CÔNG KHAI VIỆC
BẦU, BỔ NHIỆM CÁN BỘ, CÔNG CHỨC
NĂM 2019
Ngày 09/8/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Quyết định bổ nhiệm lại đối với các trường hợp sau:
Quyết định số 1853/QĐ-UBND v/v bổ nhiệm lại ông Hồ Đức Tám giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Trần Quốc Tuấn.
Quyết định số 1854/QĐ-UBND v/v bổ nhiệm ông Mai Đại Xuân giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phan Đăng Lưu.
Quyết định số 1855/QĐ-UBND v/v bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Vân Anh giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm.
Quyết định số 1856/QĐ-UBND v/v bổ bà Vũ Thị Thanh Tâm giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Quốc Toản.
Ngày 14/10/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Quyết định số 2474/QĐ-UBND v/v bổ nhiệm lại bà Hồ Thị Minh Quế giữ chức vụ Trưởng Phòng Y tế.
 Ngày 08/7/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Quyết định số 1640/QĐ-UBND v/v điều động ông Bùi Văn Nghị về công tác tại Phòng Tư pháp.
 Ngày 29/5/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Quyết định số 1240/QĐ-UBND v/v biệt phái ông Lê Văn Ba sang công tác tại Ban Đền bù giải phóng mặt bằng và giao nhiệm vụ Phó Trưởng Ban.
 Ngày 29/7/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Quyết định số 1757/QĐ-UBND v/v điều động bà Dương Thị Mai Lan sang công tác tại Trường Mẫu giáo Hoa sữa và bổ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng; Quyết định số 1756/QĐ-UBND v/v điều động bà Ngô Thị Sâm sang công tác tại Trường Mẫu giáo Vành Khuyên và bổ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng.
  Ngày 23/8/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Quyết định số 1950/QĐ-UBND v/v điều động bà Nguyễn Thị Châu Loan sang công tác tại Trường Tiểu học Phan Chu Trinh và bổ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng trường Tiều học Phan Chu Trinh; Quyết định số 1951/QĐ-UBND v/v điều động bà Nguyễn Thị Hải Ái sang công tác tại Trường Tiểu học Phan Chu Trinh và bổ nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng trường Tiều học Phan Chu Trinh.
Ngày 22/01/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Quyết định số 102/QĐ-UBND v/v tiếp nhận ông Trần Văn Phòng về công tác tại Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp và bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc.
 1. Ngày 12/02/2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Quyết định số 496/QĐ-UBND về bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên đối với ông Võ Văn Lương.
           
            2. Ngày 06/7/2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Quyết định số 1312/QĐ-UBND về bổ nhiệm chức vụ Trưởng Phòng Nội vụ đối với ông Trần Văn Thuấn.
 
            3. Ngày 26/7/2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Quyết định số 1381/QĐ-UBND về điều động và bổ nhiệm chức vụ Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với ông Nguyễn Văn Luyến.
 
            4. Ngày 31/7/2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Quyết định điều động bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động và bổ nhiệm lại chức vụ cán bộ quản lý trường học đối với 16 Phó Hiệu trưởng các trường, cụ thể như sau:
            - Quyết định số 1410/QĐ-UBND về bổ nhiệm lại chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Sao Sáng đối với bà Dương Thị Mai Lan.
            - Quyết định số 1411/QĐ-UBND về bổ nhiệm lại chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phạm Hồng Thái đối với ông Lê Nguyên Trường.
            - Quyết định số 1412/QĐ-UBND về bổ nhiệm lại chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc đối với bà Huỳnh Thị Hằng.
            - Quyết định số 1413/QĐ-UBND về bổ nhiệm lại chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Cao Bá Quát đối với bà Châu Nguyễn Li Na.
            - Quyết định số 1414/QĐ-UBND về bổ nhiệm lại chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Quốc Toản đối với bà Trần Thị Tuyết.
            - Quyết định số 1415/QĐ-UBND về bổ nhiệm lại chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trưng Vương đối với ông Lê Văn Châu.
            - Quyết định số 1416/QĐ-UBND về bổ nhiệm lại chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trưng Vương đối với ông Lê Quang Dũng.
- Quyết định số 1417/QĐ-UBND về bổ nhiệm lại chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Quang Trung đối với ông Lê Văn Khương.
- Quyết định số 1418/QĐ-UBND về bổ nhiệm lại chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Ngô Quyền đối với ông Đoàn Hữu Khuê.
- Quyết định số 1419/QĐ-UBND về bổ nhiệm lại chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Trỗi đối với ông Nguyễn Hoàng Vũ.
- Quyết định số 1420/QĐ-UBND về bổ nhiệm lại chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Phan Bội Châu đối với ông Hoàng Quốc Tuấn.
- Quyết định số 1421/QĐ-UBND về điều động và bổ nhiệm lại chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Lê Đình Chinh đối với ông Phan Thành Tiến.
- Quyết định số 1422/QĐ-UBND về điều động và bổ nhiệm lại chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi đối với ông Hồ Thanh Cảnh.
- Quyết định số 1423/QĐ-UBND về điều động và bổ nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Hoa Sữa đối với bà Nguyễn Thị Hồng Hiệp.
- Quyết định số 1424/QĐ-UBND về điều động và bổ nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Lê Lợi đối với ông Cao Đức Sơn.
- Quyết định số 1425/QĐ-UBND về điều động và bổ nhiệm lại chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai đối với bà Nguyễn Thị Tường Vi.
 
