Default news teaser image
QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022
Ngày 14/11/2022, UBND huyện ban hành Quyết định số 2383/QĐ-UBND về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022 bao gồm cả phần vốn kéo dài năm 2021 sang năm 2022) nguồn ngân sách huyện


Default news teaser image
GIAO KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TỪ NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2021-2025 THỰC HIỆN CHƯƠNG TÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
Ngày 14/11/2022, UBND huyện ban hành Quyết định số 2384/QĐ-UBND về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 thực hiện chương tình MTQG xây dựng nông thôn mới

Default news teaser image
QĐ 2385 GIAO KH CHƯƠNG TRÌNH MIỀN NÚI GIAI ĐOẠN 2021 - 2025
Ngày 14/11/2022, UBND huyện ban hành Quyết định số 2385/QĐ-UBND về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 thực hiện chương tình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.


Default news teaser image
GIAO CHI TIẾT KẾ HOẠCH VỐN ĐTPT TỪ NGUỒN NSNN NĂM 2022 THỰC HIỆN CHƯƠNG TÌNH MTQG PHÁT TRIỂN KTXH VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI
Ngày 14/11/2022, UBND huyện ban hành Quyết định số 2386/QĐ-UBND về việc giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện chương tình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ:
16 Trần Phú, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: 02693.843.680
1478004801_fax-(1).png  Fax: 02693....
1478004004_Mail.png  Email: ubndchuprong@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về
UBND huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: 
Ông Từ Ngọc Thông - Phó Chủ tịch UBND huyện
Giấy phép số: 04/GP-TTĐT ngày 26/6/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png