THÔNG TIN CÔNG KHAI PHÒNG CHÔNG THAM NHŨNG
LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG

 


Quyết định 2289/QĐ-UBND

Kết quả bán đấu giá quyền sử dụng đất khu quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư xã Ia Me, huyện Chư Prông

Quyết định 778/QĐ-UBND

Quyết định 778/QĐ-UBND ngày 28/8/2018

Đã biết

Công văn 2366/STNMT-ĐKTK

Công văn 2366/STNMT-ĐKTK

Quyết định 661/QĐ-UBND

Quyết định 661/QĐ-UBND ngày 11/7/2018

07/11/2018

Đã biết

Quyết định 1051/QĐ-UBND

Quyết định 1051/QĐ-UBND ngày 19/6/2020

Quyết định 343/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất

Đã biết

Thông báo 184/TB-UBND

Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án Đường liên huyện Chư Păh, Ia Grai, Đức Cơ, Chư Prông, tỉnh Gia Lai

31/10/2018

Đã biết

Quyết định 1387/QĐ-UBND

Quyết định số 1387/QĐ-UBND ngày 30/7/2021 của UBND huyện về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Thuỷ điện Ia Glae 2

30/07/2021

Quyết đinh 947/QĐ-UBND

Quyết định Phê duyệt dự toán, phương án bồi thường hỗ trợ GPMB công trình Thủy lợi Ia Púch, xã Ia Púch

30/10/2018

Đã biết

Quyết đinh 948/QĐ-UBND

Quyết định thu hồi đất để thực hiện công trình Thủy lợi Ia Púch, xã Ia Púch

30/10/2018

Đã biết

Quyết định 162/QĐ-UBND

Quyết định cho thuê đất

03/06/2018

Đã biết

Quyết định 3411/QĐ-UBND

Quyết định số 3411/QĐ-UBND ngày 28/12/2021 của UBND huyện về việc phê duyệt dự toán, phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án Công trình thuỷ lợi Hồ chứa nước Ia Mơr giai đoạn 2

28/12/2021

Quyết định 3412/QĐ-UBND

Quyết định số 3411/QĐ-UBND ngày 28/12/2021 của UBND huyện về việc phê duyệt dự toán, phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án Công trình thuỷ lợi Hồ chứa nước Ia Mơr giai đoạn 2

28/12/2021

Quyết đinh 1224/QĐ-UBND

Quyết định thu hồi đất thực hiện công trình đương liên huyện Chư Pă , Ia Grai, Đức Cơ, Chư Prông đợt 3 (đoạn qua xã Ia Púch)

25/12/2018

Đã biết

Quyết định 987/QĐ-UBND

Quyết định số 987/QĐ-UBND ngày 23/6/2021 của UBND huyện về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Nhà máy điện gió Ia Bang 1

23/06/2021

Quyết đinh 1210/QĐ-UBND

Quyết định Phê duyệt dự toán, phương án bồi thường hỗ trợ GPMB hạng mục Kênh Đông và Kênh tây thuộc công trình Thủy lợi Hồ Chứa Ia Mơr

21/12/2018

Đã biết

Quyết đinh 1190/QĐ-UBND

Quyết định thu hồi đất thực hiện công trình đương liên huyện Chư Pă , Ia Grai, Đức Cơ, Chư Prông đợt 2 (đoạn qua xã ia Me và Ia Bòong)

20/12/2018

Đã biết

Quyết đinh 1072/QĐUBND

Quyết định Phê duyệt dự toán, phương án bồi thường hỗ trợ GPMB hạng mục Kênh chính và Kênh bơm thuộc công trình Thủy lợi Hồ chứa nước Ia Mơr

20/11/2018

Đã biết

Quyết đinh 817/QĐ-UBND

Quyết định thu hồi đất để thực hiện dự án Trường THCS Lê Văn Tám, xã Ia Piơr

17/09/2018

Đã biết

Quyết đinh 818/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt dự toán, phương án bồi thường GPMB công trình Trường THCS Lê Văn Tám

17/09/2018

Đã biết

Thông báo 89/TB-UBND

Thông báo về việc thu hồi đất thực hiện Công trình Trường THCS Lê Văn Tám

17/05/2018

Đã biết

Quyết đinh 877/QĐ-UBND

Quyết định về việc thu hồi đất thực hiện công trình Đường dây 220kV Pleiku-An Khê đoạn qua xã Ia Băng

15/10/2018

Đã biết

Quyết đinh 878/QĐ-UBND

Quyết định Phê duyệt dự toán, phương án bồi thường hỗ trợ GPMB công trình Đường dây 220kV Pleiku 2-An Khê đoạn qua xã Ia Băng

15/10/2018

Đã biết

Quyết định 2482/QĐ-UBND

Quyết định số 2482/QĐ-UBND ngày 13/10/2021 của UBND huyện về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án trang trại phong điện HBRE

13/10/2021

Quyết định 1226/QĐ-UBND

Phê duyệt kết quả bán đấu giá quyền sử dụng đất (Đợt 03 năm 2018 tại khu quy hoạch dân cư (thôn Ninh Hòa) dọc tỉnh lộ 663, xã Ia Bòong và khu quy hoạch dân cư mở rộng TT Chư Prông và xã Ia Drang

Quyết định 1226/QĐ-UBND

Quyết định 1226/QĐ-UBND ngày 26/12/2018

Đã biết

Quyết định 3238/QĐ-UBND

Kết quả bán đấu giá quyền sử dụng đất tại khu quy hoạch dân cư làng Iắt xã Ia Boòng, khu quy hoạch chi tiết xây dựng chợ xã Ia Lâu huyện Chư Prông

Quyết định 3117/QĐ-UBND

QĐ thu hồi đất, QĐ phê duyệt phương án, Thông báo thu hồi đất DA đường liên xã Ia Ga-Ia Lâu

Quyết định 3215/QĐ-UBND

Kết quả bán đấu giá quyền sử dụng đất tại các khu quy hoạch xã Bàu Cạn, xã Thăng Hưng, xã Ia Lâu huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai; huyện Chư Prông