CÔNG KHAI THÔNG TIN TUYỂN DỤNG
1. Ngày 29/7/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Quyết định tuyển dụng công chức đối với các trường hợp sau:
Quyết định số 1750/QĐ-UBND tuyển dụng bà Lê Thị Anh Đào về công tác tại Văn phòng HĐND&UBND.
Quyết định số 1751/QĐ-UBND tuyển dụng ông Bùi Việt Hòa về công tác tại Phòng Tài chính - Kế hoạch.
Quyết định số 1752/QĐ-UBND tuyển dụng bà Vương Thị Lâm Oanh về công tác tại Phòng Tư pháp.
Quyết định số 1753/QĐ-UBND tuyển dụng ông Phạm Quý Phương về công tác tại Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Quyết định số 1754/QĐ-UBND tuyển dụng bà Nguyễn Thị Hoài Thương về công tác tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.
Quyết định số 1755/QĐ-UBND tuyển dụng ông Nguyễn Thanh Tuấn về công tác tại Phòng Kinh tế và Hạ tầng.
2. Ngày 30/9/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Quyết định tuyển dụng viên chức giáo viên đối với các trường hợp sau:
Quyết định số 2303/QĐ-UBND tuyển dụng bà Huỳnh Thị Hoa Mỹ về công tác tại Trường Mẫu giáo Hòa Bình.
Quyết định số 2304/QĐ-UBND tuyển dụng bà Nguyễn Thị Mỹ Nga về công tác tại Trường Mẫu giáo Họa Mi.
Quyết định số 2305/QĐ-UBND tuyển dụng bà Bùi Thị Mỹ Hương về công tác tại Trường Mầm non Hương Trà.
Quyết định số 2306/QĐ-UBND tuyển dụng bà Lê Thị Hồng về công tác tại Trường Mẫu giáo Hòa Bình.
Quyết định số 2307/QĐ-UBND tuyển dụng bà Rmah Ha Ra về công tác tại Trường Mẫu giáo Tân Tiến.
Quyết định số 2308/QĐ-UBND tuyển dụng bà Lê Thị Kiều Oanh về công tác tại Trường Mẫu giáo Sao Mai.
Quyết định số 2309/QĐ-UBND tuyển dụng bà Hồ Thị Bích Thuận về công tác tại Trường Mầm non Hướng Dương.
Quyết định số 2310/QĐ-UBND tuyển dụng bà Nguyễn Thị Thủy về công tác tại Trường Mẫu giáo Vành Khuyên.
Quyết định số 2311/QĐ-UBND tuyển dụng bà Nguyễn Thị Hải Nghi về công tác tại Trường Mẫu giáo Sao Mai.
Quyết định số 2312/QĐ-UBND tuyển dụng bà Huỳnh Thị Mỹ Hạnh về công tác tại Trường Mẫu giáo Hòa Bình.
Quyết định số 2313/QĐ-UBND tuyển dụng bà Phạm Thị Thu Thủy về công tác tại Trường Mẫu giáo Hòa Bình.
Quyết định số 2314/QĐ-UBND tuyển dụng bà Nguyễn Ngọc Thúy Huyền về công tác tại Trường Mẫu giáo Âu Cơ.
Quyết định số 2315/QĐ-UBND tuyển dụng bà Nguyễn Thị Kiêm Anh về công tác tại Trường Mẫu non Hương Trà.
Quyết định số 2316/QĐ-UBND tuyển dụng bà Trần Thị Thoa về công tác tại Trường Mẫu giáo Vành Khuyên.
Quyết định số 2317/QĐ-UBND tuyển dụng bà Nguyễn Ngọc Thùy Quyên về công tác tại Trường Mẫu giáo Hoa Hồng.
Quyết định số 2318/QĐ-UBND tuyển dụng bà Lê Trần Như Quỳnh về công tác tại Trường Mẫu giáo Bông Sen.
Quyết định số 2319/QĐ-UBND tuyển dụng bà Nguyễn Thị Thúy Anh về công tác tại Trường Mẫu giáo Họa Mi.
Quyết định số 2320/QĐ-UBND tuyển dụng bà Võ Thị Xuân Hiệp về công tác tại Trường Mẫu giáo Hoa Hồng.
Quyết định số 2321/QĐ-UBND tuyển dụng bà Phạm Thị Hậu về công tác tại Trường Mẫu non Hướng Dương.
Quyết định số 2322/QĐ-UBND tuyển dụng bà Võ Thị Kiều My về công tác tại Trường Mẫu giáo Hòa Mi.
Quyết định số 2323/QĐ-UBND tuyển dụng bà Huỳnh Thị Thúy Trúc về công tác tại Trường Mẫu giáo Hoa Hồng.
