THÔNG TIN CÔNG KHAI PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG
LĨNH VỰC NỘI VỤ


 
Ngày 20/9/2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Quyết định số 2115/QĐ-UBND v/v giao biên chế công chức, số lượng người làm việc và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP cho các cơ quan, đơn vị năm 2018.


Quyết định 2001/QĐ-UBND

Điều động công chức

30/08/2017

30/8/2017

Quyết định 2002/QĐ-UBND

Điều động công chức

30/08/2017

30/8/2017

Quyết định 1929/QĐ-UBND

Bổ nhiệm lại ông Phạm Đình Tường giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phan Đăng Lưu

29/06/2020

Quyết đinh 2921/QĐ-UBNBD

Quyết định điều động ông Lưu Hoài Hưng

28/12/2018

Đã biết

Quyết đinh 2923/QĐ-UBNBD

Quyết định điều động bà Doãn Thị Thanh Hoa

28/12/2018

Đã biết

Quyết đinh 2924/QĐ-UBNBD

Quyết định điều động ông Đỗ Kim Doanh

28/12/2018

Đã biết

Thông báo 80/TB-UBND

Thông báo Trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức năm 2017

27/04/2018

Đã biết

Quyết định 2238/QĐ-UBND

Điều động công chức

25/08/2020

Quyết định 2239/QĐ-UBND

Tiếp nhận cán bộ, công chức

25/08/2020

Quyết định 2219/QĐ-UBND

Điều động viên chức

24/08/2020

Quyết định 759/QĐ-UBND

Quy chế văn hóa công vụ tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Chư Prông

24/03/2020

Quyết định 1001/QĐ-UBND

Điều động bà Hoàng Thị Đượm, Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Tuổi Ngọc đến công tác tại Trường Mẫu giáo Họa Mi và bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng

23/04/2020

Quyết định 1000/QĐ-UBND

Điều động bà Triệu Thị Hằng, Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Họa Mi đến công tác tại Trường Mẫu giáo Hoa Hồng và bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng

23/04/2020

Quyết định 996/QĐ-UBND

Bổ nhiệm bàTrần Thị Hạnh, hiệu trưởng Trường tiểu học Cao Bá Quát đến công tác tại Trường Tiểu Học Nguyễn Bá Ngọc và bổ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng

23/04/2020

Quyết định 522/QĐ-UBND

Bổ nhiệm lại công chức quản lý

23/02/2017

23/02/2017

Quyết định 2569/QĐ-UBND

Điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng

22/09/2020

Quyết định 2615/QĐ-UBND

HỦY KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN ĐỐI VỚI 07 THÍ SINH TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC GIÁO VIÊN NĂM 2020

22/10/2021

22/10/2021

Quyết đinh 2115/QĐ-UBND

Phân bổ chỉ tiêu biên chế năm 2018

20/09/2018

Đã biết

Quyết định 2193/QĐ-UBND

Điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng

20/08/2020

Quyết định 984/QĐ-UBND

Điều động ông Dương Minh Ánh, Hiệu trưởng Trường THCS Phù Đổng đến công tác tại Trường THCS Phan Bội Châu và bổ nhiệm chức vụ Phó Hiệu Trưởng

20/04/2020

Quyết định 986/QĐ-UBND

Bổ nhiệm lại bà Nguyễn Thị Thắm giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Hoa Hồng

20/04/2020

Quyết định 985/QĐ-UBND

Bổ nhiệm lại và Bùi Thị Hoài Thu giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Bông Sen

20/04/2020

Quyết đinh 620/QĐ-UBND

Thành lập đoàn kiểm tra cải cách hành chính năm 2018

20/04/2018

Đã biết

Quyết định 754/QĐ-UBND

Điều động công chức cấp xã

20/03/2020

Quyết định 753/QĐ-UBND

Điều động công chức cấp xã

20/03/2020

Quyết định 752/QĐ-UBND

Điều động công chức cấp xã

20/03/2020

Thông báo 194/TB-UBND

Thông báo tuyển dụng viên chức giáo viên năm 2018

20/11/2018

Đã biết

Quyết định 59/QĐ-UBND

Bổ nhiệm công chức quản lý

20/01/2017

20/01/2017

Quyết định 2586/QĐ-UBND

Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021

19/10/2021

19/10/2021

Kế hoạch 152/KH-UBND

Kế hoạch tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã năm 2021

19/10/2021

Quyết định 142/QĐ-UBND

Bổ nhiệm bà Cái Thị Tiền Thảo giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Du

