THÔNG BÁO: Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Tư, Quốc hội khóa XV

Thực hiện Kế hoạch số 165/KH-ĐĐBQH ngày 14/11/2022 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai về việc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội sau Kỳ họp thứ Tư, Quốc hội khóa XV.

Zalo
Zalo

Zalo