Quyết định số 2324/QĐ-UBND tuyển dụng bà Phạm Thị Hương về công tác tại Trường Mẫu giáo 19-5.
Quyết định số 2325/QĐ-UBND tuyển dụng bà Nguyễn Thị Ngoan về công tác tại Trường Mẫu giáo 19-5.
Quyết định số 2326/QĐ-UBND tuyển dụng bà Nguyễn Thị Thông về công tác tại Trường Mẫu giáo Măng Non.
Quyết định số 2327/QĐ-UBND tuyển dụng bà Nguyễn Thị Hồng Diễm về công tác tại Trường Mẫu giáo Tuổi Ngọc.
Quyết định số 2328/QĐ-UBND tuyển dụng bà Lê Thị Linh về công tác tại Trường Mầm non Hướng Dương.
Quyết định số 2329/QĐ-UBND tuyển dụng bà Nguyễn Thị Sen về công tác tại Trường Mẫu giáo Tuổi Thơ.
Quyết định số 2330/QĐ-UBND tuyển dụng bà Đinh Thị Bảy về công tác tại Trường Mẫu giáo Bình Minh.
Quyết định số 2331/QĐ-UBND tuyển dụng bà Võ Thị Phượng về công tác tại Trường Mẫu giáo Hoa Phượng.
Quyết định số 2332/QĐ-UBND tuyển dụng bà Hoàng Thị Huyền Trang về công tác tại Trường Mẫu giáo Tuổi Ngọc.
Quyết định số 2333/QĐ-UBND tuyển dụng bà Lưu Thị Hà về công tác tại Trường Mẫu giáo Tuổi Thơ.
Quyết định số 2334/QĐ-UBND tuyển dụng bà Lê Thị Vy về công tác tại Trường Mẫu giáo Hòa Bình.
Quyết định số 2335/QĐ-UBND tuyển dụng bà Hoàng Thị Bích Thảo về công tác tại Trường Mẫu giáo Tân Tiến.
Quyết định số 2336/QĐ-UBND tuyển dụng bà Đoàn Thị Thu Mai về công tác tại Trường Mẫu giáo Bông Sen.
Quyết định số 2337/QĐ-UBND tuyển dụng bà Đặng Thị Huệ về công tác tại Trường Mẫu giáo Tuổi Ngọc.
Quyết định số 2338/QĐ-UBND tuyển dụng bà Lê Thị Nguyệt về công tác tại Trường Mẫu giáo 19-5.
Quyết định số 2339/QĐ-UBND tuyển dụng bà Trương Thị Hằng Chúc về công tác tại Trường Mẫu giáo Hoa Pơ Lang.
Quyết định số 2340/QĐ-UBND tuyển dụng bà Lê Thị Tiều Nhiên về công tác tại Trường Mẫu giáo Vành Khuyên.
Quyết định số 2341/QĐ-UBND tuyển dụng bà Đỗ Thị Hiền Hòa về công tác tại Trường Mẫu giáo Hướng Dương.
Quyết định số 2342/QĐ-UBND tuyển dụng bà Đinh Thị Thu về công tác tại Trường Mẫu giáo Măng Non.
Quyết định số 2343/QĐ-UBND tuyển dụng bà Nguyễn Thị Lệ Ngọc về công tác tại Trường Mẫu giáo Măng Non.
Quyết định số 2344/QĐ-UBND tuyển dụng bà Đặng Thị Thái Quỳnh về công tác tại Trường Mẫu giáo Hoa Hồng.
Quyết định số 2345/QĐ-UBND tuyển dụng bà Đào Thị Hà về công tác tại Trường Tiểu học Lương Thế Vinh. 
Quyết định số 2346/QĐ-UBND tuyển dụng bà Nguyễn Hải Tuyết Mai về công tác tại Trường Tiểu học Phan Chu Trinh.
Quyết định số 2347/QĐ-UBND tuyển dụng bà Nguyễn Thị Hương về công tác tại Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc.
Quyết định số 2348/QĐ-UBND tuyển dụng bà Lâm Thị Lệ về công tác tại Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám.
Quyết định số 2349/QĐ-UBND tuyển dụng bà La Thị Lệ Thuyền về công tác tại Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm.
Quyết định số 2350/QĐ-UBND tuyển dụng bà Phí Thị Thảo Vi về công tác tại Trường Tiểu học Phan Đình Giót.
Quyết định số 2351/QĐ-UBND tuyển dụng bà Đỗ Thị Hồng Thúy về công tác tại Trường Tiểu học Phan Chu Trinh.
Quyết định số 2352/QĐ-UBND tuyển dụng ông Đặng Ngọc Hổ về công tác tại Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc.
Quyết định số 2353/QĐ-UBND tuyển dụng bà Nguyễn Tường Vi về công tác tại Trường Tiểu học Lê Hồng Phong.
