23/02/2017

Quyết định 2569/QĐ-UBND

Điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng

22/09/2020

Quyết đinh 2115/QĐ-UBND

Phân bổ chỉ tiêu biên chế năm 2018

20/09/2018

Đã biết

Quyết định 2193/QĐ-UBND

Điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng

20/08/2020

Quyết định 984/QĐ-UBND

Điều động ông Dương Minh Ánh, Hiệu trưởng Trường THCS Phù Đổng đến công tác tại Trường THCS Phan Bội Châu và bổ nhiệm chức vụ Phó Hiệu Trưởng

20/04/2020

Quyết định 986/QĐ-UBND

Bổ nhiệm lại bà Nguyễn Thị Thắm giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Hoa Hồng

20/04/2020

Quyết định 985/QĐ-UBND

Bổ nhiệm lại và Bùi Thị Hoài Thu giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Bông Sen

20/04/2020

Quyết đinh 620/QĐ-UBND

Thành lập đoàn kiểm tra cải cách hành chính năm 2018

20/04/2018

Đã biết

Quyết định 754/QĐ-UBND

Điều động công chức cấp xã

20/03/2020

Quyết định 753/QĐ-UBND

Điều động công chức cấp xã

20/03/2020

Quyết định 752/QĐ-UBND

Điều động công chức cấp xã

20/03/2020

Thông báo 194/TB-UBND

Thông báo tuyển dụng viên chức giáo viên năm 2018

20/11/2018

Đã biết

Quyết định 59/QĐ-UBND

Bổ nhiệm công chức quản lý

20/01/2017

20/01/2017

Quyết định 142/QĐ-UBND

Bổ nhiệm bà Cái Thị Tiền Thảo giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Du

18/03/2020

Quyết định 963/QĐ-UBND

Điều động công chức cấp xã

16/04/2020

Quyết định 2167/QĐ-UBND

Điều động ông Mai Đại Xuân, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phan Đăng Lưu đến công tác tại Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt và bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng

13/08/2020

Quyết định 2166/QĐ-UBND

Điều động công chức

13/08/2020

Quyết định 2164/QĐ-UBND

Bổ nhiệm lại bà Đỗ Thị Vương giữ chức vụ Phó Hiệu trường Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám

13/08/2020

Quyết định 2165/QĐ-UBND

Bổ nhiệm lại bà Dương Thị Ánh Hương giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Tuổi Thơ

13/08/2020

Kế hoạch 120/KH-UBND

Kế hoạch 120/KH-UBND về định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức năm 2018

12/08/2017

Đã biết

Quyết định 1489/QĐ-UBND

Bổ nhiệm bà Bùi Thị Hòa Phó hiệu trưởng trường tiểu học Hùng Vương giữ chức vụ Hiệu trưởng

12/05/2020

Quyết định 1480/QĐ-UBND

Bổ nhiệm bà Trần Thị Hệ, giáo viên Trưởng Mẫu giáo Sao Sáng giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường Mẫ giáo Sao Sáng

12/05/2020

Quyết định 1482/QĐ-UBND

Bổ nhiệm bag Trần Mai Thoa, giáo viên Trường Mẫu giao Họa Mi giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Họa Mi

12/05/2020

Quyết định 1478

Bổ nhiệm bà Nông Thị Nghĩa, giáo viên Trưởng Mẫu giáo Tân Tiến giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Mẫu Giáo Tân Tiến

12/05/2020

Quyết định 1479/QĐ-UBND

Bổ nhiệm bà Phạm Thị Mỹ Lệ, Giáo viên Trường Mẫu giáo Tuổi Thơ giữ chức vụ Phó Hiệu Trưởng Trường Mẫu giáo Tuổi Thơ

12/05/2020

Quyết định 1481/QĐ-UBND

Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hoài Thương, Giáo viên Trường Mẫu giáo Vành Khuyên giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Vành Khuyên

12/05/2020

Kế hoạch 1257/KH-UBND

Kế hoạch 1257/KH-UBND về định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức năm 2019

Thông báo 170/TB-UBND

Thông báo điều chỉnh nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2018

12/10/2018

Đã biết

Quyết định 734/QĐ-UBND

Quyết định 734/QĐ-UBND ngày 05/12/2019

12/05/2019

Quyết định 37/QĐ-UBND

Phân bổ biên chế năm 2017

11/01/2017

11/01/2017

Quyết định 675/QĐ-UBND

Điều động bà Cao Thị Diệu, Hiệu trưởng Trường THCS Kpă Klơng đến công tác tại Trường THCS Ngô Quyền và bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng

10/03/2020

Quyết định 157/QĐ-UBND

Bổ nhiệm lại bà Phạm Thị Thủy giữ chức vụ Phó Hiệu Trưởng Trường Tiểu học Ngô Mây

10/01/2020

Quyết định 151/QĐ-UBND

Bổ nhiệm lại ông Trần Đắc Lức giữ chức vụ Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng

10/01/2020

Quyết định 158/QĐ-UBND

Bổ nhiệm lại ông Nguyễn Đình Luyến giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường THCS Kim Đồng

10/01/2020

Quyết định 156/QĐ-UBND

Bổ nhiệm lại ông Nguyễn Văn Vượng giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám

10/01/2020

Quyết định 159/QĐ-UBND

Kéo dài thời gian giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Sơn Ca đối với bà Nguyễn Thị Hường

10/01/2020

Quyết đinh 19/QĐ-UBND

Quyết định điều động ông Nguyễn Xuân Thường

01/05/2019

Đã biết

Quyết định 614/QĐ-UBND

Bổ nhiệm và Đăng Thị Thanh, giáo viên Trườn Mẫu giáo Sao Mai giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Sao Mai