THÔNG TIN CÔNG KHAI PHÒNG CHÔNG THAM NHŨNG
LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG

 


Quyết định 2289/QĐ-UBND

Kết quả bán đấu giá quyền sử dụng đất khu quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư xã Ia Me, huyện Chư Prông

Quyết định 778/QĐ-UBND

Quyết định 778/QĐ-UBND ngày 28/8/2018

Đã biết

Công văn 2366/STNMT-ĐKTK

Công văn 2366/STNMT-ĐKTK

Quyết định 661/QĐ-UBND

Quyết định 661/QĐ-UBND ngày 11/7/2018

07/11/2018

Đã biết

Quyết định 1051/QĐ-UBND

Quyết định 1051/QĐ-UBND ngày 19/6/2020

Quyết định 343/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất

Đã biết

Thông báo 184/TB-UBND

Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án Đường liên huyện Chư Păh, Ia Grai, Đức Cơ, Chư Prông, tỉnh Gia Lai

31/10/2018

Đã biết

Quyết định 1387/QĐ-UBND

Quyết định số 1387/QĐ-UBND ngày 30/7/2021 của UBND huyện về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Thuỷ điện Ia Glae 2

30/07/2021

Quyết đinh 947/QĐ-UBND

Quyết định Phê duyệt dự toán, phương án bồi thường hỗ trợ GPMB công trình Thủy lợi Ia Púch, xã Ia Púch

30/10/2018

Đã biết

Quyết đinh 948/QĐ-UBND

Quyết định thu hồi đất để thực hiện công trình Thủy lợi Ia Púch, xã Ia Púch

30/10/2018

Đã biết

Quyết định 162/QĐ-UBND

Quyết định cho thuê đất

03/06/2018

Đã biết

Quyết định 3411/QĐ-UBND

Quyết định số 3411/QĐ-UBND ngày 28/12/2021 của UBND huyện về việc phê duyệt dự toán, phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án Công trình thuỷ lợi Hồ chứa nước Ia Mơr giai đoạn 2

28/12/2021

Quyết định 3412/QĐ-UBND

Quyết định số 3411/QĐ-UBND ngày 28/12/2021 của UBND huyện về việc phê duyệt dự toán, phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án Công trình thuỷ lợi Hồ chứa nước Ia Mơr giai đoạn 2

28/12/2021

Quyết đinh 1224/QĐ-UBND

Quyết định thu hồi đất thực hiện công trình đương liên huyện Chư Pă , Ia Grai, Đức Cơ, Chư Prông đợt 3 (đoạn qua xã Ia Púch)

25/12/2018

Đã biết

Quyết định 987/QĐ-UBND

Quyết định số 987/QĐ-UBND ngày 23/6/2021 của UBND huyện về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Nhà máy điện gió Ia Bang 1

23/06/2021

Quyết đinh 1210/QĐ-UBND

Quyết định Phê duyệt dự toán, phương án bồi thường hỗ trợ GPMB hạng mục Kênh Đông và Kênh tây thuộc công trình Thủy lợi Hồ Chứa Ia Mơr

21/12/2018

Đã biết

Quyết đinh 1190/QĐ-UBND

Quyết định thu hồi đất thực hiện công trình đương liên huyện Chư Pă , Ia Grai, Đức Cơ, Chư Prông đợt 2 (đoạn qua xã ia Me và Ia Bòong)

20/12/2018

Đã biết

Quyết đinh 1072/QĐUBND

Quyết định Phê duyệt dự toán, phương án bồi thường hỗ trợ GPMB hạng mục Kênh chính và Kênh bơm thuộc công trình Thủy lợi Hồ chứa nước Ia Mơr

20/11/2018

Đã biết

Quyết đinh 817/QĐ-UBND

Quyết định thu hồi đất để thực hiện dự án Trường THCS Lê Văn Tám, xã Ia Piơr

17/09/2018

Đã biết

Quyết đinh 818/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt dự toán, phương án bồi thường GPMB công trình Trường THCS Lê Văn Tám

17/09/2018

Đã biết

Thông báo 89/TB-UBND

Thông báo về việc thu hồi đất thực hiện Công trình Trường THCS Lê Văn Tám

17/05/2018

Đã biết

Quyết đinh 877/QĐ-UBND

Quyết định về việc thu hồi đất thực hiện công trình Đường dây 220kV Pleiku-An Khê đoạn qua xã Ia Băng

15/10/2018

Đã biết

Quyết đinh 878/QĐ-UBND

Quyết định Phê duyệt dự toán, phương án bồi thường hỗ trợ GPMB công trình Đường dây 220kV Pleiku 2-An Khê đoạn qua xã Ia Băng

15/10/2018

Đã biết

Quyết định 2482/QĐ-UBND

Quyết định số 2482/QĐ-UBND ngày 13/10/2021 của UBND huyện về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án trang trại phong điện HBRE

13/10/2021

Quyết định 1226/QĐ-UBND

Phê duyệt kết quả bán đấu giá quyền sử dụng đất (Đợt 03 năm 2018 tại khu quy hoạch dân cư (thôn Ninh Hòa) dọc tỉnh lộ 663, xã Ia Bòong và khu quy hoạch dân cư mở rộng TT Chư Prông và xã Ia Drang

