THÔNG TIN CÔNG KHAI
KẾT QUẢ KIỂM TRA
- Ngày 19/3/2018 Đoàn Thanh tra Sở Nội vụ đã tiến hành thanh tra công tác nội vụ cuộc 2 (năm 2018) tại huyện Chư Prông từ ngày 19/3/2018 đến ngày 23/3/2018.

- Ngày 10/4/2018, Trên cơ sở kết quả thanh tra công tác nội vụ, Sở Nội vụ đã có Kết luận số 435/KL-SNV về Kết luận thanh tra công tác nội vụ cuộc 2 (năm 2018) tại huyện Chư Prông.

- Thực hiện Văn bản số 970/SNV-TTr ngày 24/7/2018 của Sở Nội vụ v/v đôn đốc các đơn vị được thanh tra thực hiện kết luận sau thanh tra, ngày 14/8/2018, Ủy ban nhân dân huyện đã xây dựng Báo cáo số 358/BC-UBND v/v thực hiện kết luận thanh tra công tác nội vụ cuộc 2 năm 2018. Trên cơ sở các nội dung kiến nghị của Đoàn Thanh tra Sở Nội vụ, ngày 28/12/2018, Ủy ban nhân dân huyện đã xây dựng Báo cáo số 645/BC-UBND v/v thực hiện kết luận thanh tra công tác nội vụ cuộc 2 năm 2018.

- Trên cơ sở kết quả kiểm tra, ngày 28/12/2018, Đoàn kiểm tra công tác CCHC đã có xây dựng Báo cáo số 189/BC-ĐKT về tổng hợp kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2018 tại một số cơ quan, đơn vị và UBND cấp xã. Đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện có văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị được kiểm tra nghiêm túc tổ chức kiểm điểm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân và chấn chỉnh, khắc phục, rút kinh nghiệm đối với những hạn chế, thiếu xót trong công tác cải cách hành chính.
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ:
16 Trần Phú, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: 02693.843.680
1478004801_fax-(1).png  Fax: 02693....
1478004004_Mail.png  Email: ubndchuprong@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về
UBND huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: 
Ông Từ Ngọc Thông - Phó Chủ tịch UBND huyện
Giấy phép số: 04/GP-TTĐT ngày 26/6/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png