Xã Ia Vê là một xã nằm ở phía Đông Nam của huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai. Xã có Diện tích: 7.037,8 ha,  Dân số: 6.848 người.
        + Vị trí địa lý:
        - Bắc giáp: xã Ia Bang.
        - Nam giáp: xã Ia Ko, huyện Chư Sê.
        - Đông giáp: xã Ia Hlốp, huyện Chư Sê.
        - Tây giáp: xã Ia Ga, xã Ia Pia.
        + Đơn vị hành chính thôn, làng: 11 (5 thôn, 6 làng).
        - Thôn: Tân Thủy, Thôn 4, Phù Cát, Cát Mỹ, Đồng Hải.
        - Làng: Hlang Ngol, Ongol, Siu, Anéh, Doăch, Ongol.
        + Tổng quan kinh tế - văn hoá - xã hội:
            Trong giai đoạn 2015 đến nay, xã Ia Vê đã đạt được những thành tựu quan trọng. Lĩnh vực văn hóa - xã hội chuyển biến tích cực. Quốc phòng - an ninh được củng cố và giữ vững.
             Kinh tế của xã tiếp tục duy trì được tốc độ tăng trưởng khá, thu nhập bình quân 23 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí còn 11,40%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, khai thác có hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh trên địa bàn; nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, làm cho bộ mặt địa phương không ngừng đổi mới, thời gian qua xã đã tập trung chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, hướng dẫn nhân dân chuyển đổi cây trồng vật nuôi đặc biệt là chuyển đổi các loại cây ngắn ngày sang trồng các loại cây công nghiệp dài ngày có năng suất cao như: cà phê, tiêu, cao su... theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao chất lượng hiệu quả, trú trọng phát triển đàn gia súc, gia cầm, áp dụng khoa học kỹ thuật, lai hóa, nạc hóa đàn heo, đàn bò.
             Triển khai lồng ghép các nguồn vốn giúp cho nhân dân có vốn đầu tư vào sản xuất, chăn nuôi. UBND xã đã phối hợp với ngân hàng chính sách xã hội cho hộ nghèo và hộ khó khăn tiếp cận với các nguồn vốn để đầu tư vào sản xuất, chăn nuôi; hướng dẫn tạo điều kiện cho nhân dân làm việc với các ngân hàng vay vốn để đầu tư cho kinh doanh, phát triển kinh tế gia đình.
             Ngành nông nghiệp phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, góp phần tăng giá trị sản xuất, từng bước nâng cao đời sống của người dân. Tập trung ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ mới vào sản xuất gắn với chuyển dịch cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng hiệu quả cao. Đang triển khai mô hình tái canh cây cà phê từ năm 2016 - 2020 diện tích tái canh đạt 85,1 ha. Đến cuối năm 2019, tổng diện tích gieo trồng đạt 3140 ha đạt 104,6% NQ; 
             Chăn nuôi có bước phát triển khá, công tác phòng, chống dịch bệnh được quan tâm, kịp thời phát hiện và xử lý dịch bệnh không để lây lan ra diện rộng. Đã chú trọng đưa các giống mới, bước đầu đem lại giá trị kinh tế cao hơn cho bà con nông dân; đến cuối năm 2019 tổng đàn gia súc là 3.297 con đạt 132,7%, gia cầm 28.000 con đạt 112%. Chăn nuôi gia cầm tiếp tục duy trì và đạt hiệu quả.
             Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã được tập trung chỉ đạo quyết liệt và đạt được kết quả khá tích cực. Tranh thủ các nguồn vốn đầu tư gắn với xã hội hóa đầu tư cơ sở hạ tầng nông thôn, góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Hiện nay xã đã đạt 7/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới.
             Công nghiệp, xây dựng, tài nguyên môi trường: Vốn nhân dân đóng góp để xây dựng đường giao thông nông thôn được 5.283,5m, đào 632 hố rác xử lý rác thải hộ gia đình, chỉnh trang cổng, tường rào, xây dựng 8 đường điện ra khu sản xuất, xây dựng sân bóng đá, bóng chuyền ở các thôn. Với sự đầu tư của các nguồn lực trên nên hiện nay cơ sở hạ tầng của xã đã khá khang trang; hệ thống đường giao thông từ xã tới các thôn, làng được cứng hóa trên 80%, đường nội thôn bê tông hóa trên 70%, các trường học được xây dựng kiên cố, hệ thống sân trường, sân thể thao được xây dựng theo quy hoạch. Hệ thống điện được đầu tư, nâng cấp cơ bản đáp ứng nhu cầu của nhân dân, hiện nay 100% các hộ đã có điện sinh hoạt, nhiều khu sản xuất nhân dân đã kéo điện để phục vụ sản xuất, tưới tiêu; Triển khai nâng cấp và mở rộng chợ đảm bảo đúng tiêu chí chợ nông thôn mới nhằm đáp ứng nhu cầu mua, bán của nhân dân trên địa bàn.