18/03/2020

Quyết định 963/QĐ-UBND

Điều động công chức cấp xã

16/04/2020

Quyết định 2167/QĐ-UBND

Điều động ông Mai Đại Xuân, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phan Đăng Lưu đến công tác tại Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt và bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng

13/08/2020

Quyết định 2166/QĐ-UBND

Điều động công chức

13/08/2020

Quyết định 2164/QĐ-UBND

Bổ nhiệm lại bà Đỗ Thị Vương giữ chức vụ Phó Hiệu trường Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám

13/08/2020

Quyết định 2165/QĐ-UBND

Bổ nhiệm lại bà Dương Thị Ánh Hương giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Tuổi Thơ

13/08/2020

Kế hoạch 120/KH-UBND

Kế hoạch 120/KH-UBND về định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức năm 2018

12/08/2017

Đã biết

Quyết định 1489/QĐ-UBND

Bổ nhiệm bà Bùi Thị Hòa Phó hiệu trưởng trường tiểu học Hùng Vương giữ chức vụ Hiệu trưởng

12/05/2020

Quyết định 1480/QĐ-UBND

Bổ nhiệm bà Trần Thị Hệ, giáo viên Trưởng Mẫu giáo Sao Sáng giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường Mẫ giáo Sao Sáng

12/05/2020

Quyết định 1482/QĐ-UBND

Bổ nhiệm bag Trần Mai Thoa, giáo viên Trường Mẫu giao Họa Mi giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Họa Mi

12/05/2020

Quyết định 1478

Bổ nhiệm bà Nông Thị Nghĩa, giáo viên Trưởng Mẫu giáo Tân Tiến giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Mẫu Giáo Tân Tiến

12/05/2020

Quyết định 1479/QĐ-UBND

Bổ nhiệm bà Phạm Thị Mỹ Lệ, Giáo viên Trường Mẫu giáo Tuổi Thơ giữ chức vụ Phó Hiệu Trưởng Trường Mẫu giáo Tuổi Thơ

12/05/2020

Quyết định 1481/QĐ-UBND

Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hoài Thương, Giáo viên Trường Mẫu giáo Vành Khuyên giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Vành Khuyên

12/05/2020

Kế hoạch 1257/KH-UBND

Kế hoạch 1257/KH-UBND về định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức năm 2019

Thông báo 170/TB-UBND

Thông báo điều chỉnh nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2018

12/10/2018

Đã biết

Quyết định 734/QĐ-UBND

Quyết định 734/QĐ-UBND ngày 05/12/2019

12/05/2019

Quyết định 37/QĐ-UBND

Phân bổ biên chế năm 2017

11/01/2017

11/01/2017

Quyết định 675/QĐ-UBND

Điều động bà Cao Thị Diệu, Hiệu trưởng Trường THCS Kpă Klơng đến công tác tại Trường THCS Ngô Quyền và bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng

10/03/2020

Quyết định 157/QĐ-UBND

Bổ nhiệm lại bà Phạm Thị Thủy giữ chức vụ Phó Hiệu Trưởng Trường Tiểu học Ngô Mây

10/01/2020

Quyết định 151/QĐ-UBND

Bổ nhiệm lại ông Trần Đắc Lức giữ chức vụ Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng

10/01/2020

Quyết định 158/QĐ-UBND

Bổ nhiệm lại ông Nguyễn Đình Luyến giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường THCS Kim Đồng

10/01/2020

Quyết định 156/QĐ-UBND

Bổ nhiệm lại ông Nguyễn Văn Vượng giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám

10/01/2020

Quyết định 159/QĐ-UBND

Kéo dài thời gian giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Sơn Ca đối với bà Nguyễn Thị Hường

