CÔNG KHAI THÔNG TIN
LUÂN CHUYỂN, ĐIỀU ĐỘNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
NĂM 2019
1. Ngày 22/01/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Quyết định v/v tiếp nhận và điều động công tác đối với các trường hợp sau:
Quyết định số 103/QĐ-UBND v/v tiếp nhận và điều động ông Đỗ Đình Thơ về công tác tại Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp.
Quyết định số 109/QĐ-UBND v/v tiếp nhận và điều động ông Puih Minh về công tác tại Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp.
Quyết định số 108/QĐ-UBND v/v tiếp nhận và điều động ông Lê Đức Anh về công tác tại Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp.
Quyết định số 107/QĐ-UBND v/v tiếp nhận và điều động bà Nguyễn Thị Nguyệt về công tác tại Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp.
Quyết định số 106/QĐ-UBND v/v tiếp nhận và điều động bà Lãnh Thị Hồng về công tác tại Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp.
Quyết định số 105/QĐ-UBND v/v tiếp nhận và điều động Ông Ksor Nhu về công tác tại Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp.
Quyết định số 104/QĐ-UBND v/v tiếp nhận và điều động ông Rmah Binh về công tác tại Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp.
2. Ngày 05/04/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Quyết định số 913/QĐ-UBND v/v tiếp nhận và bố trí bà Đỗ Thị My về công tác tại Phòng Tài nguyên và Môi trường.
3. Ngày 23/5/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Quyết định số 1223/QĐ-UBND v/v tiếp nhận và bố trí ông Nguyễn Ngọc Khánh đến nhân công tác tại Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
4. Ngày 03/7/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Quyết định số 1603/QĐ-UBND v/v điều động bà Cao Thị Thư Thái, Chuyên viên Phòng Nội vụ huyện Chư Prông đến nhận công tác tại Phòng Nội vụ huyện Đak Pơ.
5. Ngày 14/8/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Quyết định số 1912/QĐ-UBND v/v điều động bà Long Thị Thu đến nhận công tác tại ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Tam Điệp.
6. Ngày 23/8/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Quyết định điều động công tác đối với các trường hợp sau:
Quyết định số 1952/QĐ-UBND v/v điều động bà Nguyễn Thị Bình sang công tác tại Trường Tiểu học Phan Chu Trinh.
Quyết định số 1953/QĐ-UBND v/v điều động bà Phạm Thị Hương sang công tác tại Trường Tiểu học Phan Chu Trinh.
Quyết định số 1954/QĐ-UBND v/v điều động bà Phạm Thị Huế sang công tác tại Trường Tiểu học Phan Chu Trinh.
Quyết định số 1955/QĐ-UBND v/v điều động bà Nguyễn Thị Tuyến sang công tác tại Trường Tiểu học Phan Chu Trinh.
Quyết định số 1956/QĐ-UBND v/v điều động ông Nguyễn Văn Tài sang công tác tại Trường Tiểu học Phan Chu Trinh.
Quyết định số 1957/QĐ-UBND v/v điều động bà Đinh Thị Kim Chi sang công tác tại Trường Tiểu học Phan Chu Trinh.
Quyết định số 1958/QĐ-UBND v/v điều động ông Mạc Văn Điển sang công tác tại Trường Tiểu học Phan Chu Trinh.
Quyết định số 1959/QĐ-UBND v/v điều động bà Phạm Thị Kim Anh sang công tác tại Trường Tiểu học Phan Chu Trinh.
Quyết định số 1960/QĐ-UBND v/v điều động bà Trần Thị Hồng Phương sang công tác tại Trường Tiểu học Phan Chu Trinh.
Quyết định số 1961/QĐ-UBND v/v điều động ông Đoàn Duy Linh sang công tác tại Trường Tiểu học Phan Chu Trinh.
Quyết định số 1962/QĐ-UBND v/v điều động bà Nguyễn Thị Nhung sang công tác tại Trường Tiểu học Phan Chu Trinh.
Quyết định số 1963/QĐ-UBND v/v điều động bà Lê Thị Bích Dung sang công tác tại Trường Tiểu học Phan Chu Trinh.
Quyết định số 1964/QĐ-UBND v/v điều động ông Siu Ui sang công tác tại Trường Tiểu học Phan Chu Trinh.
Quyết định số 1965/QĐ-UBND v/v điều động ông Nguyễn Anh Đức sang công tác tại Trường Tiểu học Phan Chu Trinh.
Quyết định số 1966/QĐ-UBND v/v điều động bà Dương Thị Hải sang công tác tại Trường Tiểu học Phan Chu Trinh.
Quyết định số 1967/QĐ-UBND v/v điều động bà Trần Thị Ngoãn sang công tác tại Trường Tiểu học Phan Chu Trinh.
7. Ngày 29/8/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Quyết định số 2000/QĐ-UBND v/v điều động bà Trần Mai Hương Giang đến nhận công tác tại ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Buôn Ma Thuột.
8. Ngày 05/9/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Quyết định số 2060/QĐ-UBND v/v điều động ông Hồ Văn Nhâm đến nhận công tác tại ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tây Sơn.
