CÔNG KHAI THÔNG TIN NGHỈ VIỆC, NGHỈ HƯU

            1. Ngày 30/01/2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Quyết định số 476/QĐ-UBND v/v giải quyết thôi việc theo nguyện vọng cá nhân đối với ông Thái Thuần Trường, Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên.
           
            2. Ngày 26/02/2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Quyết định số 556/QĐ-UBND v/v giải quyết cho công chức nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với bà Lê Thị Hải Yến, Phó Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.
           
            3. Ngày 05/4/2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Quyết định số 593/QĐ-UBND v/v giải quyết cho viên chức nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với bà Hồ Thị Nghĩa, giáo viên Trường Mầm non Hương Trà; Quyết định số 594/QĐ-UBND v/v giải quyết cho viên chức nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với ông Siu Duil, giáo viên Trường Tiểu học Lương Thế Vinh.
           
            4. Ngày 30/5/2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Quyết định số 1176/QĐ-UBND v/v giải quyết thôi việc theo nguyện vọng cá nhân đối với bà Đinh Thị Bé, Kế toán Trường THCS Phan Bội Châu.
 
            5. Ngày 26/9/2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Quyết định số 2126/QĐ-UBND v/v giải quyết thôi việc theo nguyện vọng cá nhân đối với bà Nguyễn Thị Thúy, giáo viên Trường Mẫu giáo Hoa Sữa.
           
            6. Ngày 11/6/2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Quyết định số 1248/QĐ-UBND v/v giải quyết cho viên chức nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với bà Đoàn Thị Soa, giáo viên Trường Tiểu học Cao Bá Quát; Quyết định số 1249/QĐ-UBND v/v giải quyết cho viên chức nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với bà Phan Hồng Hà, giáo viên Trường THCS Trần Quốc Quốc; Quyết định số 1250/QĐ-UBND v/v giải quyết cho viên chức nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với bà Vũ Thị Mão, Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Vàng Anh.
 
            7. Ngày 24/9/2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Quyết định số 2118/QĐ-UBND v/v giải quyết cho viên chức nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với bà Nguyễn Thị Hương, giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc; Quyết định số 2119/QĐ-UBND v/v giải quyết cho viên chức nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với bà Thân Thị Thu Huyền, giáo viên Trường Tiểu học Phan Chu Trinh; Quyết định số 2120/QĐ-UBND v/v giải quyết cho viên chức nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với bà Nguyễn Thị Tuyết, giáo viên Trường Mầm non Hương Trà.
 
            8. Ngày 08/10/2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Quyết định số 2156/QĐ-UBND v/v giải quyết cho viên chức nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với bà Thân Thị Thủy, giáo viên Trường Tiểu học Trung Vương; Quyết định số 2157/QĐ-UBND v/v giải quyết cho viên chức nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với bà Phan Thị Kim Anh, giáo viên Trường Tiểu học Lương Thế Vinh; Quyết định số 2158/QĐ-UBND v/v giải quyết cho viên chức nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với bà Nguyễn Thị Luyến, giáo viên Trường Mẫu giáo Hòa Bình.
 
            9. Ngày 18/10/2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Quyết định số 2185/QĐ-UBND v/v giải quyết cho công chức, viên chức nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với ông Ksor Oel, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ; Quyết định số 2186/QĐ-UBND v/v giải quyết cho công chức, viên chức nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với ông Rơ Lan Hlót, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Cao Bá Quát.
 
CÔNG KHAI THÔNG TIN ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CBCCVC

            1. Ngày 30/8/2017, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Báo cáo số 380/BC-UBND về báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2017 và đăng ký nội dung, chỉ tiêu kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC năm 2018.
 
            2. Ngày 30/8/2017, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Kế hoạch số 90/KH-UBND về triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCC cấp xã theo Quyết định số 124/QĐ-TTg.
 
            3. Ngày 02/11/2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Quyết định số 2708/QĐ-UBND v/v cử 30 CBCC cấp xã đi học lớp Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính.
           