Quyết định số 2354/QĐ-UBND tuyển dụng bà Nguyễn Vũ Như Thảo về công tác tại Trường Tiểu học Phan Đình Giót.
Quyết định số 2355/QĐ-UBND tuyển dụng bà Nguyễn Thị Ngọc Lộc về công tác tại Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc.
Quyết định số 2356/QĐ-UBND tuyển dụng ông Siu Chang về công tác tại Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám.
Quyết định số 2357/QĐ-UBND tuyển dụng bà Đỗ Thị Nhung về công tác tại Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm.
Quyết định số 2358/QĐ-UBND tuyển dụng bà Võ Thị Thanh Như về công tác tại Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học.
Quyết định số 2359/QĐ-UBND tuyển dụng bà Rơ Châm Thúch về công tác tại Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học.
Quyết định số 2360/QĐ-UBND tuyển dụng bà Dương Thị Việt Trinh về công tác tại Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc.
Quyết định số 2361/QĐ-UBND tuyển dụng bà Nguyễn Thị Thùy Dung về công tác tại Trường Tiểu học Lê Hồng Phong.
Quyết định số 2362/QĐ-UBND tuyển dụng bà Ksor H’ Juân về công tác tại Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học.
Quyết định số 2363/QĐ-UBND tuyển dụng bà Nguyễn Thị Ngọc Hòa về công tác tại Trường Tiểu học Phạm Hồng Thái.
Quyết định số 2364/QĐ-UBND tuyển dụng bà Trần Thị Thuận về công tác tại Trường Tiểu học Nguyễn Du.
Quyết định số 2365/QĐ-UBND tuyển dụng bà Cái Ngọc Kim Thư về công tác tại Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học.
Quyết định số 2366/QĐ-UBND tuyển dụng bà Lương Thị Liễu về công tác tại Trường Tiểu học Trần Quốc Toản.
Quyết định số 2367/QĐ-UBND tuyển dụng bà Xa Thị Cúc về công tác tại Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám.
Quyết định số 2368/QĐ-UBND tuyển dụng bà Nguyễn Thị Hồng Thắm về công tác tại Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc.
Quyết định số 2369/QĐ-UBND tuyển dụng bà Nguyễn Thị Trán về công tác tại Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám.
Quyết định số 2370/QĐ-UBND tuyển dụng bà Nguyễn Thị Bích Liên về công tác tại Trường Tiểu học Trần Quốc Toản.
Quyết định số 2371/QĐ-UBND tuyển dụng bà Nguyễn Thị Thúy Diễm về công tác tại Trường Tiểu học Trưng Vương.
Quyết định số 2372/QĐ-UBND tuyển dụng bà Kpă H’ Niêm về công tác tại Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt.
Quyết định số 2373/QĐ-UBND tuyển dụng bà Ayun H’ Nhuêm về công tác tại Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt.
Quyết định số 2374/QĐ-UBND tuyển dụng bà Rơ Mah HKhyăi về công tác tại Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám.
Quyết định số 2375/QĐ-UBND tuyển dụng bà Rơ Lan Măn về công tác tại Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học.
Quyết định số 2376/QĐ-UBND tuyển dụng bà nay H’ Mlă về công tác tại Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân.
Quyết định số 2377/QĐ-UBND tuyển dụng bà Rơ Ô H’Pliết về công tác tại Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám.
Quyết định số 2378/QĐ-UBND tuyển dụng ông Nguyễn Văn Nam về công tác tại Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm.