7. Ngày 06/9/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Quyết định số 2073/QĐ-UBND v/v điều động ông Hồ Thanh Phúc đến nhận công tác tại ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Long Thành.
9. Ngày 24/9/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Quyết định điều động công tác đối với các trường hợp sau:
Quyết định số 2217/QĐ-UBND v/v điều động ông Trịnh Quốc Hưng đến nhận công tác tại ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Ia Pa.
Quyết định số 2218/QĐ-UBND v/v điều động ông Trịnh Quang Khánh đến nhận công tác tại ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Đak Pơ.
Quyết định số 2219/QĐ-UBND v/v điều động ông Ksor Doang đến nhận công tác tại ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Ia Pa.
Quyết định số 2220/QĐ-UBND v/v điều động bà Rmah Ha Nhung đến nhận công tác tại ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Ia Pa.
Quyết định số 2221/QĐ-UBND v/v điều động bà Lê Thị Hiền sang công tác tại Trường Mẫu giáo Âu Cơ.
Quyết định số 2222/QĐ-UBND v/v điều động bà La Triệu Tươi sang công tác tại Trường Mẫu giáo Hoa Sữa.
Quyết định số 2223/QĐ-UBND v/v điều động bà Ksor H’Biên sang công tác tại Trường Mẫu giáo Bông Sen.
Quyết định số 2224/QĐ-UBND v/v điều động bà Nguyễn Thị Phương sang công tác tại Trường Mẫu giáo Bông Sen.
Quyết định số 2225/QĐ-UBND v/v điều động bà DươngThị Thúy sang công tác tại Trường Mầm non Hương Trà.
Quyết định số 2226/QĐ-UBND v/v điều động bà Võ Thị Kim Lê sang công tác tại Trường Mẫu giáo Hoa Hồng.
Quyết định số 2228/QĐ-UBND v/v điều động bà Trần Thị Mỹ Dung sang công tác tại Trường Mầm non Hương Trà.
Quyết định số 2229/QĐ-UBND v/v điều động bà Đỗ Thị Ngọc Tuyết sang công tác tại Trường Mẫu giáo Hoa Phượng.
Quyết định số 2230/QĐ-UBND v/v điều động bà Nguyễn Thị Thúy Ly sang công tác tại Trường Mẫu giáo Sơn Ca.
Quyết định số 2231/QĐ-UBND v/v điều động bà Nguyễn Thị Sen sang công tác tại Trường Mẫu giáo Sao Mai.
Quyết định số 2232/QĐ-UBND v/v điều động bà Phan Thị Thúy sang công tác tại Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc.
Quyết định số 2233/QĐ-UBND v/v điều động bà Trịnh Thị Hảo sang công tác tại Trường Tiểu học Phan Chu Trinh.
Quyết định số 2234/QĐ-UBND v/v điều động bà Nguyễn Thị Thu Thảo sang công tác tại Trường Tiểu học Phan Chu Trinh.
Quyết định số 2235/QĐ-UBND v/v điều động bà Nguyễn Thị Kim Thoa sang công tác tại Trường Tiểu học Phan Chu Trinh.
Quyết định số 2236/QĐ-UBND v/v điều động bà Nguyễn Thị Liên sang công tác tại Trường Tiểu học Lê Hồng Phong.
Quyết định số 2237/QĐ-UBND v/v điều động bà Đào Thị Thanh Loan sang công tác tại Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai.
Quyết định số 2238/QĐ-UBND v/v điều động bà Đinh Thị Thanh Vân sang công tác tại Trường Tiểu học Lê Hồng Phong.
Quyết định số 2239/QĐ-UBND v/v điều động bà Bùi Thị Huệ sang công tác tại Trường Tiểu học Phan Đình Giót.
Quyết định số 2240/QĐ-UBND v/v điều động bà Nguyễn Thị Hồng Phúc sang công tác tại Trường Tiểu học Nguyễn Du.
Quyết định số 2241/QĐ-UBND v/v điều động bà Lê Thị Sương sang công tác tại Trường Tiểu học Lương Thế Vinh.
Quyết định số 2242/QĐ-UBND v/v điều động bà Rơ Mah H’Gái sang công tác tại Trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Trỗi.
Quyết định số 2243/QĐ-UBND v/v điều động bà Nguyễn Thị Hồng Hậu sang công tác tại Trường Tiểu học Nguyễn Du.
Quyết định số 2244/QĐ-UBND v/v điều động bà Phạm Thị Hồng Lưu sang công tác tại Trường Trung học cơ sở Phù Đổng.
Quyết định số 2245/QĐ-UBND v/v điều động ông Nguyễn Văn Tiến sang công tác tại Trường Trung học cơ sở Lê Đình Chinh.
Quyết định số 2246/QĐ-UBND v/v điều động bà Phan Thị Vân sang công tác tại Trường PTDTNT THCS huyện Chư Prông.
Quyết định số 2247/QĐ-UBND v/v điều động bà Ksor Bảo Trân sang công tác tại Trường PTDTNT THCS huyện Chư Prông.
Quyết định số 2248/QĐ-UBND v/v điều động bà Nguyễn Thị Thùy Dương sang công tác tại Trường Trung học cơ sở Nguyễn Khuyến.
Quyết định số 2248/QĐ-UBND v/v điều động bà Nguyễn Thị Thùy Dương sang công tác tại Trường Trung học cơ sở Nguyễn Khuyến.
Quyết định số 2249/QĐ-UBND v/v điều động bà Lê Thị Thu Hằng sang công tác tại Trường Trung học cơ sở Nguyễn Viết Xuân.
Quyết định số 2250/QĐ-UBND v/v điều động bà Nguyễn Thị Khánh Ly sang công tác tại Trường Trung học cơ sở Nguyễn Đình Chiểu.