Quyết định 1226/QĐ-UBND

Quyết định 1226/QĐ-UBND ngày 26/12/2018

Đã biết

Quyết định 3238/QĐ-UBND

Kết quả bán đấu giá quyền sử dụng đất tại khu quy hoạch dân cư làng Iắt xã Ia Boòng, khu quy hoạch chi tiết xây dựng chợ xã Ia Lâu huyện Chư Prông

Quyết định 3117/QĐ-UBND

QĐ thu hồi đất, QĐ phê duyệt phương án, Thông báo thu hồi đất DA đường liên xã Ia Ga-Ia Lâu

Quyết định 3215/QĐ-UBND

Kết quả bán đấu giá quyền sử dụng đất tại các khu quy hoạch xã Bàu Cạn, xã Thăng Hưng, xã Ia Lâu huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai; huyện Chư Prông

Quyết đinh 29a/TB-UBND

Thông báo thu hồi đất xây dựng kênh chính và kênh bơm thuộc công trình: Thủy lợi chứa nước Ia Mơr, huyện Chư Prông

12/02/2018

Đã biết

Quyết định 3126/QĐ-UBND

QĐ thu hồi đất Nhà máy điện gió Ia Bang 1

12/07/2020

Quyết định 1139/QĐ-UBND

QĐ thu hồi đất, QĐ phê duyệt phương án, Thông báo thu hồi đất Bãi rác xã Thăng Hưng

12/03/2018

Thông báo 121/TB-UBND

Thông báo thu hồi đất thực hiện công trình Thủy lợi Hồ chứa nước Ia Mơr, huyện Chư Prông hạng mục Kênh chính Đông - Kênh chính Tây

11/07/2018

Đã biết

Thông báo 69/TB-UBND

Thông báo thu hồi đất thực hiện dự án thủy lợi Ia Púch, xã Ia Púch

11/04/2018

Đã biết

Quyết định 1221/QĐ-UBND

QĐ thu hồi đất, Thông báo thu hồi đất dự án Thao trường huấn luyện Jít Tú (1)

Quyết đinh 1169/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt dự toán, phương án bồi thường hỗ trợ GOMB công trình Đường liên huyện Chư Păh, Ia Grai, Đức Cơ, Chư Prông đợt 1 (đoạn qua xã ia Pia và Ia Ga)

11/12/2018

Đã biết

Quyết đinh 1170/QĐ-UBND

Quyết định thu hồi đất thực hiện công trình đương liên huyện Chư Pă , Ia Grai, Đức Cơ, Chư Prông đợt 1 (đoạn qua xã ia Ga và Ia Pia)

11/12/2018

Đã biết

Quyết định 2438/QĐ-UBND

Quyết định 2438/QĐ-UBND ngày 07/10/2019

10/07/2019

Quyết định 2438/QĐ-UBND

Phê duyệt kết quả bán đấu giá quyền sử dụng đất (Đợt 01 năm 2019 tại khu quy hoạch DCMR thị trấn Chư Prông và xã Ia Drang, Khu quy hoạch dân cư hai xã Ia Tôr – Ia Băng, khu QH dân cư làng Iắt xã Ia Boòng, khu QH dân cư thôn Ninh Hòa xã Ia Boòng, khu dân cư làng Kly xã Ia Tôr huyện Chư Prông

10/07/2019

Công văn 3516/STNMT-ĐKTK

Công văn 3516/STNMT-ĐKTK

Quyết đinh 188/QĐ-UBND

Quyết đinh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trường THCS Lê Văn Tám, xã Ia Piơr

10/03/2018

Đã biết

Quyết định 2824/QĐ-UBND

Kết quả bán đấu giá quyền sử dụng đất khu quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư xã Ia Me đợt 2, huyện Chư Prông

Quyết định 29/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Chư Prông

1/25/2018

Quyết định 2253/QĐ-UBND

QĐ thu hồi đất, QĐ phê duyệt phương án, Thông báo thu hồi đất dự án Tỉnh lộ 665

Quyết định 1983/QĐ-UBND

Quyết định 1983 phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất tại khu quy hoạch Ia Me

07/10/2020

10/7/2020

Quyết định 1500/QĐ-UBND

Quyết định 1500/QĐ-UBND ngày 19/6/2020

Quyết đinh 481/QĐ-UBND

Quyết đinh phê duyệt dự toán, phương án hỗ trợ GPMB Công trình đường liên xã Ia Băng - Ia Vê

05/06/2018

Đã biết

Quyết đinh 482/QĐ-UBND

Quyết định thu hồi đất thực hiện Công trình đường liên xã Ia Băng - Ia Vê, huyện Chư Prông

05/06/2018

Đã biết

Quyết định 95/QĐ-UBND

QĐ thu hồi đất, QĐ phê duyệt phương án, Thông báo thu hồi đất dự án Đường tránh Pleiku

Thông báo 132/TB-UBND

Thông báo thu hồi đất để thực hiện công trình Đường dây 220kV Pleiku 2-An Khê đoạn qua xã Ia Băng

01/11/2017

Đã biết

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ:
16 Trần Phú, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: 02693.843.680
1478004801_fax-(1).png  Fax: 02693....
1478004004_Mail.png  Email: ubndchuprong@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về
UBND huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: 
Ông Từ Ngọc Thông - Phó Chủ tịch UBND huyện
Giấy phép số: 04/GP-TTĐT ngày 26/6/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png