TIN TỨC - SỰ KIỆN


 

Tiếp nhận phản ánh

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG

 
Để tìm hiểu thông tin chi tiết về các Lĩnh vực thủ tục hành chính, xin mời bạn tra cứu thông tin thủ tục hành với các Lĩnh vực sau đây:
Đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân

Kênh tương tác

Đây là kênh tương tác trực tuyến giữa UBND huyện và cộng đồng nhằm giúp việc trao đổi thông tin và phản ảnh góp ý của người dân.

Hệ thống quản lý văn bản điều hành

Các hệ thống quản lý văn bản và điều hành của UBND huyện hướng đến chính quyền điện tử.

Tra cứu kết quả hồ sơ

Vui lòng nhập số biên nhận hồ sơ và nhấn nút Tìm kiếm để biết kết quả hồ sơ của quý vị đến thời điểm hiện tại.