Quyết định số 2251/QĐ-UBND v/v điều động bà Nguyễn Thị Thanh Liêm sang công tác tại Trường Trung học cơ sở Trần Quốc Toản.
Quyết định số 2252/QĐ-UBND v/v điều động bà Nguyễn Thị Như Ngọc sang công tác tại Trường Trung học cơ sở Chu Văn An.
Quyết định số 2253/QĐ-UBND v/v điều động ông Nguyễn Phúc Nhựt sang công tác tại Trường Trung học cơ sở Nguyễn Chí Thanh.
Quyết định số 2254/QĐ-UBND v/v điều động bà Phạm Thị Phòng sang công tác tại Trường Mẫu giáo Hoa Phượng.
Quyết định số 2255/QĐ-UBND v/v điều động bà Nguyễn Thị An sang công tác tại Trường Mẫu giáo Sơn Ca.
Quyết định số 2257/QĐ-UBND v/v điều động ông Vương Ái Lâm sang công tác tại Trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi.
Quyết định số 2258/QĐ-UBND v/v điều động ông Lê Ngọc Phú sang công tác tại Trường Trung học cơ sở Nguyễn Đình Chiểu.
Quyết định số 2259/QĐ-UBND v/v điều động bà Trần Thị Ngoãn sang công tác tại Trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi.
Quyết định số 2295/QĐ-UBND v/v điều động bà Ngô Thị Ngọc Nhi sang công tác tại Trường Mầm non Hương Trà.
10. Ngày 25/9/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Quyết định số 2262/QĐ-UBND v/v điều động bà Đặng Thị Thân đến nhận công tác tại ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Ia Grai; Quyết định số 2261/QĐ-UBND v/v điều động bà Phạm Thị Ngân đến nhận công tác tại ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Đăk Pơ.
11. Ngày 27/9/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Quyết định điều động công tác đối với các trường hợp sau:
Quyết định số 2301/QĐ-UBND v/v điều động bà Võ Thị Bích Ngọc đến nhận công tác tại ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Chư Sê.
Quyết định số 2298/QĐ-UBND v/v điều động bà Nguyễn Thị Thanh Thùy đến nhận công tác tại ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Đức Cơ.
Quyết định số 2297/QĐ-UBND v/v điều động bà Ksor H’Nhí đến nhận công tác tại ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Krông Pa.
 Quyết định số 2299/QĐ-UBND v/v điều động bà Rah Lan H’ Đuyên đến nhận công tác tại ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Krông Pa.
Quyết định số 2300/QĐ-UBND v/v điều động ông Rcom Phiên đến nhận công tác tại ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Krông Pa.
Quyết định số 2296/QĐ-UBND v/v điều động ông Rah Lan Thi đến nhận công tác tại ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Thiên.
12. Ngày 02/10/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Quyết định số 2408/QĐ-UBND v/v điều động bà Ksor H’ Hrin đến nhận công tác tại ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Chư Pưh; Quyết định số 2409/QĐ-UBND v/v điều động bà Rmah H’ Amo đến nhận công tác tại ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Chư Pưh.
13. Ngày 03/10/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Quyết định số 2413/QĐ-UBND v/v điều động bà Nguyễn Lữ Thu Hồng đến nhận công tác tại ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Chư Păh.
14. Ngày 04/10/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Quyết định số 2425/QĐ-UBND v/v tiếp nhận bà Hà Thị Hậu đến nhận công tác tại Trường trung học cơ sở Nguyễn Văn Trỗi.
15. Ngày 08/10/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Quyết định số 2447/QĐ-UBND v/v điều động bà Trần Thúy Vy đến nhận công tác tại ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Ia Grai.
16. Ngày 10/10/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Quyết định tiếp nhận viên chức đối với các trường hợp sau:
Quyết định số 2472/QĐ-UBND v/v tiếp nhận bà Đoàn Thị Hằng, đến nhận công tác tại Trường trung học cơ sở Nguyễn Chí Thanh.
Quyết định số 2459/QĐ-UBND v/v tiếp nhận bà Rơ Mah Thái Trang đến nhận công tác tại Trường Mầm non Hướng Dương.
Quyết định số 2458/QĐ-UBND v/v tiếp nhận bà Nguyễn Thị Xuân Chinh đến nhận công tác tại Trường tiểu học Trưng Vương.
17. Ngày 13/11/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Quyết đinh số 2815/QĐ-UBND v/v điều động bà Trương Thị Mỹ Hảo, công chức Phòng Nội vụ sang công tác tại Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp.
18. Ngày 28/11/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Quyết định số 2928/QĐ-UBND v/v điều động bà Nguyễn Thị Hải, công chức Phòng Giáo dục và Đào tạo sang công tác tại trường Tiểu học Hùng Vương.
XEM CHI TIẾT CÁC QUYẾT ĐỊNH
1. CÁC QUYẾT ĐỊNH VỀ TIẾP NHẬN VÀ BỐ TRÍ CÔNG CHỨC.
2. CÁC QUYẾT ĐỊNH VỀ TIẾP NHẬN VIÊN CHỨC
 