            4. Ngày 02/11/2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Quyết định số 2709/QĐ-UBND v/v cử 48 CBCC cấp xã tham gia bồi dưỡng tiếng Jrai năm 2018.
 
            5. Ngày 02/11/2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Quyết định số 2710/QĐ-UBND v/v cử 34 CBCC và người hoạt động không chuyên trách cấp xã tham gia lớp bồi dưỡng Chuẩn kỹ năng ứng dụng CNTT cơ bản.
           
            6. Ngày 25/10/2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Quyết định số cử 06 CBCC xã Ia Boòng tham gia bồi dưỡng kiến thức QLNN tại huyện Chư Sê.
 
            7. Ngày 26/7/2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Quyết định số 1377/QĐ-UBND v/v cử 04 công chức Văn phòng - Thống kê tham gia bồi dưỡng chức danh.
 
            8. Ngày 26/7/2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Quyết định số 1378/QĐ-UBND v/v cử 04 công chức Văn hóa - Xã hội tham gia bồi dưỡng chức danh.
 
            9. Ngày 26/7/2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Quyết định số 1379/QĐ-UBND v/v cử 04 Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã tham gia bồi dưỡng chức danh.
 
            10. Ngày 14/8/2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Quyết định số 2003/QĐ-UBND v/v cử 04 Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND&UBND xã tham gia bồi dưỡng chức danh.
 
            11. Ngày 04/10/2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Quyết định cử 08 cán bộ quản lý trường học tham gia Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý trường học, cụ thể như sau:
            - Quyết định số 2147/QĐ-UBND v/v cử cán bộ tham gia Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục đối với bà Đinh Thị Ngọc Anh, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai.
            - Quyết định số 2148/QĐ-UBND v/v cử cán bộ tham gia Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục đối với ông Võ Quang Hùng, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Anh Hùng Núp.
            - Quyết định số 2149/QĐ-UBND v/v cử cán bộ tham gia Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục đối với ông Rơ Mah Tuấn, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phan Đăng Lưu.
            - Quyết định số 2150/QĐ-UBND v/v cử cán bộ tham gia Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục đối với ông Trần Hà Thanh, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Trỗi.
            - Quyết định số 2151/QĐ-UBND v/v cử cán bộ tham gia Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục đối với ông Nguyễn Quang Lộc, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Kpă Klơng.
            - Quyết định số 2152/QĐ-UBND v/v cử cán bộ tham gia Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục đối với ông Hồ Đức Tám, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Trần Quốc Tuấn.
            - Quyết định số 2153/QĐ-UBND v/v cử cán bộ tham gia Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục đối với ông Cao Đức Sơn, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Lê Lợi.
            - Quyết định số 2154/QĐ-UBND v/v cử cán bộ tham gia Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục đối ông Phạm Văn Cảnh, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Nguyễn Viết Xuân.

VĂN BẢN KHÁC


Quyết định 759/QĐ-UBND

Quy chế văn hóa công vụ tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Chư Prông

24/03/2020

Quyết đinh 620/QĐ-UBND

Thành lập đoàn kiểm tra cải cách hành chính năm 2018

20/04/2018

Đã biết

Quyết định 734/QĐ-UBND

Quyết định 734/QĐ-UBND ngày 05/12/2019

12/05/2019

Quyết định 2902/QĐ-UBND

Giao nhiệm vụ đối với công chức quản lý

07/12/2017

07/12/2017

Công văn 127/SNV-CCVC

Công văn 127/SNV-CCVC ngày 24/01/2019

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ:
16 Trần Phú, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: 02693.843.680
1478004801_fax-(1).png  Fax: 02693....
1478004004_Mail.png  Email: ubndchuprong@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về
UBND huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: 
Ông Từ Ngọc Thông - Phó Chủ tịch UBND huyện
Giấy phép số: 04/GP-TTĐT ngày 26/6/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png