            5. Ngày 14/8/2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Quyết định điều động bổ nhiệm chức vụ cán bộ quản lý trường học đối với 04 Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường, cụ thể như sau:
            - Quyết định số 2004/QĐ-UBND về điều động và bổ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Sao Sáng đối với bà Lê Thị Nhung.
            - Quyết định số 2007/QĐ-UBND về điều động và bổ nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Quốc Toản đối với bà Mai Tuấn Chương.
            - Quyết định số 2008/QĐ-UBND về điều động và bổ nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Sao Sáng đối với bà Nguyễn Thị Bảo Trâm.
            - Quyết định số 2009/QĐ-UBND về về điều động và bổ nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Sao Sáng đối với bà Dương Thị Mai Lan.
            6. Ngày 31/8/2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Quyết định số 2091/QĐ-UBND về bổ nhiệm lại chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hùng Vương đối với bà Bùi Thị Hòa.
 
            7. Ngày 07/9/2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Quyết định số 2098/QĐ-UBND về điều động ông Lê Văn Thân, Phó Trưởng Phòng Dân tộc đến công tác tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng phòng.
 
            8. Ngày 11/9/2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Quyết định bổ nhiệm lại chức vụ cán bộ quản lý trường học đối với 04 Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường, cụ thể như sau:
            - Quyết định số 2100/QĐ-UBND về bổ nhiệm lại chức vụ Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lương Thế Vinh đối với ông Võ Minh Hảo.
            - Quyết định số 2101/QĐ-UBND về bổ nhiệm lại chức vụ Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Ngô Quyền đối với ông Đinh Văn Phương.
            - Quyết định số 2102/QĐ-UBND về bổ nhiệm lại chức vụ Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Lê Lợi đối với ông Hồ Đăng Trọng.
            - Quyết định số 2103/QĐ-UBND về bổ nhiệm lại chức vụ Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Phan Bội Châu đối với ông Nguyễn Minh Hảo.
            9. Ngày 21/9/2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Quyết định số 1381/QĐ-UBND về bổ nhiệm chức vụ Chánh Văn phòng HĐND&UBND đối với ông Nguyễn Quang Trung.
 
            10. Ngày 26/9/2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Quyết định số 2129/QĐ-UBND về điều động ông Lê Đình Thỉnh, Hiệu trưởng Trường PTDTNT THCS huyện Chư Prông đến công tác tại Trường Trung học cơ sở Lê Đình Chinh và bổ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng.
 
            11. Ngày 09/10/2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Quyết định số 2160/QĐ-UBND về kéo dài thời gian giữ chức vụ Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch đối với ông Phạm Quý Ứng.
 
            12. Ngày 11/10/2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Quyết định số 2169/QĐ-UBND về bổ nhiệm lại chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Lê Đình Chinh đối với ông Võ Minh Phải; Quyết định số 2170/QĐ-UBND về bổ nhiệm lại chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Hồng Phong đối với bà Phạm Thị Kim Oanh.
            13. Ngày 28/12/2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Quyết định số 2829/QĐ-UBND về bổ nhiệm lại chức vụ Phó Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo đối với ông Lê Hồng Sơn; Quyết định số 2170/QĐ-UBND bổ nhiệm lại chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Hồng Phong đối với bà Phạm Thị Kim Oanh.