NĂM 2018
1. Ngày 24/8/2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Quyết định số 2081/QĐ-UBND về điều động bà Lê Thị Đức, Kế toán Trường Trung học cơ sở Nguyễn Khuyến sang công tác tại Trường Trung học cơ sở Phan Bội Châu; Quyết định số 2082/QĐ-UBND về điều động bà Đinh Thị Thùy Nhiên, Kế toán Trường Trung học cơ sở Lê Lợi sang công tác tại Trường PTDTNT THCS huyện Chư Prông; Quyết định số 2083/QĐ-UBND về điều động bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Kế toán Trường PTDTNT THCS huyện Chư Prông sang công tác tại Trường Trung học cơ sở Nguyễn Khuyến.

           
 


Quyết định 2001/QĐ-UBND

Điều động công chức

30/08/2017

30/8/2017

Quyết định 2002/QĐ-UBND

Điều động công chức

30/08/2017

30/8/2017

Quyết đinh 2921/QĐ-UBNBD

Quyết định điều động ông Lưu Hoài Hưng

28/12/2018

Đã biết

Quyết đinh 2923/QĐ-UBNBD

Quyết định điều động bà Doãn Thị Thanh Hoa

28/12/2018

Đã biết

Quyết đinh 2924/QĐ-UBNBD

Quyết định điều động ông Đỗ Kim Doanh

28/12/2018

Đã biết

Quyết định 2238/QĐ-UBND

Điều động công chức

25/08/2020

Quyết định 2239/QĐ-UBND

Tiếp nhận cán bộ, công chức

25/08/2020

Quyết định 2219/QĐ-UBND

Điều động viên chức

24/08/2020

Quyết định 1001/QĐ-UBND

Điều động bà Hoàng Thị Đượm, Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Tuổi Ngọc đến công tác tại Trường Mẫu giáo Họa Mi và bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng

23/04/2020

Quyết định 1000/QĐ-UBND

Điều động bà Triệu Thị Hằng, Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Họa Mi đến công tác tại Trường Mẫu giáo Hoa Hồng và bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng

23/04/2020

Quyết định 996/QĐ-UBND

Bổ nhiệm bàTrần Thị Hạnh, hiệu trưởng Trường tiểu học Cao Bá Quát đến công tác tại Trường Tiểu Học Nguyễn Bá Ngọc và bổ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng

23/04/2020

Quyết định 2569/QĐ-UBND

Điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng

22/09/2020

Quyết định 2193/QĐ-UBND

Điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng

20/08/2020

Quyết định 984/QĐ-UBND

Điều động ông Dương Minh Ánh, Hiệu trưởng Trường THCS Phù Đổng đến công tác tại Trường THCS Phan Bội Châu và bổ nhiệm chức vụ Phó Hiệu Trưởng

20/04/2020

Quyết định 754/QĐ-UBND

Điều động công chức cấp xã

20/03/2020

Quyết định 753/QĐ-UBND

Điều động công chức cấp xã

20/03/2020

Quyết định 752/QĐ-UBND

Điều động công chức cấp xã

20/03/2020

Quyết định 963/QĐ-UBND

Điều động công chức cấp xã

16/04/2020

Quyết định 2167/QĐ-UBND

Điều động ông Mai Đại Xuân, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phan Đăng Lưu đến công tác tại Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt và bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng

13/08/2020

Quyết định 2166/QĐ-UBND

Điều động công chức

13/08/2020

Kế hoạch 120/KH-UBND

Kế hoạch 120/KH-UBND về định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức năm 2018

12/08/2017

Đã biết

Kế hoạch 1257/KH-UBND

Kế hoạch 1257/KH-UBND về định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức năm 2019

Quyết định 675/QĐ-UBND

Điều động bà Cao Thị Diệu, Hiệu trưởng Trường THCS Kpă Klơng đến công tác tại Trường THCS Ngô Quyền và bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng

10/03/2020

Quyết đinh 19/QĐ-UBND

Quyết định điều động ông Nguyễn Xuân Thường

01/05/2019

Đã biết

Quyết định 2663/QĐ-UBND

Điều động công chức

09/11/2017

09/11/2017

Quyết định 2473/QĐ-UBND

Điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng

07/09/2020

Quyết định 2472/QĐ-UBND

Điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng

07/09/2020

Quyết định 2470/QĐ-UBND

Điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng

07/09/2020

Quyết định 2471/QĐ-UBND

Điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng

07/09/2020

Quyết định 2469/QĐ-UBND

Điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng

07/09/2020

Quyết định 2468/QĐ-UBND

Điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng

07/09/2020

Quyết định 2379/QĐ-UBND

Điều động và bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo

03/09/2020

Quyết định 2374/QĐ-UBND

Điều động viên chức ngành giáo dục

03/09/2020

Quyết định 2373/QĐ-UBND

Điều động viên chức ngành giáo dục

03/09/2020

Quyết định 2377/QĐ-UBND

Điều động viên chức ngành giáo dục

03/09/2020

Quyết định 2460/QĐ-UBND

Điều động và bổ nhiệm viên chức ngành giáo dục

03/09/2020

Quyết định 2402/QĐ-UBND

Điều động viên chức ngành giáo dục

03/09/2020

Quyết định 2401/QĐ-UBND

Điều động viên chức ngành giáo dục

03/09/2020

Quyết định 2390/QĐ-UBND

Điều động viên chức ngành giáo dục

03/09/2020

Quyết định 2406/QĐ-UBND

Điều động viên chức ngành giáo dục

03/09/2020

Quyết định 2398/QĐ-UBND

Điều động viên chức ngành giáo dục

03/09/2020

Quyết định 2396/QĐ-UBND

Điều động viên chức ngành giáo dục

03/09/2020

Quyết định 2376/QĐ-UBND

Điều động viên chức ngành giáo dục

03/09/2020

Quyết định 2378/QĐ-UBND

Điều động viên chức ngành giáo dục

03/09/2020

Quyết định 2375/QĐ-UBND

Điều động viên chức ngành giáo dục

03/09/2020

Kế hoạch 02/KH-UBND

Kế hoạch 02/KH-UBND định kỳ chuyển đổi vị trí công tác năm 2017

01/03/2017

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ:
16 Trần Phú, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: 02693.843.680
1478004801_fax-(1).png  Fax: 02693....
1478004004_Mail.png  Email: ubndchuprong@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về
UBND huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: 
Ông Từ Ngọc Thông - Phó Chủ tịch UBND huyện
Giấy phép số: 04/GP-TTĐT ngày 26/6/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png