10/01/2020

Quyết đinh 19/QĐ-UBND

Quyết định điều động ông Nguyễn Xuân Thường

01/05/2019

Đã biết

Quyết định 614/QĐ-UBND

Bổ nhiệm và Đăng Thị Thanh, giáo viên Trườn Mẫu giáo Sao Mai giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Sao Mai

09/03/2020

Quyết định 617/QĐ-UBND

Bổ nhiệm bà Phan Thị Nga, Phó Hiệu Trưởng Trường Tiểu học Phan Chu Trinh giữ chức vụ Hiệu Trưởng Trường Tiểu học Phan Chu Trinh

09/03/2020

Quyết định 612/QĐ-UBND

Bổ nhiệm và Trần Thị Yến, giáo viên Trường Tiểu học Phan Chu Trinh giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phan Chu Trinh

09/03/2020

Quyết định 2663/QĐ-UBND

Điều động công chức

09/11/2017

09/11/2017

Quyết định 2474/QĐ-UBND

Bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng đối với bag Bùi Thị Hoài Thu

07/09/2020

Quyết định 2475/QĐ-UBND

Bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng đối với bà Trần Thị Thắm

07/09/2020

Quyết định 2473/QĐ-UBND

Điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng

07/09/2020

Quyết định 2472/QĐ-UBND

Điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng

07/09/2020

Quyết định 2470/QĐ-UBND

Điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng

07/09/2020

Quyết định 2471/QĐ-UBND

Điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng

07/09/2020

Quyết định 2469/QĐ-UBND

Điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng

07/09/2020

Quyết định 2468/QĐ-UBND

Điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng

07/09/2020

Quyết định 2902/QĐ-UBND

Giao nhiệm vụ đối với công chức quản lý

07/12/2017

07/12/2017

Quyết định 2373/QĐ-UBND

Điều động viên chức ngành giáo dục

03/09/2020

Quyết định 2377/QĐ-UBND

Điều động viên chức ngành giáo dục

03/09/2020

Quyết định 2396/QĐ-UBND

Điều động viên chức ngành giáo dục

03/09/2020

Quyết định 2379/QĐ-UBND

Điều động và bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo

03/09/2020

Quyết định 2374/QĐ-UBND

Điều động viên chức ngành giáo dục

03/09/2020

Quyết định 2376/QĐ-UBND

Điều động viên chức ngành giáo dục

03/09/2020

Quyết định 2378/QĐ-UBND

Điều động viên chức ngành giáo dục

03/09/2020

Quyết định 2375/QĐ-UBND

Điều động viên chức ngành giáo dục

03/09/2020

Quyết định 2460/QĐ-UBND

Điều động và bổ nhiệm viên chức ngành giáo dục

03/09/2020

Quyết định 2402/QĐ-UBND

Điều động viên chức ngành giáo dục

03/09/2020

Quyết định 2401/QĐ-UBND

Điều động viên chức ngành giáo dục

03/09/2020

Quyết định 2390/QĐ-UBND

Điều động viên chức ngành giáo dục

03/09/2020

Quyết định 2406/QĐ-UBND

Điều động viên chức ngành giáo dục

03/09/2020

Quyết định 2398/QĐ-UBND

Điều động viên chức ngành giáo dục

03/09/2020

Quyết định 279/QĐ-UBND

Bổ nhiệm ông Dương Văn Hoan giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao

03/02/2020

Quyết định 393/QĐ-UBND

Bổ nhiệm lại bà Nguyễn Thị Hải Ái giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phan Chu Trinh

02/03/2020

Công văn 127/SNV-CCVC

Công văn 127/SNV-CCVC ngày 24/01/2019

Quyết định 110/QĐ-UBND

Quyết định 110/QĐ-UBND ngày 22/01/2019

Kế hoạch 02/KH-UBND

Kế hoạch 02/KH-UBND định kỳ chuyển đổi vị trí công tác năm 2017

01/03/2017

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ:
16 Trần Phú, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: 02693.843.680
1478004801_fax-(1).png  Fax: 02693....
1478004004_Mail.png  Email: ubndchuprong@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về
UBND huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: 
Ông Từ Ngọc Thông - Phó Chủ tịch UBND huyện
Giấy phép số: 04/GP-TTĐT ngày 26/6/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png