Quyết định số 2379/QĐ-UBND tuyển dụng bà Phạm Thị Nhung về công tác tại Trường Trung học cơ sở Ngô Quyền.
Quyết định số 2380/QĐ-UBND tuyển dụng ông Triệu Tiến Tuấn về công tác tại Trường Trung học cơ sở Lê Văn Tám.
Quyết định số 2381/QĐ-UBND tuyển dụng bà Nguyễn Thị Huệ về công tác tại Trường Trung học cơ sở Lê Văn Tám.
Quyết định số 2382/QĐ-UBND tuyển dụng bà Phạm Thị Mỹ Châu về công tác tại Trường Trung học cơ sở Ngô Gia Tự.
Quyết định số 2383/QĐ-UBND tuyển dụng ông Ngân Văn Dục về công tác tại Trường Trung học cơ sở Lê Đình Chinh.
Quyết định số 2384/QĐ-UBND tuyển dụng bà Phạm Thị Luyến về công tác tại Trường Trung học cơ sở Ngô Gia Tự.
Quyết định số 2385/QĐ-UBND tuyển dụng bà Nguyễn Thị Ngọc Thiệp về công tác tại Trường Trung học cơ sở Lê Đình Chinh.
Quyết định số 2386/QĐ-UBND tuyển dụng bà Hà Thị Khánh Hòa về công tác tại Trường Trung học cơ sở Kim Đồng.
Quyết định số 2387/QĐ-UBND tuyển dụng bà Nguyễn Thị Lan về công tác tại Trường Trung học cơ sở Kpă Klơng.
Quyết định số 2388/QĐ-UBND tuyển dụng bà Nguyễn Thị Kiều về công tác tại Trường Trung học cơ sở Kpă Klơng.
Quyết định số 2389/QĐ-UBND tuyển dụng bà Rơ Châm Tra về công tác tại Trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Trỗi.
Quyết định số 2390/QĐ-UBND tuyển dụng bà Nguyễn Thị Hương Thủy về công tác tại Trường Trung học cơ sở Kpă Klơng.
Quyết định số 2391/QĐ-UBND tuyển dụng ông Đoàn Duy Hiếu về công tác tại Trường Trung học cơ sở Lê Văn Tám.
Quyết định số 2392/QĐ-UBND tuyển dụng bà Trần Thị Thanh Thúy về công tác tại Trường Trung học cơ sở Kpă Klơng.
Quyết định số 2393/QĐ-UBND tuyển dụng ông Nguyễn Thọ Nam về công tác tại Trường Trung học cơ sở Phan Bội Châu.
Quyết định số 2394/QĐ-UBND tuyển dụng Ông Ngô Quốc Thành về công tác tại Trường Trung học cơ sở Lê Đình Chinh.
XEM CHI TIẾT CÁC QUYẾT ĐỊNH:
1. Quyết định tuyển dụng công chức
2. Quyết định tuyển dụng viên chức: Phần 1, Phần 2
 


Thông báo 80/TB-UBND

Thông báo Trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức năm 2017

27/04/2018

Đã biết

Quyết định 2615/QĐ-UBND

HỦY KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN ĐỐI VỚI 07 THÍ SINH TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC GIÁO VIÊN NĂM 2020

22/10/2021

22/10/2021

Thông báo 194/TB-UBND

Thông báo tuyển dụng viên chức giáo viên năm 2018

20/11/2018

Đã biết

Quyết định 2586/QĐ-UBND

Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021

19/10/2021

19/10/2021

Kế hoạch 152/KH-UBND

Kế hoạch tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã năm 2021

19/10/2021

Thông báo 170/TB-UBND

Thông báo điều chỉnh nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2018

12/10/2018

Đã biết

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ:
16 Trần Phú, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: 02693.843.680
1478004801_fax-(1).png  Fax: 02693....
1478004004_Mail.png  Email: ubndchuprong@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về
UBND huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: 
Ông Từ Ngọc Thông - Phó Chủ tịch UBND huyện
Giấy phép số: 04/GP-TTĐT ngày 26/6/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png