             Công tác quản lý về ngân sách ngày càng được quan tâm, nâng cao hiệu quả quản lý và điều hành, thực hiện công khai minh bạch các khoản thu chi theo quy định,  khai thác hiệu quả các nguồn thu. Tổng thu ngân sách trên địa bàn giai đoạn 2015-2020 là 31,033 tỷ đồng/năm. Công tác quản lý chi ngân sách đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, đúng chế độ định mức, đáp ứng các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Tổng chi ngân sách xã 5 năm: 18,605 tỷ đồng.
             Về giáo dục: Mạng lưới trường, lớp được đầu tư xây dựng mới và nâng cấp đáp ứng được yêu cầu phát triển giáo dục trên địa bàn. Công tác phổ cập giáo dục được quan tâm thực hiện. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS hàng năm đạt 100%. Tỷ lệ huy động học sinh ra lớp ở các cấp học, bậc học hàng năm đạt từ 98%, tỷ lệ duy trì sỹ số đạt 98%.
             Công tác khuyến học, khuyến tài, xã hội hoá giáo dục và đào tạo nghề có bước phát triển.
             Về Y tế: Công tác chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ cho nhân dân được quan tâm, nhất là các đối tượng thuộc diện chính sách, hộ nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi; công tác phòng, chống dịch bệnh tại cộng đồng được triển khai đồng bộ nên trong 5 năm qua không có dịch bệnh nghiêm trọng xảy ra. Các chương trình quốc gia về y tế được triển khai có hiệu quả. Cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế được quan tâm đầu tư, từng bước phục vụ tốt hơn nhu cầu khám và điều trị bệnh cho nhân dân; Trên địa bàn xã có 01 trạm y tế, đội ngũ y bác sỹ, trang thiết bị được đầu tư đáp ứng được nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Công tác chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ, trẻ em được quan tâm, hàng năm trẻ em đều được tiêm chủng đầy đủ các loại Vắc xin theo quy định. Đội ngũ cán bộ y tế thôn, bản được củng cố, tập huấn thường xuyên nên đã thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe, thực hiện chính sách dân số trên địa bàn. Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đủ liều đạt trên 97.
             Về văn hóa: Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ngày càng phát triển sâu rộng, đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được nâng cao; toàn xã có 944 hộ gia đình văn hóa đạt 52% và 8 thôn, làng đạt danh hiệu thôn, làng văn hóa đạt 72,7%. Cơ sở vật chất nhà văn hóa xã đạt chuẩn, có 11 thôn, làng đã có nhà văn hóa đạt 100%. Các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao quần chúng được đa dạng hóa. Nhiều hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa được đẩy mạnh. Sinh hoạt cộng đồng đã được quan tâm thực hiện và từng bước đi vào nề nếp. Hàng năm xã tổ chức các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao sâu rộng tới các thôn, làng. Mỗi thôn có một đội văn nghệ quần chúng, đội bóng chuyền để tham gia giao lưu các giải do xã và giao lưu giữa các thôn.
             Việc làm, giảm nghèo và thực hiện chính sách an sinh xã hội: Công tác an sinh xã hội được quan tâm, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện. Các chương trình, chính sách về giảm nghèo bền vững, hỗ trợ các hộ cận nghèo được triển khai thường xuyên. Thông qua chương trình hỗ trợ sản xuất, cho vay vốn, hỗ trợ làm nhà, hỗ trợ đất sản xuất phù hợp với điều kiện của từng hộ nghèo. Đến cuối năm 2019, tỉ lệ hộ nghèo còn 11,40% (theo tiêu chí đa chiều giai đoạn 2016-2021).  Trong 5 năm đã cấp phát đầy đủ các mặt hàng theo các chương trình, dự án hỗ trợ cho các đối tượng chính sách và xã hội. Trong 5 năm đã mở 3 lớp đào tạo nghề nông thôn tổng số là 95 học viên; hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo: 8 nhà; hỗ trợ làm nhà cho đối tượng có công cách mạng: 7 nhà
 Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” đối với người có công với nước được đẩy mạnh, đến nay các gia đình chính sách đều có mức sống tương đối ổn định và cao hơn mức sống trung bình trong vùng; công tác quốc phòng - an ninh có những chuyển biến quan trọng theo hướng tích cực, cơ bản được giữ vững ổn định.
             Phát huy những kết quả đạt được, phương hướng, mục tiêu chủ yếu giai đoạn 2020-2025 là: Khai thác tiềm năng lợi thế, vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, huy động tối đa mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển, đưa nền kinh tế tăng trưởng với tốc độ cao và bền vững. Giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Đẩy mạnh sự nghiệp giáo dục - đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; cải thiện rõ nét đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.
Quá trình hình thành và Phát triển >> Cơ cấu tổ chức  >>
Thành tựu giai đoạn 2010-2015 >>  Định hướng phát triển giai đoạn 2015-2020 >> 
   
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 16 Trần Phú, huyện Chư Prông
, tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269).3843 680
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269)......
1478004004_Mail.png  Email: ubndchuprong@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về UBND huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Từ Ngọc Thông - Phó Chủ tịch UBND huyện
Giấy phép số: 04/GP-TTĐT ngày 26/6/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2018 
Trang chủ | Tin tức | Liên hệ | Site map icontop.png