Quyết định 1929/QĐ-UBND

Bổ nhiệm lại ông Phạm Đình Tường giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phan Đăng Lưu

29/06/2020

Quyết định 522/QĐ-UBND

Bổ nhiệm lại công chức quản lý

23/02/2017

23/02/2017

Quyết định 985/QĐ-UBND

Bổ nhiệm lại và Bùi Thị Hoài Thu giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Bông Sen

20/04/2020

Quyết định 986/QĐ-UBND

Bổ nhiệm lại bà Nguyễn Thị Thắm giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Hoa Hồng

20/04/2020

Quyết định 59/QĐ-UBND

Bổ nhiệm công chức quản lý

20/01/2017

20/01/2017

Quyết định 142/QĐ-UBND

Bổ nhiệm bà Cái Thị Tiền Thảo giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Du

18/03/2020

Quyết định 2164/QĐ-UBND

Bổ nhiệm lại bà Đỗ Thị Vương giữ chức vụ Phó Hiệu trường Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám

13/08/2020

Quyết định 2165/QĐ-UBND

Bổ nhiệm lại bà Dương Thị Ánh Hương giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Tuổi Thơ

13/08/2020

Quyết định 1479/QĐ-UBND

Bổ nhiệm bà Phạm Thị Mỹ Lệ, Giáo viên Trường Mẫu giáo Tuổi Thơ giữ chức vụ Phó Hiệu Trưởng Trường Mẫu giáo Tuổi Thơ

12/05/2020

Quyết định 1481/QĐ-UBND

Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hoài Thương, Giáo viên Trường Mẫu giáo Vành Khuyên giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Vành Khuyên

12/05/2020

Quyết định 1489/QĐ-UBND

Bổ nhiệm bà Bùi Thị Hòa Phó hiệu trưởng trường tiểu học Hùng Vương giữ chức vụ Hiệu trưởng

12/05/2020

Quyết định 1478

Bổ nhiệm bà Nông Thị Nghĩa, giáo viên Trưởng Mẫu giáo Tân Tiến giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Mẫu Giáo Tân Tiến

12/05/2020

Quyết định 1480/QĐ-UBND

Bổ nhiệm bà Trần Thị Hệ, giáo viên Trưởng Mẫu giáo Sao Sáng giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường Mẫ giáo Sao Sáng

12/05/2020

Quyết định 1482/QĐ-UBND

Bổ nhiệm bag Trần Mai Thoa, giáo viên Trường Mẫu giao Họa Mi giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Họa Mi

12/05/2020

Quyết định 151/QĐ-UBND

Bổ nhiệm lại ông Trần Đắc Lức giữ chức vụ Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng

10/01/2020

Quyết định 157/QĐ-UBND

Bổ nhiệm lại bà Phạm Thị Thủy giữ chức vụ Phó Hiệu Trưởng Trường Tiểu học Ngô Mây

10/01/2020

Quyết định 156/QĐ-UBND

Bổ nhiệm lại ông Nguyễn Văn Vượng giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám

10/01/2020

Quyết định 159/QĐ-UBND

Kéo dài thời gian giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Sơn Ca đối với bà Nguyễn Thị Hường

10/01/2020

Quyết định 158/QĐ-UBND

Bổ nhiệm lại ông Nguyễn Đình Luyến giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường THCS Kim Đồng

10/01/2020

Quyết định 612/QĐ-UBND

Bổ nhiệm và Trần Thị Yến, giáo viên Trường Tiểu học Phan Chu Trinh giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phan Chu Trinh

09/03/2020

Quyết định 614/QĐ-UBND

Bổ nhiệm và Đăng Thị Thanh, giáo viên Trườn Mẫu giáo Sao Mai giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Sao Mai

09/03/2020

Quyết định 617/QĐ-UBND

Bổ nhiệm bà Phan Thị Nga, Phó Hiệu Trưởng Trường Tiểu học Phan Chu Trinh giữ chức vụ Hiệu Trưởng Trường Tiểu học Phan Chu Trinh

09/03/2020

Quyết định 2474/QĐ-UBND

Bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng đối với bag Bùi Thị Hoài Thu

07/09/2020

Quyết định 2475/QĐ-UBND

Bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng đối với bà Trần Thị Thắm

07/09/2020

Quyết định 279/QĐ-UBND

Bổ nhiệm ông Dương Văn Hoan giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao

03/02/2020

Quyết định 393/QĐ-UBND

Bổ nhiệm lại bà Nguyễn Thị Hải Ái giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phan Chu Trinh

02/03/2020

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ:
16 Trần Phú, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: 02693.843.680
1478004801_fax-(1).png  Fax: 02693....
1478004004_Mail.png  Email: ubndchuprong@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về
UBND huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: 
Ông Từ Ngọc Thông - Phó Chủ tịch UBND huyện
Giấy phép số: 04/GP-TTĐT ngày 26/6/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png